Közzététel: 2020. június 2.

301 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet márciusban

2020. márciusban a kivitel volumene 5,6, a behozatalé 1,0%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az aktívum 301 millió euró volt, az egyenleg 343 millió euróval romlott a 2019. márciusihoz mérten. Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 11, a behozatalé 4,4%-kal csökkent. 2020. január–márciusban a termék-külkereskedelmi mérleg többlete 1,9 milliárd eurót tett ki, 52 millió euróval többet, mint egy évvel korábban. A vizsgált időszakban a termelőágazatok teljesítményének, valamint a globális keresletnek a csökkenése együttesen a termék-külkereskedelem teljesítményének mérséklődéséhez vezetett.

2020. márciusban:

A kivitel értéke 9,0 milliárd euró (3083 milliárd forint), a behozatalé 8,7 milliárd euró (2976 milliárd forint) volt.

2020. márciusban az egy évvel korábbihoz képest:

Euróban kifejezve az export értéke 7,5, az importé 4,2%-kal csökkent.

A termék-külkereskedelmi egyenleg 343 millió euróval romlott. (Az aktívum 135 millió euróval kevesebb az első becslésben közöltnél.)

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala behozatalban 4,8, kivitelben 6,4%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 1,5%-kal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 9,3, a dollárral szemben 12%-kal gyengült.

gépek és szállítóeszközök 2019. márciusi áron számított kivitele 10, behozatala 7,3%-kal csökkent. A közúti járművek importja tizedével, exportja közel ötödével visszaesett az előző év azonos időszakához képest. A mindkét oldali csökkenés elsősorban a személygépkocsik, ezen kívül importban még a közúti vontatók, exportban pedig a gépjárműalkatrészek forgalomváltozásával függ össze. A híradástechnikai, hangrögzítő és -lejátszó készülékek kivitele több mint tizedével csökkent, behozatala kismértékben emelkedett. A mindkét oldali forgalomváltozásban a vezetékes távbeszélő és távíró készülék és ezek alkatrészeinek forgalomváltozása játszott közre, ezen kívül a növekedést importban a rádióhullám elvén működő készülékek alkatrészeinek, az exportoldali csökkenést pedig a tv-készülékek forgalomváltozása eredményezte. Az energiafejlesztő gép és berendezés importja közel tizedével, exportja közel ötödével elmaradt a tavalyi év azonos időszakához képest, amit kivitelben és behozatalban a dízelmotorok és a belső égésű motorok alkatrészeinek, kivitelben pedig ezen kívül a benzinmotorok forgalomváltozása is befolyásolt. A speciális szakipari gép importja közel hatodával, exportja közel tizedével visszaesett, amit mindkét oldal esetében az egyedi feladatokra szolgáló nem elektromos gépek és készülékek forgalomváltozása eredményezett. A villamos gép, készülék és műszer exportja kismértékben, importja közel tizedével nőtt, de egyik forgalomnövekedés sem ellensúlyozta a közúti járműveknél, valamint az energiafejlesztő gépeknél bekövetkezett együttes mérséklődést. A gépek és szállítóeszközök forgalmában bekövetkezett volumencsökkenésben már a koronavírus-járvány miatti gyárleállások hatása figyelhető meg.

feldolgozott termékek exportvolumene 0,8%-kal kisebb, importja 9,2%-kal nagyobb lett. Az import volumennövekedéséhez hozzájárult a gyógyszer és gyógyszerészeti termékek koronavírus-járvány miatti jelentős forgalma.

Az energiahordozók exportvolumene 0,2, importvolumene 19%-kal visszaesett, ami mindkét oldal esetében a kőolaj és kőolajtermékek, ezen kívül importban még a természetes és mesterséges gáz, exportban pedig a villamos energia forgalomváltozásával magyarázható. A koronavírus-járvány okozta globális keresletcsökkenés is hozzájárult ahhoz, hogy mérséklődött az energiahordozó-import, mind volumenben, mind értékben.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 9,3, behozataláé 13%-kal növekedett. A növekedést exportban és importban is a zöldségféle és gyümölcs, ezen kívül importban a hús és húskészítmény, exportban pedig a gabona és gabonakészítmény forgalomváltozása eredményezte. A koronavírus-járvány hatása az élelmiszerek esetében volumenbővülést okozott, összefüggésben a nemzetközi szinten is megfigyelhető lakossági élelmiszer-felhalmozással.

Az EU-27 tagállamaiba irányuló kivitel volumene 7,4%-kal csökkent, az onnan érkező behozatalé viszont nem változott. A termék-külkereskedelmi többlet 515 millió euróval mérséklődött, 456 millió eurót tett ki. Az export 76, az import 74%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU-27-en kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 0,8%-kal nőtt, a behozatalé 3,4%-kal csökkent. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 173 millió euróval javult, és 154 millió eurós passzívumot mutatott.

2020. január–márciusban:

A kivitel értéke 27,7 milliárd euró (9,4 ezer milliárd forint), a behozatalé 25,9 milliárd euró (8,7 ezer milliárd forint) volt.

2020. január–márciusban az egy évvel korábbihoz képest:

A kivitel volumene 0,9, a behozatalé 2,0%-kal emelkedett.

A termék-külkereskedelmi mérleg többlete 52 millió euróval nőtt, és 1,9 milliárd eurót tett ki.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala behozatalban 3,6, kivitelben 5,1%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva. A cserearány 1,4%-kal javult. A forint az euróhoz képest 6,6, a dollárhoz viszonyítva 9,8%-kal leértékelődött.

Külkereskedelmi termékforgalom, 2020. január–március

Megnevezés Export Import Egyenleg
érték, folyó áron az előző év azonos időszaka= 100,0% érték, folyó áron az előző év azonos időszaka= 100,0% érték, folyó áron az előző év azonos időszakában
Milliárd forint9 366106,08 733105,7633570
Millió euró27 72099,925 86499,61 8551 803