Közzététel: 2021. március 2.

810 millió euró volt a szolgáltatás-külkereskedelmi többlet a IV. negyedévben

2020 IV. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 31, importja 25%-kal csökkent az előző év azonos negyedévéhez képest. Az aktívum 810 millió euró volt, 855 millió euróval kevesebb a 2019. IV. negyedévinél. A koronavírus okozta járvány negatív gazdasági hatásai a szolgáltatás-külkereskedelemben az előző negyedévhez képest export oldalon valamelyest fokozódtak, míg import tekintetében enyhültek. Az export 11%-kal csökkent, az import 5,9%-kal bővült.

2020. IV. negyedévben:

Az export értéke 4,7 milliárd euró (1,7 ezer milliárd forint), az importé 3,9 milliárd euró (1,4 ezer milliárd forint) volt. A szolgáltatás-külkereskedelem aktívuma 810 millió eurót (292 milliárd forintot) tett ki.

A szolgáltatáscsoportok közül a turizmus 403, a bérmunka 314, a szállítási szolgáltatások pedig 285 millió eurós aktívummal zárta 2020 utolsó negyedévét.

Szolgáltatásexportunk 65, -importunk 72%-át az Európai Unió tagországaival bonyolítottuk le, ebben a viszonylatban 272 millió eurós többlet keletkezett.

Legfontosabb kereskedelmi partnerünkkel, Németországgal az összforgalom 21%-át bonyolítottuk le. A második legfontosabb Amerikai Egyesült Államok 9,3, a harmadik helyen álló Ausztria 8,0%-os arányban részesedett a kereskedelemből.

A teljes szolgáltatásexportból az üzleti szolgáltatások aránya 53% (az ide tartozó egyéb üzleti szolgáltatásoké 29%) volt, ezt követték a szállítási szolgáltatások 24, majd a turizmus 12%-kal. Import tekintetében is ugyanezek a szolgáltatáscsoportok domináltak. Legkiemelkedőbb az üzleti szolgáltatások részesedése volt 68%-kal (az ide tartozó egyéb üzleti szolgáltatásoké 40% volt), miközben a szállítási szolgáltatások 22, a turizmus 3,6%-kal részesedett a teljes importforgalomból.

2020. IV. negyedévben az egy évvel korábbihoz képest:

A szolgáltatásexport euróban számított értéke 31%-kal (forintban 26), az importé 25%-kal (forintban 19%-kal) csökkent. Az aktívum 855 millió euróval (261 milliárd forinttal) lett kevesebb az előző év azonos időszakához képest.

A többlet jelentős mérséklődése elsősorban a turizmus és a szállítási szolgáltatások aktívumának 507 és 362 millió eurós visszaesésével magyarázható.

Aktívumunk az európai uniós forgalomban 66 %-kal, 537 millió euróval csökkent.

Az EU-n kívüli országok esetében egyenlegünk 317 millió euróval, 37%-kal romlott, elsősorban az Egyesült Államokkal és az Egyesült Királysággal folytatott exportunk csökkenése miatt. E két országgal lebonyolított szolgáltatás-külkereskedelmünk többlete 29%-kal (58 millió euróval), illetve 62%-kal (176 millió euróval) esett vissza.

2020. január–december:

A kivitel értéke 2020-ban 19,7 milliárd euró (6,9 ezer milliárd forint), a behozatalé 15,2 milliárd euró (5,3 ezer milliárd forint) volt.

A szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom értéke, 2020. január–december

Megnevezés Export Import Egyenleg
érték folyó áron előző év azonos időszaka = 100 % érték folyó áron előző év azonos időszaka = 100 % érték folyó áron előző év azonos időszaka = 100 %
Milliárd forint6 91877,95 32785,01 5922 617
Millió euró19 73072,315 17778,94 5538 041

2020. január–december az egy évvel korábbihoz képest:

A kivitel értéke 28 (7550 millió euróval), a behozatalé 21%-kal (4061 millió euróval) csökkent.

Tájékoztatás a szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom adatrevíziójáról

A 2019. I-IV. negyedévi és a 2020. I-III. negyedévi adatok (bérmunka-szolgáltatási díj, turizmus, javítási és karbantartási, szállítási, üzleti és kormányzati szolgáltatásadatok) a vállalati adatjavítások alapján módosultak. A korábban közzétett adatokhoz képest a 2019. évi export értéke 0,9%-kal, az importé 5,7%-kal növekedett, míg a 2020. I-III. negyedéves export 1,8%-kal, az import pedig 5,9%-kal lett magasabb.