Utolsó frissítés: 2018. augusztus 29.

Az adatok forrása a munkaerő-felmérés, amely a magánháztartásokban élő 15–74 éves népesség gazdasági aktivitásáról gyűjt adatokat.

2014 decemberétől a munkaerő-felmérés adatainak teljeskörűsítése a 2011. évi népszámlálás bázisán továbbvezetett népességszámon alapszik. Az összehasonlíthatóság biztosításához a korábbi becsléseket az új súlyszámrendszerrel 2006-ig visszamenően módosítottuk.

A munkaerő-felmérés fogalmi rendszere

Foglalkoztatott, aki az adott héten legalább 1 órányi, jövedelmet biztosító munkát végzett, vagy rendelkezett munkával, de abban átmenetileg (pl. betegség, szabadság, ideértve a szülési szabadságot is) nem dolgozott.

Munkanélküli, aki az adott héten nem dolgozott, és nincs is olyan munkája, amelytől csak átmenetileg volt távol, a kikérdezést megelőző négy hét folyamán aktívan keresett munkát, a kikérdezés időpontjában rendelkezésre állt, azaz két héten belül munkába tudna állni, ha megfelelő állás kínálkozna számára, illetve már talált munkát, ahol 90 napon belül dolgozni kezd.

Gazdaságilag aktívak a foglalkoztatottak és a munkanélküliek.

Gazdaságilag nem aktívak azok, akik nem sorolhatók sem a foglalkoztatottak, sem a munkanélküliek csoportjába. Idetartoznak többek között a tanulók, a nem dolgozó nyugdíjasok, a háztartásbeliek, az idénymunkások az idényen kívül, ha nem kerestek munkát, a gyermekgondozási ellátást igénybe vevők. Sajátos csoportot képeznek ezen belül az ún. passzív munkanélküliek, akik szeretnének ugyan munkát találni, de kedvezőtlennek ítélve esélyeiket, nem keresnek aktívan munkát.

Munkanélküliségi ráta: a munkanélkülieknek a gazdaságilag aktívakhoz viszonyított aránya.

Foglalkoztatási arány: a foglalkoztatottaknak a népességhez viszonyított aránya.

Aktivitási arány: a gazdaságilag aktívak (foglalkoztatottak és munkanélküliek) népességen belüli aránya.

Elsődleges munkaerőpiac: foglalkoztatottak létszáma a külföldi telephelyen dolgozók, valamint a közfoglalkoztatásban részt vevők nélkül.

Munkanélküliség átlagos időtartama: az aktív álláskereséssel töltött átlagos időtartam hónapokban kifejezve (azon munkanélküliek figyelembe vétele nélkül, akik már találtak állást, amelyben 90 napon belül kezdenek).

Kiemelt korcsoportok a munkarő-felmérésben:

15–74 évesek: A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) ajánlása a munkaerőpiac megfigyelésére. (A magyar Munkaerő-felmérés megfigyelési köre.)

15–64 évesek: Az Európai Unió ajánlása a munkaerőpiac (foglalkoztatottság) megfigyelésére.

20–64 évesek: Európa 2020 stratégiában meghatározott foglalkoztatási célok alakulásának megfigyelési köre.

15–24 évesek: Az Európai Unió ajánlása a fiatalok munkaerő-piaci helyzetének megfigyelésére.

25–54 évesek: A legjobb munkavállalási korúak munkaerő-piaci helyzetének megfigyelésére használt korcsoport.

55–64 évesek: Az Európai Unió ajánlása az időskorúak munkaerő-piaci helyzetének megfigyelésére.

A munkaerő-felmérés mintája

A munkaerő-felmérés mintája többlépcsős rétegzett, valószínűségi minta. A nagyobb ún. önreprezentáló településeken az elsődleges mintavételi egységek a lakások. A kisebb települések esetében viszont az első mintavételi lépcsőt a település kiválasztása jelenti. A mintába kijelölt címek száma 1998-tól negyedévente mintegy 38 ezer. Az összeírás folyamatos, a negyedéves minta a három statisztikailag egymástól független havi részminta együttese. A teljeskörűsítés alapjául a megfigyelt időszak – matematikai modell segítségével előre becsült – (magánháztartásokban élő) népességszáma szolgál. Az egyes népességcsoportok létszámát a minta rétegeiben megfigyelt értékek megfelelő súllyal történő felszorzásával és összegzésével számítjuk ki. A közölt abszolút számok elektronikusan – egyedi korrekció nélkül – kerekítettek, ezért a részadatok összege nem mindig egyezik meg az összesített adatok kerekített értékeivel.

A kikérdezés 2012 első negyedévig papír alapú kérdőíven történt. Ettől kezdődően indult a folyamatos áttérés a mobileszközös összeírásra. 2012 novemberétől az összeírás laptoppal történik. A kikérdezés módjának változása miatt a nem mintavételi hiba a szokásosnál nagyobb lehet.

A foglalkoztatottság és a munkanélküliség főbb mutatószámai, valamint azok mintavételi hibája (s.e.)

95%-os megbízhatósági szinten, 2018. május–július

Megnevezés Foglalkoztatottak Munkanélküliek Foglalkoztatási Munkanélküliségi
száma, ezer fő ráta, %
Korcsoportok
15–74 évesek (súlyozott) adatai4 483,6166,260,33,6
Mintavételi hiba (s.e.)±27,9±11,3±0,4±0,2
ebből:férfi (r)2 448,486,667,93,4
(s.e.)±17,6±7,7±0,5±0,3
(r)2 035,279,653,13,8
(s.e.)±19,2±6,9±0,5±0,3
15–64 évesek (súlyozott) adatai4 425,9166,069,43,6
Mintavételi hiba (s.e.)±26,2±11,3±0,4±0,2
ebből:férfi (r)2 413,986,676,33,5
(s.e.)±16,3±7,7±0,5±0,3
(r)2 012,079,562,73,8
(s.e.)±18,3±6,9±0,6±0,3
15–24 évesek (súlyozott) adatai295,333,428,710,2
Mintavételi hiba (s.e.)±10,2±4,4±1,0±1,3
25–54 évesek (súlyozott) adatai3 439,7114,384,63,2
Mintavételi hiba (s.e.)±17,8±8,7±0,4±0,2
55–64 évesek (súlyozott) adatai690,918,353,92,6
Mintavételi hiba (s.e.)±15,6±3,8±1,2±0,5
20–64 évesek (súlyozott) adatai4 398,8157,374,63,5
Mintavételi hiba (s.e.)±26,0±10,9±0,4±0,2
15–74 éves foglalkoztatottak
a hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozók (súlyozott) adata4 217,1
Mintavételi hiba (s.e.)±30,8
a magukat közfoglalkoztatottnak tekintők (súlyozott) adata159,1
Mintavételi hiba (s.e.)±11,8
a külföldi telephelyen dolgozók (súlyozott) adata107,3
Mintavételi hiba (s.e.)±8,7
15–74 éves munkanélküliek
a munkakeresés átlagos időtartama (súlyozott adat)15,5 hónap
Mintavételi hiba (s.e.)±1,4 hónap