[!]
A társadalmi haladás mutatószámrendszerét a továbbiakban nem frissítjük.
A mutatók többsége STADAT-táblákban, tájékoztatási adatbázis adatkörökben vagy kiadványokban található meg: mutatólista (XLSX).
Mutató/dimenzió 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
3.1.2.1. Primer energiafelhasználás mennyisége összesen, TJ 1 175 276 1 150 786 1 136 513 1 079 361 1 119 815 1 095 727 1 041 322 1 007 331 1 005 080 1 062 422 1 078 710 1 125 044
Ebből forrás szerint
Hazai 452 528 449 332 456 247 490 335 496 903 493 152 492 108 480 434 464 094 473 126 480 417 474 540
Behozatal 911 558 885 317 897 287 749 980 789 206 732 488 720 790 721 421 806 156 757 232 809 793 1 011 105
Ebből típus szerint
Szén és széntermékeka 128 630 130 988 127 558 107 298 113 811 113 079 108 370 94 250 92 426 98 605 91 722 93 736
Kőolaj és kőolajtermékek 319 180 314 762 304 359 290 806 283 978 270 474 253 459 244 729 274 688 293 577 294 087 318 027
Földgáz 479 580 448 104 442 076 383 098 410 876 391 555 350 659 322 554 292 307 313 585 336 104 357 629
Megújuló energiaforrásokb 74 469 81 899 86 232 109 486 119 973 125 052 127 301 134 826 125 923 133 808 135 016 132 808
Nukleárisc 147 468 160 681 162 234 168 823 172 471 171 648 172 846 168 208 171 525 173 567 176 014 176 475
Villamos energia nettó importd 25 950 14 352 14 053 19 850 18 705 23 919 28 686 42 765 48 213 49 278 45 768 46 369
3.1.2.2. Végső energiahordozó felhasználás, ezer toee 17 847 16 919 16 905 16 584 16 910 16 960 16 041 16 294 15 873 16 958 17 394 17 944
Energiafelhasználás területe szerint
Ipar 3 125 3 084 3 092 2 422 2 602 3 009 3 191 3 735 3 768 3 957 4 049 4 349
Közlekedés (belföldi közúti, vasúti, vízi közlekedés) 4 283 4 424 4 527 4 506 4 123 3 844 3 722 3 488 3 905 4 217 4 324 4 506
Lakosság 6 709 6 114 6 015 6 308 6 645 6 567 6 373 6 208 5 486 5 968 6 156 6 289
Kereskedelem és közcélú szolgáltatások 3 182 2 796 2 741 2 903 3 048 3 053 2 353 2 337 2 115 2 233 2 218 2 189
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat 548 501 530 445 492 487 402 526 599 583 647 611
3.1.2.3. A megtermelt villamos energia mennyisége, millió kWh 35 859 39 960 40 025 35 908 37 371 36 019 34 635 30 294 29 403 30 360 31 902 32 871
Energiaforrások szerinti megoszlás
Fosszilis energiaforrások részesedése, % 57,9 58,2 56,8 48,7 49,3 48,6 46,4 39,6 35,5 36,5 38,6 39,6
Nukleáris energiaforrások részesedése, % 37,5 36,7 37,0 43,0 42,2 43,5 45,6 50,7 53,2 52,2 50,3 49,0
Megújuló energiaforrások részesedése, %f 4,2 4,7 5,9 8,1 8,1 7,5 7,6 9,2 10,7 10,6 10,2 10,5
Egyéb, %g 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 0,9
3.1.2.4. A megújuló energiaforrásokból és hulladékból termelt primer energia mennyisége energiaforrások szerint, ktoe 1 714,7 1 852,8 2 009,9 2 556,1 2 743,3 2 856,5 3 132,7 3 313,2 2 980,4 3 248,8 3 199,9 3 177,8
Vízerőművi 16,0 18,1 18,3 19,6 16,2 19,1 18,3 18,3 25,9 20,1 22,3 18,9
Szélerőművi 3,7 9,5 17,6 28,5 45,9 53,8 66,2 61,7 56,5 59,6 58,8 65,2
Geotermális 86,0 86,0 95,5 96,2 98,6 104,4 107,2 112,7 90,7 105,7 120,0 133,2
Napenergiah 2,0 2,5 3,9 4,6 5,5 6,7 9,2 10,9 15,5 22,8 32,1 41,8
Szennyvíztelepi gáz, depóniagáz, egyéb biogáz 12,2 16,7 21,8 30,9 36,2 60,7 53,0 79,7 79,4 79,7 88,6 91,9
Bioüzemanyagok 10,9 16,9 162,1 153,3 141,5 142,4 281,5 305,2 305,9 382,4 410,4 421,1
Biomassza és kommunális hulladék megújuló részei 1 583,9 1 703,1 1 690,7 2 223,0 2 399,4 2 469,4 2 597,3 2 724,7 2 406,5 2 578,5 2 467,7 2 405,7