Közzététel: 2019. január 30.

3,6%-ra mérséklődött a munkanélküliségi ráta

A 2018. október–decemberi időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma az egy évvel korábbihoz képest 8 ezer fővel, 167 ezerre, a munkanélküliségi ráta 0,2 százalékponttal, 3,6%-ra csökkent. A férfiak körében kisebb növekedés volt tapasztalható, míg a nők mutatói javultak.
A 2018. év egészét tekintve a munkanélküliek létszáma átlagosan 172 ezer fő volt, 20 ezer fővel kevesebb, mint 2017-ben. A munkanélküliségi ráta 3,7%-os értéke 0,4 százalékponttal volt alacsonyabb az előző évinél.

2018. október–decemberben az egy évvel korábbihoz képest:

A 15–74 éves férfiak körében a munkanélküliek száma és a munkanélküliségi ráta – a mintavételi hibahatáron belül – 7 ezer fővel, 90 ezerre, illetve 0,2 százalékponttal 3,5%-ra nőtt. A nők esetében mindkét mutató mérséklődött, a munkanélküliek száma 15 ezer fővel, 77 ezerre, a munkanélküliségi ráta pedig 0,7 százalékponttal, 3,7%-ra csökkent.

A 15–24 évesek munkanélkülisége lényegében nem változott, létszámuk 34 ezer fő, munkanélküliségi rátájuk 10,1% volt. A munkanélküliek több mint egyötöde ebből a korcsoportból került ki. A 25–54 évesek, azaz az ún. legjobb munkavállalási korúak munkanélküliségi rátája 3,2%-ra csökkent, míg az 55–74 éveseké lényegében nem változott, 2,6% volt.

A munkanélküliség átlagos időtartama 14,8 hónap volt, a munkanélküliek 39,1%-a legalább egy éve keresett állást, vagyis tartósan munkanélkülinek számított.

A munkanélküliségi ráta a 15–74 évesek körében Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon egyaránt 1,0, Nyugat-Dunántúlon 0,6 százalékponttal csökkent, a többi régióban a változások mintavételi hibahatáron belüliek voltak. A munkanélküliségi ráta Észak-Alföldön volt a legmagasabb (6,7%), míg Nyugat-Dunántúlon a legalacsonyabb (2,2%).

2018. december végén az egy évvel korábbihoz képest:

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (https://nfsz.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 5,0%-kal, 242 ezer főre csökkent.

A munkanélküliség korcsoportok szerinti alakulása a 15–74 évesek* körében, 2018. október–december

Korcsoport, éves Létszám Munkanélküliségi ráta
ezer fő változás, ezer főa) % változás, százalékponta)
15–2434,0–0,610,1–0,1
25–54112,5–9,03,2–0,3
55–7420,71,62,60,1
Összesen167,2–8,03,6–0,2

* A 15–64 évesekre vonatkozó adatok elérhetők (2.1.0.2. Stadat-táblában).
a) Az előző év azonos időszakához képest.

2018. január–decemberben az egy évvel korábbihoz képest:

A 15–74 éves munkanélküliek száma 20 ezer fővel kevesebb, 172 ezer fő volt, míg a munkanélküliségi ráta 3,7%-os értéke 0,4 százalékponttal volt alacsonyabb.

A 15–74 éves férfiak körében a munkanélküliek száma 8 ezerrel, 88 ezer főre, munkanélküliségi rátájuk 0,3 százalékponttal, 3,5%-ra csökkent. A nők munkanélküliségi mutatói a férfiakénál nagyobb mértékben csökkentek; számuk 12 ezer fővel, 84 ezerre, munkanélküliségi rátájuk pedig 0,6 százalékponttal, 4,0%-ra mérséklődött.

A fiatalok munkanélküliségi rátája 0,5 százalékponttal 10,2%-ra, a 25–54 éveseké 0,3 százalékponttal, 3,4%-ra mérséklődött. A legnagyobb változás az 55–74 évesek körében történt, rátájuk 1,0 százalékponttal, 2,4%-ra csökkent.