Közzététel: 2021. február 26.

Módszertani változás

4 millió 537 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma

2021. január 1-jétől a nemzetközi szabályozással összhangban változott módszertan szerint 2021 januárjában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 millió 537 ezer fő volt, ami az előző év azonos időszakához képest 55 ezer fővel kevesebb. A 2020. november–2021. januári időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 601 ezer fő volt, 26 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakitól. Elsősorban a magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagjai körében csökkent a foglalkoztatottság.

2021. januárban:1

foglalkoztatottak2 átlagos havi létszáma 4 millió 537 ezer fő volt. Részben a járvány gazdasági következményeként, részben a szezonális hatások miatt az előző hónaphoz képest 97 ezer fővel, a tavaly januárihoz viszonyítva pedig 55 ezer fővel csökkent a foglalkoztatottak létszáma.

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 71,1% volt, ami a decemberi értéknél 1,5 százalékponttal, az előző év januárinál 0,7 százalékponttal alacsonyabb volt.

2020. november–2021. januárban3 az egy évvel korábbihoz képest:

A foglalkoztatottak létszáma 0,6%-kal alacsonyabb, 4 millió 601 ezer fő volt. A hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 21 ezer fővel nőtt, miközben a közfoglalkoztatottaké 10 ezer fővel, a magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagjaié pedig 36 ezer fővel csökkent.

A 15–74 éves foglalkoztatottak létszámának alakulása, 2020. november–2021. január

Megnevezés Létszám, ezer fő Létszámváltozása)
ezer fő %
A hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozik4422,520,60,5
Közfoglalkoztatottb)93,9–10,0–9,6
Magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagja84,6–36,1–29,9
Összesen4601,0–25,5–0,6
Ebből: gyed, gyese miatt tartósan távol lévő134,65,84,5

a)Az előző év azonos időszakához képest.
b)A válaszadó önbesorolása alapján.

A 15–64 évesek közül 4 millió 515 ezren minősültek foglalkoztatottnak, a korcsoportot jellemző foglalkoztatási ráta 72,1% volt. A férfiak esetében a foglalkoztatottak létszáma nem változott, 2 millió 425 ezer fő volt, a foglalkoztatási rátájuk pedig – részben demográfiai okból – 0,4 százalékponttal, 77,5%-ra nőtt. A nők esetében a foglalkoztatottak létszáma 29 ezer fővel, 2 millió 90 ezer főre, a foglalkoztatási ráta 0,3 százalékponttal, 66,7%-ra csökkent.

A fiatal (15–24 éves) korcsoportban a foglalkoztatottak száma 23 ezer fővel, 269 ezer főre, a foglalkoztatási ráta 2,0 százalékponttal, 27,2%-ra csökkent. Az ún. legjobb munkavállalási korú (25–54 éves) népesség körében a foglalkoztatási ráta 0,7 százalékponttal, 86,2%-ra mérséklődött, míg az idősebb (55–64 éves) korosztályban a foglalkoztatottak létszáma 15 ezer fővel, 709 ezer főre, a foglalkoztatási ráta – részben demográfiai okból – 3,4 százalékponttal, 60,8%-ra emelkedett.

A foglalkoztatottság korcsoportok szerinti alakulása a 15–64 évesek körében, 2020. november–2021. január

Korcsoport, éves Létszám Foglalkoztatási ráta
ezer fő változás, ezer főa) % változás, százalékponta)
15–24269,2–23,227,2–2,0
25–543 535,9–21,786,2–0,7
55–64709,415,160,83,4
Összesen4 514,5–29,872,10,1

a)Az előző év azonos időszakához képest.