3.4.4. A kutatás-fejlesztési ráfordítások pénzügyi forrásai (2000–)(1/4)

(millió Ft)

< >
Év Az összes kutató-fejlesztő hely K+F-ráfordításainak pénzügyi forrásaa Ebből: A külföldi forrásokból az Európai Uniós pályázatok
vállalkozási állami költségvetésib egyéb hazaic külföldi
forrás
2000 105 388 39 790 52 207 2 189 11 202 ..
2001 140 605 48 984 75 386 3 317 12 918 ..
2002 171 470 50 936 100 392 2 369 17 773 ..
2003 175 773 53 926 102 008 991 18 847 ..
2004 181 525 67 351 94 049 1 334 18 791 ..
2005 207 764 81 954 102 666 974 22 171 ..
2006 237 953 103 040 106 538 1 497 26 877 ..
2007 245 693 107 769 109 117 1 574 27 233 ..
2008 266 388 128 683 111 401 1 600 24 704 ..
2009 299 159 138 892 125 595 2 052 32 620 9 219
2010 310 211 146 957 122 030 2 902 38 322 9 206
2011 336 537 159 726 128 213 3 331 45 267 11 052
2012 363 683 170 503 134 080 3 097 56 003 14 780
2013 420 100 196 614 150 728 3 151 69 607 19 382
2014 441 092 212 972 147 703 3 046 77 371 15 413
2015 468 390 232 869 162 176 3 316 70 030 17 911
2016 427 192 241 052 112 118 3 176 70 845 12 733
2017 517 258 272 493 164 975 2 844 76 947 15 372
2018f 654 163 342 462 211 599 3 190 96 912 17 464
aTartalmazza a tudományos fokozattal rendelkezők tiszteletdíjára, illetménykiegészítésére, valamint az ösztöndíjasok illetményére költségvetési forrásból kifizetett összegeket, továbbá 2005-ig az államháztartási forrásból származó, a megfigyelt kutató- fejlesztő helyeken kívül felhasznált pénzeszközöket.  bTartalmazza a tudományos fokozattal rendelkezők tiszteletdíjára, illetménykiegészítésére, valamint az ösztöndíjasok illetményére költségvetési forrásból kifizetett összegeket, továbbá 2005-ig az államháztartási forrásból származó, a megfigyelt kutató- fejlesztő helyeken kívül felhasznált pénzeszközöket. 2006-tól az önkormányzatokkal együtt.  c2006-tól csak a nonprofit szervezeteket tartalmazza.  f2018-tól a beruházások tartalmazzák az immateriális javak beszerzésére fordított összegeket is, e módszertani változás miatt az adatok korlátozottan összehasonlíthatóak az előző időszak adataival. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011