4.3.3. Az építőipari termelés értéke építmény-alcsoportonként (2000–)*(1/3)

(millió Ft)

< >
Építmény- jegyzék kód Építményalcsoport 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
111 Egylakásos épületek 14 031 23 835 21 598 21 274 23 681 35 473 48 273
112 Két- és annál több lakásos épületek 36 461 74 716 91 696 115 245 137 483 120 673 124 963
113 Közösségi lakóépületek 9 202 26 016 28 031 23 177 24 309 14 119 18 780
11 Lakóépületek összesen 59 694 124 566 141 325 159 697 185 474 170 266 192 017
121 Szállodák és szálló jellegű épületek 18 692 16 352 26 840 25 064 18 161 16 478 31 392
122 Hivatali épületek 45 699 43 757 55 597 72 971 59 092 68 026 72 448
123 Nagy- és kiskereskedelmi épületek 55 383 56 309 64 987 58 812 67 717 62 643 69 015
124 Közlekedési és hírközlési épületek 8 616 8 680 11 183 8 814 8 208 12 805 15 756
125 Ipari épületek és raktárak 119 303 126 533 129 521 166 839 188 739 209 283 192 646
126 Szórakoztató, közművelődési, oktatási és egészségügyi célú épületek 64 484 62 034 82 289 59 372 62 830 80 607 113 969
127 Egyéb nem lakóépületek 25 238 32 899 38 927 44 285 40 074 49 506 64 578
12 Nem lakóépületek összesen 337 415 346 563 409 343 436 157 444 822 499 348 559 804
1 Épületek összesen 397 109 471 129 550 668 595 854 630 296 669 614 751 821
211 Utak 79 458 104 282 183 702 162 816 218 390 364 918 320 912
212 Vasutak 26 177 18 734 19 493 29 837 22 364 23 860 43 103
213 Repülőtéri futópályák 131 514 2 180 4 315 1 406 970 1 534
214 Hidak, felüljárók, magas vezetésű autóutak, alagutak és aluljárók 15 514 16 262 26 681 28 980 37 448 75 842 89 657
215 Kikötők, vízi utak, gátak és egyéb vízgazdálkodási létesítmények 16 624 21 795 21 857 18 874 13 475 14 837 19 999
21 Közlekedési infrastruktúra összesen 137 904 161 587 253 914 244 822 293 082 480 426 475 205
221 Távolsági csővezetékek, távközlő- és elektromos hálózatok és műtárgyaik 20 898 28 286 22 271 30 980 32 131 31 515 29 610
222 Helyi (települési) csővezetékek, távközlő- és elektromos hálózatok és műtárgyaik 80 481 104 136 111 928 99 330 105 663 108 062 121 184
22 Csővezetékek, távközlő és elektromos hálózatok és műtárgyaik összesen 101 379 132 422 134 199 130 310 137 794 139 578 150 794
230 Komplex ipari létesítmények 8 190 7 714 11 488 16 430 24 418 24 194 27 116
241 Sport- és üdülési célú építmények 4 895 7 158 9 744 9 100 9 416 12 615 20 098
242 Máshová nem sorolt egyéb építmények 29 128 33 137 29 146 62 840 58 894 64 304 110 320
2 Egyéb építmények összesen 281 495 342 017 438 491 463 502 523 605 721 117 783 534
Építmények összesen 678 603 813 147 989 159 1 059 356 1 153 900 1 390 731 1 535 355
*A legalább 5 főt foglalkoztató építőipari vállakozások éves megfigyelésének adatai. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011