Közzététel: 2020. január 29.

38 ezer fővel többen dolgoztak, mint egy évvel korábban

A 2019. október–decemberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 520 ezer fő volt, 38 ezerrel több, mint egy évvel korábban. A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 70,3%-ra emelkedett. A férfiakat magasabb foglalkoztatási szint jellemezte, mint a nőket, és körükben a javulás is jelentősebb volt.
A 2019-es év egészét tekintve a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 512 ezer fő volt, ami 43 ezer fővel haladta meg a 2018. évit. A foglalkoztatási ráta a 15–64 évesek körében 70,1% volt, 0,9 százalékponttal magasabb az előző évinél.

2019. október–decemberben az egy évvel korábbihoz képest:

A foglalkoztatottak létszáma 0,9%-kal magasabb, 4 millió 520 ezer fő volt. Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 52 ezer, a külföldi telephelyen dolgozóké 9,5 ezer fővel nőtt, a magukat közfoglalkoztatottaknak vallók száma pedig 24 ezerrel csökkent.

A 15–74 éves foglalkoztatottak létszámának alakulása, 2019. október–december

Megnevezés Létszám, ezer fő Létszámváltozása)
ezer fő %
A hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozik4 291,452,31,2
Közfoglalkoztatottnak tekinti magát108,2–23,5–17,9
Külföldi telephelyen dolgozik120,09,58,6
Összesen4 519,638,30,9

a) Az előző év azonos időszakához képest.

A foglalkoztatottak közül 4 millió 438 ezren tartoztak a 15–64 évesek közé, a foglalkoztatási rátájuk 0,8 százalékponttal, 70,3%-ra emelkedett. A 15–64 éves férfiak körében a foglalkoztatottak létszáma 2 millió 440 ezer fő volt, a foglalkoztatási rátájuk 1,0 százalékponttal, 77,6%-ra nőtt. A 15–64 éves nők körében a foglalkoztatottak száma 1 millió 998 ezer főre csökkent, a foglalkoztatási rátájuk azonban demográfiai okokból 63,1%-ra nőtt.

A fiatal (15–24 éves) korcsoportban a foglalkoztatottak száma 17 ezer fővel, 286 ezerre, a foglalkoztatási ráta 1,3 százalékponttal, 28,5%-ra csökkent. Az ún. legjobb munkavállalási korú (25–54 éves) népességben a foglalkoztatottak száma 40 ezerrel, 3 millió 451 ezer főre, foglalkoztatási rátájuk 0,5 százalékponttal, 84,3%-ra nőtt. Az idősebb (55–64 éves) korosztályban a foglalkoztatottak létszáma lényegében nem változott, 700 ezer fő volt, a foglalkoztatási ráta 2,1 százalékponttal, 57,7%-ra emelkedett.

A 20–64 éves korcsoport esetében – amely az Európa 2020 stratégiában meghatározott foglalkoztatási célok alakulásának megfigyelési köre – a foglalkoztatási ráta 0,9 százalékponttal, 75,6%-ra emelkedett. Az Európai Unió 2020-ra 75%-os célértéket tűzött ki, Magyarországon jelenleg a korcsoportra vonatkozó foglalkoztatási ráta a férfiaknál 83,4, a nőknél 67,8%.

A foglalkoztatás szintje a 15–64 évesek körében a legtöbb régióban a mintavételi hibahatáron belül vagy alig változott. Budapesten a legkedvezőbb a foglalkoztatási helyzet, a foglalkoztatottak száma 17 ezer fővel, a foglalkoztatási ráta pedig 1,6 százalékponttal, 74,7%-ra nőtt. A javulás a szintén kedvező helyzetben lévő Pest és Nyugat-Dunántúl régiókban volt a legjelentősebb, 1,8 és 1,6 százalékpont. A foglalkoztatottak aránya Dél-Dunántúlon volt a legalacsonyabb, 64,6%.

A foglalkoztatottság korcsoportok szerinti alakulása a 15–64 évesek körében, 2019. október–december

Korcsoport, éves Létszám Foglalkoztatási ráta
ezer fő változás, ezer főa) % változás, százalékponta)
15–24286,1–17,228,5–1,3
25–543 451,140,484,30,5
55–64700,4–2,057,72,1
Összesen4 437,621,270,30,8
Ebből: 20–644 409,423,175,60,9

a) Az előző év azonos időszakához képest.

2019. január–decemberben az egy évvel korábbihoz képest:

A foglalkoztatottak létszáma 43 ezer fővel, 4 millió 512 ezerre nőtt. Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 68 ezer fővel, a külföldi telephelyen munkát vállalóké 11 ezer fővel volt magasabb, mint az előző évben, míg a magukat közfoglalkoztatottnak vallók száma 37 ezerrel csökkent.

A foglalkoztatottak közül 4 millió 436 ezren tartoztak a 15–64 évesek körébe, a korcsoport foglalkoztatási rátája 0,9 százalékponttal, 70,1%-ra emelkedett. A férfiak körében 1,0 százalékponttal, a nők esetében 0,7 százalékponttal nőtt a ráta értéke, a férfiaké 77,3%-ra, a nőké 63,0%-ra emelkedett.

A fiatal, 15–24 évesek kivételével a fő korcsoportok mindegyikét a foglalkoztatási ráta növekedése jellemezte. A fiatalok foglalkoztatási aránya 0,5 százalékponttal, 28,5%-ra csökkent, a legjobb munkavállalási korú 25–54 éveseké 0,4 százalékponttal, 84,4%-ra, az 55–64 éves munkavállalóké pedig 2,3 százalékponttal, 56,7%-ra emelkedett.

A 20–64 évesek foglalkoztatási rátája 0,9 százalékponttal, 75,3%-ra nőtt.