Közzététel: 2020. augusztus 28.

79 ezer fővel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt

A 2020. május–júliusi időszakban a foglalkoztatottak1 átlagos létszáma 4 millió 439 ezer fő, a 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 69,1% volt. Mindkét nem esetében csökkenés történt, ugyanakkor a férfiakat magasabb foglalkoztatási szint jellemezte, mint a nőket. 2020 júliusában a foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 millió 460 ezer fő volt, az előző havival lényegében megegyező.

2020. május–júliusban2 az egy évvel korábbihoz képest:

A foglalkoztatottak létszáma 1,7%-kal alacsonyabb, 4 millió 439 ezer fő volt. Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 34 ezer, a magukat közfoglalkoztatottaknak vallóké 25 ezer, a magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagjainak száma pedig 20 ezer fővel csökkent.

A 15–74 éves foglalkoztatottak létszámának alakulása, 2020. május–július

Megnevezés Létszám, ezer fő Létszámváltozása)
ezer fő %
A hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozik4 256,6–33,8–0,8
Közfoglalkoztatottb)84,8–25,0–22,7
Magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagja97,5–20,2–17,2
Összesen4 438,9–79,0–1,7

a)Az előző év azonos időszakához képest.
b)A válaszadó önbesorolása alapján.

A 15–64 évesek közül 4 millió 344 ezren minősültek foglalkoztatottnak, a foglalkoztatási ráta összességében 69,1% volt. A 15–64 éves férfiak esetében a foglalkoztatottak létszáma 36 ezer fővel, 2 millió 397 ezer főre, a foglalkoztatási ráta 0,7 százalékponttal, 76,4%-ra csökkent, míg a 15–64 éves nők esetében a foglalkoztatottak létszáma 60 ezer fővel, 1 millió 947 ezer főre, a foglalkoztatási ráta 1,2 százalékponttal, 61,9%-ra mérséklődött.

A fiatal (15–24 éves) korcsoportban a foglalkoztatottak száma 271 ezer fő, a foglalkoztatási ráta 27,2% volt. Az ún. legjobb munkavállalási korú (25–54 éves) népesség körében tapasztaltuk a legjelentősebb változást: a foglalkoztatottak száma 84 ezer fővel, 3 millió 370 ezer főre, a foglalkoztatási ráta 2,3 százalékponttal, 82,2%-ra csökkent. Az idősebb (55–64 éves) korosztályban a foglalkoztatottak létszáma 703 ezer fő volt, a foglalkoztatási ráta azonban – részben demográfiai okból – 2,5 százalékponttal, 59,2%-ra emelkedett.

A 20–64 éves korcsoport esetében – amely az Európa 2020 stratégiában meghatározott foglalkoztatási célok alakulásának megfigyelési köre – a foglalkoztatási ráta 0,9 százalékponttal, 74,4%-ra csökkent. Az Európai Unió 2020-ra 75%-os célértéket tűzött ki, amit Magyarország a koronavírus-járványt megelőzően el is ért. A járvány következtében a foglalkoztatás visszaesett és jelenleg a korcsoportra vonatkozó foglalkoztatási ráta a férfiaknál 82,5, a nőknél 66,5%.

A foglalkoztatottság korcsoportok szerinti alakulása a 15–64 évesek körében, 2020. május–július

Korcsoport, éves Létszám Foglalkoztatási ráta
ezer fő változás, ezer főa) % változás, százalékponta)
15–24270,8–15,427,2–1,1
25–543 369,4–84,482,2–2,3
55–64703,33,259,22,5
Összesen4 343,5–96,669,1–1,0
Ebből: 20–644 317,4–91,474,4–0,9

a)Az előző év azonos időszakához képest.

2020. július3

A foglalkoztatottak átlagos havi létszáma az előző hónaphoz képest 3,2 ezer fővel, 4 millió 460 ezer főre emelkedett, a tavaly júliusihoz képest pedig 65 ezer fővel csökkent.

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 69,6% volt, ami a júniusi értékhez képest 0,2 százalékponttal nőtt, az előző év júliusához képest pedig 0,8 százalékponttal mérséklődött.