Utolsó frissítés: 2015. március 24.

Élveszületés: (az ENSZ ajánlásának megfelelően) olyan magzat világra jötte, aki az életnek valamilyen jelét (mint légzés vagy szívműködés, illetve köldökzsinór-pulzáció) adja, tekintet nélkül arra, hogy mennyi ideig volt az anya méhében és mennyi ideig élt.

Halálozás: az élet minden jelének végleges elmúlása az élveszületés megtörténte után bármikor, azaz az életműködésnek a születés utáni megszűnése, a feléledés képessége nélkül.

Házasságkötés: a hivatalosan eljáró anyakönyvvezető előtt – két tanú jelenlétében – kötött házasság.

Csecsemőhalálozás: az élveszületést követően az egyéves kor betöltése előtt bekövetkezett halálozás. A halvaszülött és a születésének évfordulóján meghalt gyermek nem csecsemőhalott.

Természetes szaporodás (fogyás): az élveszületések és a halálozások különbözete.

Népességszám: meghatározása a népszámlálások adataiból kiindulva történik, továbbszámításához a természetes népmozgalmi (élveszületési, halálozási) statisztika, valamint a nemzetközi vándorlás adatait vesszük figyelembe. Az előzetesen becsült népességszám évente egyszer, a január–decemberi időszak népmozgalmi adatait ismertető gyorstájékoztatóban kerül közlésre.


Az adatok forrása: az 1993. évi XLVI. törvény 10.§-a alapján végzett népmozgalmi adatgyűjtések.