4.3.3. Az építőipari termelés értéke építmény-alcsoportonként (2000–)*(2/2)

(millió Ft)

< >
Építmény- jegyzék kód Építményalcsoport 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
111 Egylakásos épületek 30 379 22 523 26 874 21 431 23 070 29 992 30 532 61 453 105 178
112 Két- és annál több lakásos épületek 92 998 65 250 52 933 46 745 39 080 49 743 51 769 110 032 168 546
113 Közösségi lakóépületek 11 164 13 385 15 001 7 579 10 642 16 380 14 068 18 994 21 401
11 Lakóépületek összesen 134 541 101 158 94 808 75 755 72 792 96 114 96 369 190 479 295 125
121 Szállodák és szálló jellegű épületek 29 141 26 408 22 269 16 129 18 334 22 747 20 733 19 602 25 628
122 Hivatali épületek 68 000 50 475 56 541 42 840 49 469 45 605 56 833 57 416 90 579
123 Nagy- és kiskereskedelmi épületek 75 223 49 032 52 093 35 489 43 416 42 484 35 543 51 010 65 309
124 Közlekedési és hírközlési épületek 12 703 17 128 10 790 14 658 12 537 10 516 13 517 7 763 11 200
125 Ipari épületek és raktárak 150 934 174 957 212 973 200 086 231 797 236 923 256 619 324 391 378 368
126 Szórakoztató, közművelődési, oktatási és egészségügyi célú épületek 84 647 113 365 84 227 69 570 94 919 110 883 111 563 84 532 122 205
127 Egyéb nem lakóépületek 72 088 58 708 62 534 71 250 91 755 112 490 93 408 44 435 53 761
12 Nem lakóépületek összesen 492 736 490 073 501 427 450 022 542 227 581 647 588 216 589 149 747 051
1 Épületek összesen 627 277 591 231 596 234 525 777 615 019 677 761 684 585 779 628 1 042 176
211 Utak 247 896 176 928 140 726 147 300 175 619 282 752 270 650 211 999 303 048
212 Vasutak 65 373 48 300 64 240 81 837 95 430 131 614 123 608 72 820 116 611
213 Repülőtéri futópályák 723 199 29 96 625 418 261 369 677
214 Hidak, felüljárók, magas vezetésű autóutak, alagutak és aluljárók 84 494 30 122 39 513 17 101 13 969 17 611 15 637 8 748 28 590
215 Kikötők, vízi utak, gátak és egyéb vízgazdálkodási létesítmények 15 937 22 055 37 456 30 137 45 478 49 358 65 939 11 862 24 757
21 Közlekedési infrastruktúra összesen 414 423 277 604 281 965 276 471 331 121 481 753 476 095 305 798 473 684
221 Távolsági csővezetékek, távközlő- és elektromos hálózatok és műtárgyaik 47 902 48 888 47 899 45 581 60 637 54 292 63 269 44 774 56 665
222 Helyi (települési) csővezetékek, távközlő- és elektromos hálózatok és műtárgyaik 108 930 131 345 131 907 140 567 139 728 167 497 150 715 83 687 97 202
22 Csővezetékek, távközlő és elektromos hálózatok és műtárgyaik összesen 156 832 180 233 179 806 186 148 200 365 221 789 213 984 128 461 153 867
230 Komplex ipari létesítmények 16 172 36 623 52 532 32 283 36 715 28 500 35 197 31 442 58 858
241 Sport- és üdülési célú építmények 13 302 10 742 9 271 8 530 9 435 11 400 16 276 21 173 42 025
242 Máshová nem sorolt egyéb építmények 119 887 78 172 82 938 68 312 62 964 63 620 67 202 18 873 24 932
2 Egyéb építmények összesen 720 616 583 374 606 512 571 744 640 600 807 062 808 754 505 747 753 366
Építmények összesen 1 347 893 1 174 607 1 202 747 1 097 521 1 255 619 1 484 823 1 493 339 1 285 374 1 795 542
*A legalább 5 főt foglalkoztató építőipari vállakozások éves megfigyelésének adatai. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011