Közzététel: 2017. január 30.

4,4%-ra mérséklődött a munkanélküliségi ráta

2016. október–decemberben a munkanélküliek száma az egy évvel korábbihoz képest 76 ezer fővel, 205 ezerre, a munkanélküliségi ráta 1,7 százalékponttal, 4,4%-ra csökkent. A férfiakat és a nőket közel azonos szintű munkanélküliség jellemezte, ugyanakkor a nők esetében a javulás nagyobb mértékű volt.
2016-ban átlagosan 235 ezer fő volt a munkanélküliek száma, 73 ezer fővel kevesebb, mint 2015-ben. A munkanélküliségi ráta 5,1%-os értéke 1,7 százalékponttal volt alacsonyabb az előző évinél.

2016. október–decemberben az egy évvel korábbihoz képest:

A 15–74 éves munkanélküli férfiak száma 36 ezer fővel, 110 ezer főre, munkanélküliségi rátájuk 1,5 százalékponttal, 4,4%-ra csökkent. A munkanélküli nők száma 40 ezer fővel, 95 ezer főre, munkanélküliségi rátájuk 2,0 százalékponttal, 4,5%-ra mérséklődött.

A 15–24 éves korosztály munkanélküliségi rátája 3,7 százalékponttal, 11,6%-ra csökkent, de a munkanélküliek egyötöde továbbra is ebből a korcsoportból került ki. A 25–54 évesek, azaz az ún. legjobb munkavállalási korúak és az 55–64 évesek munkanélküliségi rátája is mérséklődött, előbbieké 1,7 százalékponttal, 3,9%-ra, míg az utóbbiaké 1,1 százalékponttal, szintén 3,9%-ra.

A munkanélküliség átlagos időtartama 17,9 hónap; a munkanélküliek 46,6%-a legalább egy éve keres állást, vagyis tartósan munkanélkülinek számít.

A munkanélküliségi ráta a 15–74 évesek körében minden régióban mérséklődött. A legjelentősebb változás Dél-Alföldön következett be, ahol 2,5 százalékponttal, 4,6%-ra csökkent a munkanélküliség, illetve Dél-Dunántúlon és Észak-Alföldön, ahol 2,2 százalékpontos csökkenés mellett 5,9%, valamint 8,0% volt a ráta. A munkanélküliségi ráta Nyugat-Dunántúlon volt a legalacsonyabb (2,1%), míg Észak-Alföldet az átlagot meghaladó javulás ellenére is a legmagasabb ráta jellemezte a régiók között.

2016. december végén az egy évvel korábbihoz képest:

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (http://www.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 19,0%-kal, 273 ezer főre csökkent.

A munkanélküliség korcsoportok szerinti alakulása a 15–64 évesek körében, 2016. október–december

Korcsoport, éves Létszám Munkanélküliségi ráta
ezer fő változás, ezer főa) % változás, százalékponta)
15–2440,8–12,111,6–3,7
25–54135,7–57,63,9–1,7
55–6427,8–5,83,9–1,1
Összesen204,3–75,54,5–1,7

a) Az előző év azonos időszakához képest.

2016. január–decemberben az egy évvel korábbihoz képest:

A 15–74 éves munkanélküliek száma 73 ezer fővel kevesebb, 235 ezer fő volt, míg a munkanélküliségi ráta 5,1%-os értéke 1,7 százalékponttal volt alacsonyabb.

A 15–74 éves munkanélküli férfiak száma 34 ezer fővel, 128 ezer főre, munkanélküliségi rátájuk 1,5 százalékponttal, 5,1%-ra csökkent. A munkanélküli nők mutatói a férfiakéinál nagyobb mértékben csökkentek; számuk 39 ezer fővel, 107 ezerre, munkanélküliségi rátájuk pedig 1,9 százalékponttal, szintén 5,1%-ra mérséklődött.

A legnagyobb változás a fiatalok körében volt, rátájuk 4,4 százalékponttal, 12,9%-ra csökkent. A 25–54 évesek és az 55–64 évesek körében közel azonos mértékű, 1,5, illetve 1,4 százalékpontos mérséklődés mellett a munkanélküliségi ráta 4,5, valamint 4,4% volt.