Utolsó frissítés: 2020. május 27.

Az adatok forrása a munkaerő-felmérés, amely a magánháztartásokban élő 15–74 éves népesség gazdasági aktivitásáról gyűjt adatokat.

2014 decemberétől a munkaerő-felmérés adatainak teljeskörűsítése a 2011. évi népszámlálás bázisán továbbvezetett népességszámon alapszik. Az összehasonlíthatóság biztosításához a korábbi becsléseket az új súlyszámrendszerrel 2006-ig visszamenően módosítottuk.

A munkaerő-felmérés fogalmi rendszere

Foglalkoztatott, aki az adott héten legalább 1 órányi, jövedelmet biztosító munkát végzett, vagy rendelkezett munkával, de abban átmenetileg (pl. betegség, szabadság, ideértve a szülési szabadságot is) nem dolgozott.

Munkanélküli, aki az adott héten nem dolgozott, és nincs is olyan munkája, amelytől csak átmenetileg volt távol, a kikérdezést megelőző négy hét folyamán aktívan keresett munkát, a kikérdezés időpontjában rendelkezésre állt, azaz két héten belül munkába tudna állni, ha megfelelő állás kínálkozna számára, illetve már talált munkát, ahol 90 napon belül dolgozni kezd.

Gazdaságilag aktívak a foglalkoztatottak és a munkanélküliek.

Gazdaságilag nem aktívak azok, akik nem sorolhatók sem a foglalkoztatottak, sem a munkanélküliek csoportjába. Idetartoznak többek között a tanulók, a nem dolgozó nyugdíjasok, a háztartásbeliek, az idénymunkások az idényen kívül, ha nem kerestek munkát, a gyermekgondozási ellátást igénybe vevők. Sajátos csoportot képeznek ezen belül az ún. passzív munkanélküliek, akik szeretnének ugyan munkát találni, de kedvezőtlennek ítélve esélyeiket, nem keresnek aktívan munkát.

Munkanélküliségi ráta: a munkanélkülieknek a gazdaságilag aktívakhoz viszonyított aránya.

Foglalkoztatási arány: a foglalkoztatottaknak a népességhez viszonyított aránya.

Aktivitási arány: a gazdaságilag aktívak (foglalkoztatottak és munkanélküliek) népességen belüli aránya.

Elsődleges munkaerőpiac: foglalkoztatottak létszáma a magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagjai, valamint a közfoglalkoztatottak nélkül.

Munkanélküliség átlagos időtartama: az aktív álláskereséssel töltött átlagos időtartam hónapokban kifejezve (azon munkanélküliek figyelembe vétele nélkül, akik már találtak állást, amelyben 90 napon belül kezdenek).

Kiemelt korcsoportok a munkarő-felmérésben:

15–74 évesek: A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) ajánlása a munkaerőpiac megfigyelésére. (A magyar Munkaerő-felmérés megfigyelési köre.)

15–64 évesek: Az Európai Unió ajánlása a munkaerőpiac (foglalkoztatottság) megfigyelésére.

20–64 évesek: Európa 2020 stratégiában meghatározott foglalkoztatási célok alakulásának megfigyelési köre.

15–24 évesek: Az Európai Unió ajánlása a fiatalok munkaerőpiaci helyzetének megfigyelésére.

25–54 évesek: A legjobb munkavállalási korúak munkaerőpiaci helyzetének megfigyelésére használt korcsoport.

55–64 évesek: Az Európai Unió ajánlása az időskorúak munkaerőpiaci helyzetének megfigyelésére.

A munkaerő-felmérés mintája

A munkaerő-felmérés mintája többlépcsős rétegzett, valószínűségi minta. A nagyobb ún. önreprezentáló településeken az elsődleges mintavételi egységek a lakások. A kisebb települések esetében viszont az első mintavételi lépcsőt a település kiválasztása jelenti. A mintába kijelölt címek száma 1998-tól negyedévente mintegy 38 ezer. Az összeírás folyamatos, a negyedéves minta a három statisztikailag egymástól független havi részminta együttese. A teljeskörűsítés alapjául a megfigyelt időszak – matematikai modell segítségével előre becsült – (magánháztartásokban élő) népességszáma szolgál. Az egyes népességcsoportok létszámát a minta rétegeiben megfigyelt értékek megfelelő súllyal történő felszorzásával és összegzésével számítjuk ki. A közölt abszolút számok elektronikusan – egyedi korrekció nélkül – kerekítettek, ezért a részadatok összege nem mindig egyezik meg az összesített adatok kerekített értékeivel.

A kikérdezés 2012 első negyedévig papíralapú kérdőíven történt. Ettől kezdődően indult a folyamatos áttérés a mobileszközös összeírásra. 2012 novemberétől az összeírás laptoppal történik. A kikérdezés módjának változása miatt a nem mintavételi hiba a szokásosnál nagyobb lehet.

A foglalkoztatottság és a munkanélküliség főbb mutatószámai, valamint azok mintavételi hibája (s.e.)

95%-os megbízhatósági szinten, 2020. február–2020. április

Megnevezés Foglalkoztatottak Munkanélküliek Foglalkoztatási Munkanélküliségi
száma, ezer fő ráta, %
Korcsoportok
15–74 évesek (súlyozott) adatai4 435,9174,159,93,8
Mintavételi hiba (s.e.)±30,3±11,1±0,4±0,2
ebből:férfi (r)2 448,291,567,93,6
(s.e.)±18,9±7,3±0,5±0,3
(r)1 987,782,652,34,0
(s.e.)±21,9±7,5±0,6±0,4
15–64 évesek (súlyozott) adatai4 352,4172,269,23,8
Mintavételi hiba (s.e.)±27,9±10,8±0,4±0,2
ebből:férfi (r)2 402,791,076,53,6
(s.e.)±17,1±7,1±0,5±0,3
(r)1 949,781,261,84,0
(s.e.)±20,5±7,2±0,7±0,4
15–24 évesek (súlyozott) adatai273,934,727,411,2
Mintavételi hiba (s.e.)±11,0±4,2±1,1±1,3
25–54 évesek (súlyozott) adatai3 376,4122,282,43,5
Mintavételi hiba (s.e.)±18,2±8,8±0,4±0,3
55–64 évesek (súlyozott) adatai702,215,458,52,1
Mintavételi hiba (s.e.)±16,0±3,6±1,3±0,5
20–64 évesek (súlyozott) adatai4 329,4163,874,53,6
Mintavételi hiba (s.e.)±27,6±10,6±0,5±0,2
15–74 éves foglalkoztatottak
a hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozók (súlyozott) adata4 238,1
Mintavételi hiba (s.e.)±32,5
a közfoglalkoztatottak (súlyozott) adata96,2
Mintavételi hiba (s.e.)±9,3
a magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagjainak (súlyozott) adata101,6
Mintavételi hiba (s.e.)±9,6
15–74 éves munkanélküliek
a munkakeresés átlagos időtartama (súlyozott adat)9,2 hónap
Mintavételi hiba (s.e.)±1,0 hónap