Előző oldal Következő oldal Tartalomjegyzék Nyomtatás Bezárás

2.8. IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

Járásbíróság: 2013. január 1. előtt a városi és a kerületi bíróságok.

Regisztrált bűncselekmény: az a bűncselekmény, amely miatt a megindult nyomozást a nyomozó hatóságok az adott időszakban fejezték be, illetve szolgáltattak róla adatot. A kategória tartalmazza „az elkövető kiléte nem állapítható meg” címen történt nyomozásmegszüntetéseket is.

Regisztrált bűnelkövető: az a büntető-jogilag felelősségre vonható gyanúsított, akivel szemben a nyomozás azt állapította meg, hogy legalább egy bűncselekményt elkövetett. A bűncselekményeket az elkövetés helye, a bűnelkövetőket pedig lakóhelyük szerint tartja nyilván a statisztika.

Jogerősen elítélt: az a személy, akit a bíróság jogerős határozatával – főbüntetésként – szabadságvesztésre, közérdekű munkára, pénzbüntetésre, foglalkozástól eltiltásra, járművezetéstől eltiltásra, kiutasításra (katonai büntetésként lefokozásra, szolgálati viszony megszüntetésére) ítélt; akivel szemben önállóan alkalmazott mellékbüntetést (foglalkozástól eltiltást, járművezetéstől eltiltást, kitiltást, kiutasítást), intézkedést (megrovást, próbára bocsátást, kényszergyógykezelést, elkobzást, vagyonelkobzást, fiatalkorúaknál javítóintézeti nevelést) alkalmazott, illetve akinél a bűnösséget megállapította, de a büntetés kiszabását mellőzte.

A büntetés-végrehajtási intézetekben lévők száma állapotadat, az adott év utolsó napjának létszámát tükrözi.

A százezer lakosra jutó viszonyszámok mindenütt az évközepi népesség alapján számított tisztított mutatók, azaz kiszámításuk a megfelelő korú vagy a 14 éven felüli népességszám figyelembevételével történt.

Adatforrások: Belügyminisztérium, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, Legfőbb Ügyészség, Országos Bírósági Hivatal.

Bővebb információk a Módszertani információk (metaadatok) menüpontból érhetők el:


Előző oldal Következő oldal Tartalomjegyzék Nyomtatás Bezárás