Közzététel: 2017. június 7.

4,2%-kal emelkedett a GDP

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2017 I. negyedévében 4,2%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit. A növekedéshez elsősorban a piaci alapú szolgáltatások és az ipar járultak hozzá. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos negyedévéhez mérten 3,8, az előző negyedévhez viszonyítva 1,3%-kal nőtt.

2017 I. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

A GDP volumene 4,2%-kal nőtt. Az első becslésben közölt I. negyedévi adathoz viszonyítva a második becslés adata 0,1 százalékponttal magasabb.

Termelési oldal:

Az ipar hozzáadott értéke 6,8, ezen belül a feldolgozóiparé 7,8%-kal növekedett az előző év azonos időszakához mérten. A feldolgozóiparon belül a nagyobb súlyú területek mindegyike bővült. Az iparon belül a nem ipari jellegű tevékenységek teljesítményének növekedése meghaladta az ipari termelését. (Az iparba sorolt vállalkozások nem csak ipari, hanem egyéb más, például kereskedelmi tevékenységet is folytathatnak.)

Az építőipar teljesítménye 25%-kal emelkedett, ezen belül leginkább az egyéb építmények építése nőtt.

mezőgazdaság hozzáadott értéke 6,3%-kal csökkent.

szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 3,0%-kal nőtt. A kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás hozzáadott értéke 4,8%-kal emelkedett. A szállítás, raktározás teljesítménye 2,0%-kal növekedett. A film-, video-, televízióműsor-gyártás bővülése következtében az információ, kommunikáció területén a hozzáadott érték 4,9%-kal nagyobb lett. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység együttes hozzáadott értéke 6,0%-kal nőtt, ezen belül a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység növekedése jelentős. A közigazgatás, oktatás, egészségügy együttes teljesítménye 1,6%-kal emelkedett. A pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye lényegében stagnált (–0,1%). A hitelintézetek jutalékegyenlege javult, viszont a pénzügyi közvetítés közvetetten mért szolgáltatási díja csökkent.

A bruttó hazai termék 2017. I. negyedévi, 4,2%-os növekedéséhez a szolgáltatások 1,7, az ipar 1,6, az építőipar pedig 0,4 százalékponttal járult hozzá. A szolgáltatásokon belül a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás, valamint a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység és adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység hozzájárulása (0,5–0,5 százalékpont) volt a legjelentősebb. A mezőgazdaság 0,2 százalékponttal mérsékelte a GDP növekedési ütemét.

1. tábla A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

TEÁOR Nemzetgazdasági ág 2016. 2017.
I. II. III. IV. I.
negyedév
AMezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat107,7120,6118,0117,993,7
B–EIpar99,2103,7101,199,2106,8
C Ebből: feldolgozóipar99,0103,4101,099,4107,8
FÉpítőipar72,475,887,787,0124,6
G–TSzolgáltatások összesen, ebből:103,0103,3102,8103,1103,0
G+I Kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás106,3107,7105,5104,8104,8
H Szállítás, raktározás102,3102,0103,3102,5102,0
J Információ, kommunikáció104,4104,7101,6104,3104,9
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység99,798,199,398,599,9
L Ingatlanügyletek101,2100,7101,0101,9101,4
M–N Szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység106,3106,0106,2106,5106,0
O–Q Közigazgatás, oktatás, egészségügyi, szociális ellátás100,8101,4101,1101,8101,6
R–T Művészet, szórakoztatás, egyéb szolgáltatás100,8102,8100,9101,0102,8
GDP összesen (piaci beszerzési áron)101,1102,8102,2101,6104,2

Felhasználási oldal:

háztartások tényleges fogyasztása 2,5%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A tényleges fogyasztás összetevői között a legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 3,5%-kal bővült. A háztartások fogyasztási kiadásán belül szinte minden kiadási csoportban volumennövekedést mértünk. A nagy súlyú kiadási csoportok közül a lakberendezés, lakásfelszerelés, a közlekedés, valamint az egyéb szolgáltatások esetében a volumen az átlagot meghaladóan emelkedett. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 3,4%-kal nőtt.

A kormányzattól kapott természetbeni juttatások volumene 3,0, a közösségi fogyasztásé 6,2%-kal csökkent. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni juttatások volumene 5,3%-kal nőtt.

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 1,2%-kal emelkedett.

bruttó állóeszköz-felhalmozás kiugró mértékben, 28%-kal meghaladta az előző év azonos időszakának alacsony bázisát. Mind az építési beruházások volumene, mind a gép- és berendezésberuházásoké jelentősen emelkedett. A meghatározó területek (feldolgozóipar, ingatlanügyletek, valamint szállítás, raktározás) mindegyikében növekedett a beruházási teljesítmény.

bruttó felhalmozás az egy évvel korábbihoz képest 17%-kal nőtt.

belföldi felhasználás az I. negyedévben összességében 4,1%-kal emelkedett.

2. tábla A bruttó hazai termék (GDP) felhasználásának volumenindexei

(előző év azonos időszaka = 100,0%)

Felhasználási tételek 2016. 2017.
I. II. III. IV. I.
negyedév
Háztartások fogyasztási kiadása 104,8105,2104,5105,1103,5
Természetbeni társadalmi juttatás a kormányzattól 100,8103,299,697,397,0
Természetbeni társadalmi juttatás a háztartásokat segítő nonprofit intézményektől 105,8105,8108,5106,9105,3
Háztartások tényleges fogyasztása 104,2104,8103,7103,9102,5
Közösségi fogyasztás 101,8106,497,995,093,8
Végső fogyasztás összesen 103,8105,1102,9102,5101,2
Bruttó állóeszköz-felhalmozás 89,880,790,180,4128,4
Készletváltozása)xxxxx
Bruttó felhalmozás összesen101,884,098,796,8116,7
Belföldi felhasználás összesen103,4100,0101,8101,1104,1
Export, ebből:104,6110,3105,2103,1109,4
Export, áruk104,1109,8104,9102,6109,4
Export, szolgáltatások106,7112,3106,4105,1109,4
Import, ebből:107,4107,9105,1102,7110,0
Import, áruk107,7108,0105,2104,1110,7
Import, szolgáltatások105,9107,4104,895,7106,4
Egyenlega)xxxxx
Bruttó hazai termék (GDP) összesen101,1102,8102,2101,6104,2

a) Ezen tételek esetében a volumenindex nem értelmezhető.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában folyó áron 759 milliárd forint aktívum keletkezett. Az export 9,4, az import 10%-kal emelkedett. Az áruforgalomban a kivitel 9,4, a behozatal 11%-kal bővült. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve az idegenforgalmat is) exportja 9,4, importja 6,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

A bruttó hazai termék 2017. I. negyedévi 4,2%-os bővüléséhez a végső fogyasztás 0,9 a bruttó felhalmozás 2,9 százalékponttal járult hozzá. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 0,4 százalékponttal emelte a GDP növekedési ütemét.

2017 I. negyedévében az előző negyedévhez képest:

A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye 1,3%-kal nőtt. (Az előző negyedévivel történő összehasonlítás mindig a szezonálisan és naptárhatással kiigazított, kiegyensúlyozott adatok alapján történik.)

A termelési oldalon az ipar bruttó hozzáadott értéke 1,4, az építőiparé 4,0, a szolgáltatásoké 0,6%-kal bővült, a mezőgazdaságé ugyanakkor 13%-kal visszaesett.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadása 0,6%-kal emelkedett, ezzel szemben a kormányzattól származó természetbeni juttatások 0,6, a közösségi fogyasztás 1,1%-kal mérséklődött. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 8,8%-kal nőtt. A külkereskedelemben az export 4,5, az import 7,4%-kal bővült.