Közzététel: 2018. január 11.

3,4%-kal nőtt az ipari termelés

2017 novemberében az ipari termelés volumene 3,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlan indexszel. 2017 első tizenegy hónapjában a termelés 5,2%-kal nagyobb volt, mint az előző év azonos időszakában.

2017. novemberben:

Az ipari termelés volumene 3,4%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt novemberi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

Az előző hónaphoz viszonyítva a szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás 2,1%-kal csökkent.

Az ipari export volumene 3,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A feldolgozóipari exportértékesítésen belül a 35%-ot képviselő járműgyártás kivitele 4,5%-kal visszaesett. Ugyanakkor a feldolgozóipari export 16%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának külpiaci eladásai 4,6%-kal emelkedtek.

Az ipar belföldi értékesítése 2,0, ezen belül a feldolgozóiparé 2,7%-kal nagyobb volt az előző év azonos hónapjához képest.

Az ipar mindhárom ágában nőtt a termelés: a döntő súlyt (95%) képviselő feldolgozóiparban 3,1, az energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 3,7, míg a csekély súlyú bányászatban 74%-kal.

A feldolgozóipari termelés és értékesítés alakulása

(%)

Időszak Termelés Értékesítés Az export aránya az értékesítésben, folyó áron
összesen belföldi export
volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0
2015108,0108,2106,7108,774,9
2016101,4101,4101,8101,375,1
2017. január106,8106,4102,3107,677,0
február102,9100,095,9101,477,0
március114,4112,5109,5113,676,0
április96,895,296,694,774,5
május109,0110,5106,6111,975,1
június103,9104,1103,5104,375,2
július100,3100,7102,3100,173,2
augusztus106,9106,9104,3108,073,0
szeptember105,7105,2105,4105,275,0
október108,2109,2110,2108,974,7
november103,1102,7102,7102,774,0
2017. évkezdettől105,2104,8103,6105,375,0

Az előző havi növekedéssel szemben a feldolgozóipari termelés 28%-át képviselő járműgyártás kibocsátása 2,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A közúti gépjármű gyártásának volumene 12,4%-kal visszaesett, ugyanakkor a közúti jármű alkatrészeinek gyártásáé 7,4%-kal emelkedett.

A feldolgozóipari termelésből 12%-kal részesülő számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 4,9%-kal nőtt. A két legnagyobb alágazat közül a jelentősebb, az elektronikus fogyasztási cikk gyártása 3,9, míg a kisebbik, a híradástechnikai berendezésé 5,5%-kal bővült.

A feldolgozóipari termelés 11%-át adó élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 0,5%-kal kisebb volt az előző év azonos időszakinál. Ezen belül a legjelentősebb részarányú (26%) alágazat, a húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 1,6%-kal mérséklődött, míg a legjobban, 10,7%-kal a legkisebb súlyú dohánytermék gyártása nőtt. Az előző hónapban 20%-os növekedést produkáló gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás csökkent a legnagyobb mértékben,10,6%-kal.

Az alágak közül a legjobban, 18,2%-kal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás nőtt a kivitel jelentős emelkedése miatt, a hazai eladások kismértékben csökkentek.

A korábbi hónapok növekedését folytatva a közepes súlyú fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 11, a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 8,9%-kal emelkedett mind a belföldi, mind az exportkereslet bővülésének köszönhetően.

Az előző havi stagnálást követően a kis súlyt képviselő gyógyszergyártás kibocsátása 10,6%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Mindkét értékesítési irányban növekedett a volumen.

A feldolgozóipari termelés 6,3%-át képviselő gép, gépi berendezés gyártása 7,4%-kal bővült. A szakágazatok döntő többségében nőtt a termelés volumene, de a legnagyobb, a motor-, turbinagyártásban (kivéve: légi, közútijármű-motor) visszaesést (18,9%) regisztráltunk.

A termelés alakulása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2017. november

(%)

Alág Termelés volumenindexe, az előző év azonos időszaka = 100,0 Az alág részesedése a feldolgozóiparon belül, folyó áron
kódja megnevezése
CAÉlelmiszer, ital, dohánytermék gyártása99,510,6
CGGumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása108,98,1
CHFémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása111,08,2
CISzámítógép, elektronikai, optikai termék gyártása104,912,4
CKGép, gépi berendezés gyártása107,46,3
CLJárműgyártás97,228,4

Az egy alkalmazásban állóra jutó ipari termelés a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében novemberben (3,0%-os létszámnövekedés mellett) 0,3%-kal nagyobb volt az előző év azonos időszakinál.

Az ipari termelés mindössze egy régióban, Nyugat-Dunántúlon csökkent (3,7%-kal) az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb mértékű volumenbővülés Dél-Dunántúlon (7,9%) volt, a többi régióban 3,6 és 7,3% közötti növekedést mértünk.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 7,9%-kal kisebb volt 2016 azonos hónapjához képest. Az új belföldi rendelések 3,5%-kal nőttek, ugyanakkor az új exportrendelések 9,4%-kal visszaestek. Az összes rendelésállomány 14,1%-kal elmaradt a 2016. novemberitől.

2017. január–novemberben az előző év azonos időszakához képest:

Az ipari termelés 5,2%-kal nőtt. Az összes értékesítés 65%-át adó külpiaci eladások volumene 5,9, a 35%-ot képviselő hazai értékesítésé 4,0%-kal emelkedett.

Az egy alkalmazásban állóra jutó ipari termelés 1,8%-os növekedése a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében 3,2%-os létszámbővülés mellett következett be.

Az ipari termelés Magyarország minden régiójában emelkedett, a legnagyobb mértékben Észak-Alföldön (8,4%), a legkevésbé Dél-Alföldön (2,7%).