4.3.3. Az építőipari termelés értéke építmény-alcsoportonként (2000–)*(2/3)

(millió Ft)

< >
Építmény- jegyzék kód Építményalcsoport 2007 2008 2009 2010 2011 2012
111 Egylakásos épületek 43 569 32 175 30 379 22 523 26 874 21 431
112 Két- és annál több lakásos épületek 118 337 113 780 92 998 65 250 52 933 46 745
113 Közösségi lakóépületek 21 265 11 785 11 164 13 385 15 001 7 579
11 Lakóépületek összesen 183 171 157 740 134 541 101 158 94 808 75 755
121 Szállodák és szálló jellegű épületek 32 149 34 648 29 141 26 408 22 269 16 129
122 Hivatali épületek 68 305 79 128 68 000 50 475 56 541 42 840
123 Nagy- és kiskereskedelmi épületek 98 985 117 988 75 223 49 032 52 093 35 489
124 Közlekedési és hírközlési épületek 10 567 14 565 12 703 17 128 10 790 14 658
125 Ipari épületek és raktárak 209 197 236 642 150 934 174 957 212 973 200 086
126 Szórakoztató, közművelődési, oktatási és egészségügyi célú épületek 94 653 86 946 84 647 113 365 84 227 69 570
127 Egyéb nem lakóépületek 55 215 68 481 72 088 58 708 62 534 71 250
12 Nem lakóépületek összesen 569 071 638 398 492 736 490 073 501 427 450 022
1 Épületek összesen 752 242 796 138 627 277 591 231 596 234 525 777
211 Utak 189 447 160 646 247 896 176 928 140 726 147 300
212 Vasutak 40 619 50 453 65 373 48 300 64 240 81 837
213 Repülőtéri futópályák 316 357 723 199 29 96
214 Hidak, felüljárók, magas vezetésű autóutak, alagutak és aluljárók 70 971 62 502 84 494 30 122 39 513 17 101
215 Kikötők, vízi utak, gátak és egyéb vízgazdálkodási létesítmények 19 790 13 234 15 937 22 055 37 456 30 137
21 Közlekedési infrastruktúra összesen 321 143 287 192 414 423 277 604 281 965 276 471
221 Távolsági csővezetékek, távközlő- és elektromos hálózatok és műtárgyaik 54 571 51 687 47 902 48 888 47 899 45 581
222 Helyi (települési) csővezetékek, távközlő- és elektromos hálózatok és műtárgyaik 107 998 119 617 108 930 131 345 131 907 140 567
22 Csővezetékek, távközlő és elektromos hálózatok és műtárgyaik összesen 162 569 171 304 156 832 180 233 179 806 186 148
230 Komplex ipari létesítmények 17 052 23 429 16 172 36 623 52 532 32 283
241 Sport- és üdülési célú építmények 9 598 11 190 13 302 10 742 9 271 8 530
242 Máshová nem sorolt egyéb építmények 106 930 111 658 119 887 78 172 82 938 68 312
2 Egyéb építmények összesen 617 292 604 773 720 616 583 374 606 512 571 744
Építmények összesen 1 369 534 1 400 910 1 347 893 1 174 607 1 202 747 1 097 521
*A legalább 5 főt foglalkoztató építőipari vállakozások éves megfigyelésének adatai. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011