4.1.1. Mezőgazdasági számlák rendszere, folyó alapáron (1998–)(2/3)

(millió Ft)

< >
Megnevezés 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Termelési számla
Mezőgazdasági termékek
növénytermesztési és kertészeti termékek
gabonafélék (vetőmaggal)
búza és tönkölybúza
közönséges búza (tönkölybúzával) 122 768 123 483 186 040 213 658 125 915 145 334 200 718
durumbúza 1 159 1 291 1 628 2 095 1 908 1 986 3 114
összesen 123 927 124 775 187 667 215 753 127 823 147 320 203 832
rozs és kétszeres búza 2 601 2 343 3 310 3 691 1 772 2 384 3 151
árpa 30 876 30 206 42 201 53 605 28 793 29 057 47 008
zab és nyárigabona-keverék 4 348 4 151 5 418 6 024 2 793 3 937 5 963
szemes kukorica 221 398 233 444 199 698 272 352 220 952 264 259 388 228
rizs 491 642 692 728 697 344 729
egyéb gabonafélék 15 595 13 925 17 255 18 006 10 217 12 627 18 299
gabonafélék (vetőmaggal) összesen 399 235 409 486 456 243 570 158 393 047 459 927 667 211
ipari növények
olajos magvak (vetőmaggal)
olaj- és réparepcemag 16 084 21 651 34 709 66 710 43 871 43 439 64 161
napraforgó 68 993 70 171 99 276 131 195 82 342 86 645 157 225
szója 4 916 4 908 4 272 6 131 5 709 8 484 9 902
egyéb olajmagvak 3 657 2 577 2 907 5 032 5 331 5 242 5 757
összesen 93 651 99 307 141 163 209 069 137 254 143 810 237 045
fehérjenövények (vetőmaggal) 3 521 3 381 3 464 4 033 3 335 3 260 5 063
nyers dohány 5 715 6 257 5 576 1 422 1 244 1 966 4 093
cukorrépa 34 144 23 286 13 343 5 270 6 447 6 664 9 320
egyéb ipari növények összesen
rostnövények 96 59 4 1 0 1
komló 41 40 25 35 46 30 9
egyéb ipari növények 4 053 2 565 1 930 2 491 3 631 3 545 3 440
összesen 4 190 2 664 1 959 2 527 3 677 3 576 3 449
ipari növények összesen 141 222 134 895 165 506 222 321 151 957 159 276 258 971
takarmánynövények
kukorica, zöldtakarmány 14 910 15 316 18 483 17 575 13 871 17 781 20 446
gumós takarmánynövények 416 149 99 292 123 279 298
egyéb takarmánynövények 19 630 19 886 16 556 29 604 28 428 22 932 26 059
takarmánynövények összesen 34 957 35 351 35 138 47 471 42 423 40 992 46 802
kertészeti termékek
friss zöldségek
karfiol 2 042 2 147 1 413 1 842 1 973 2 988 1 401
paradicsom 13 162 12 704 16 621 18 068 13 575 16 874 14 640
egyéb friss zöldségek 87 139 122 209 128 833 128 323 125 042 104 778 111 669
összesen 102 343 137 059 146 867 148 234 140 590 124 639 127 710
ültetvények és virágok
faiskolai termékek 6 977 7 157 9 045 9 317 9 147 9 497 10 201
virágok, dísznövények, karácsonyfa 12 266 9 973 9 772 10 288 9 258 13 021 15 379
telepítések 10 088 4 164 9 669 9 775 7 759 7 872 14 175
összesen 29 332 21 293 28 486 29 380 26 163 30 389 39 755
kertészeti termékek összesen 131 675 158 352 175 353 177 614 166 753 155 029 167 464
burgonya (vetővel együtt) 19 997 26 507 34 191 26 292 23 687 29 754 31 391
gyümölcsfélék
friss gyümölcsök
étkezési alma 22 422 23 882 14 626 30 021 27 450 26 744 22 384
étkezési körte 1 719 3 481 1 383 2 198 2 966 2 887 2 274
őszibarack 4 689 7 139 6 050 5 706 5 457 6 987 5 792
egyéb friss gyümölcs 18 654 26 926 24 226 27 951 27 783 31 293 32 493
összesen 47 484 61 428 46 285 65 876 63 655 67 911 62 944
szőlő
étkezési szőlő 1 910 1 926 2 530 2 566 2 608 2 917 2 568
egyéb szőlőa 11 409 19 772 23 118 23 061 17 604 14 491 24 470
összesen 13 320 21 698 25 648 25 627 20 212 17 408 27 038
gyümölcsfélék összesen 60 804 83 126 71 933 91 503 83 867 85 319 89 982
bor 26 981 24 582 31 270 27 120 26 886 18 764 33 335
egyéb növényi termékek
kosár- és fonóalapanyagok 2 025 1 665 2 796 869 1 119 1 055 635
vetőmagvak 1 353 1 590 1 493 1 348 1 231 1 952 1 158
egyéb 4 260 5 234 5 367 6 209 6 640 5 442 9 455
egyéb növényi termékek összesen 7 639 8 489 9 656 8 426 8 990 8 449 11 248
növénytermesztési és kertészeti termékek összesen 822 509 880 788 979 289 1 170 905 897 610 957 510 1 306 403
élő állatok és állati termékek
állatok
szarvasmarha 31 713 35 544 30 104 34 314 34 997 36 766 57 565
sertés 169 657 185 228 166 583 180 895 181 671 167 154 181 812
453 703 699 696 889 618 452
juh és kecske 13 620 13 419 13 796 12 609 14 549 13 946 15 743
baromfi 144 400 131 871 156 100 189 120 174 984 179 934 218 327
egyéb állatok 8 691 7 644 8 229 7 928 9 552 9 570 9 940
állatok összesen 368 534 374 409 375 512 425 562 416 642 407 989 483 840
állati termékek
tej 127 046 135 176 127 611 144 589 106 268 119 089 144 924
tojás 37 281 42 456 49 238 52 055 53 768 50 133 48 811
egyéb állati termékek
nyers gyapjú 574 406 473 602 391 626 1 065
egyéb állati termékek 20 454 16 001 15 292 22 004 21 930 22 033 26 988
összesen 21 027 16 407 15 765 22 606 22 321 22 659 28 053
állati termékek összesen 185 354 194 039 192 615 219 250 182 357 191 881 221 787
élő állatok és állati termékek összesen 553 888 568 448 568 127 644 812 598 999 599 870 705 627
Mezőgazdasági termékek mindösszesen 1 376 397 1 449 236 1 547 416 1 815 717 1 496 609 1 557 380 2 012 031
Mezőgazdasági szolgáltatások 100 840 95 127 86 358 110 264 99 816 93 866 105 901
Nem elkülöníthető nem mezőgazdasági másodlagos tevékenységek 39 857 44 233 47 078 46 695 40 542 35 175 48 141
Mezőgazdasági kibocsátás összesen 1 517 093 1 588 596 1 680 852 1 972 676 1 636 966 1 686 421 2 166 073
Folyó termelőfelhasználás
vetőmag és palánta 64 392 68 894 76 993 84 679 83 924 82 077 94 472
energia; kenőanyagok 149 831 161 103 156 100 187 232 165 820 181 163 214 855
műtrágya és talajjavító szer 69 922 78 470 93 900 138 803 121 926 98 057 136 051
növényvédő szer 66 678 68 196 75 590 90 069 84 609 85 487 95 153
állatgyógyászati költségek 17 643 18 115 18 115 19 947 20 309 21 978 17 654
állati takarmányok 283 702 291 214 367 722 430 180 369 404 381 596 468 575
gépfenntartási költségek 50 315 54 140 55 991 60 484 60 321 58 486 68 452
épületfenntartási költségek 7 532 10 887 8 661 8 123 7 333 6 612 8 857
mezőgazdasági szolgáltatási díjak 100 840 95 127 86 358 110 264 99 816 93 866 105 901
pénzügyi közvetítők közvetetten mért szolgáltatási díja 5 787 7 084 7 850 9 829 9 581 8 834 8 236
egyéb termékek és szolgáltatások 151 112 157 007 162 230 157 776 144 109 125 580 140 225
összesen 967 753 1 010 238 1 109 511 1 297 387 1 167 151 1 143 737 1 358 431
Bruttó hozzáadott érték alapáron
értékcsökkenés
gépek, berendezések 87 413 93 054 96 123 104 365 108 376 111 684 116 251
épületek, építmények 85 112 91 379 97 973 103 901 107 457 110 241 113 511
ültetvények 25 294 26 487 28 192 28 581 29 030 28 855 28 636
egyéb .. .. .. .. .. .. ..
összesen 197 819 210 920 222 288 236 847 244 863 250 780 258 398
nettó hozzáadott érték alapáron 351 521 367 438 349 054 438 443 224 952 291 904 549 243
bruttó hozzáadott érték alapáron mindösszesen 549 340 578 359 571 341 675 290 469 815 542 684 807 642
Jövedelemszámlák
Egyéb termelési adók 3 398 3 581 8 503 4 313 4 685 5 742 6 796
Egyéb termelési támogatások 167 047 188 461 226 467 303 765 314 048 354 899 417 485
Termelési tényezők jövedelme
munkavállalói jövedelem 176 368 181 907 200 540 210 953 217 057 211 316 223 464
működési eredmény, vegyes jövedelem 338 802 370 411 366 478 526 942 317 258 429 744 736 468
összesen 515 170 552 318 567 018 737 895 534 315 641 061 959 932
Bérleti díjak és egyéb ingatlanok után fizetendő bérleti költségekb 41 643 49 291 54 906 60 956 65 362 70 524 74 958
Kamatkiadás 25 937 23 498 25 514 28 261 28 845 18 719 19 882
Kamatbevétel 6 146 7 379 9 730 12 536 12 829 8 560 9 353
Nettó vállalkozói jövedelem 277 368 305 000 295 788 450 260 235 880 349 061 650 981
Tőkeszámla
Bruttó állóeszköz-felhalmozás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)
mezőgazdasági termékek bruttó állóeszköz-felhalmozása
ültetvények bruttó állóeszköz-felhalmozása 9 548 2 907 8 667 9 172 6 786 6 915 13 180
állatok bruttó állóeszköz-felhalmozása 30 475 31 756 32 372 31 581 31 877 31 267 37 851
összesen 40 022 34 663 41 039 40 753 38 663 38 182 51 032
nem-mezőgazdasági termékek bruttó állóeszköz-felhalmozása
gépek és berendezések bruttó állóeszköz-felhalmozása
GFCF gépekben és egyéb berendezésekben 35 785 29 241 47 366 47 001 65 311 64 692 47 909
GFCF szállítóeszközökben 32 292 29 305 44 927 54 513 61 267 18 275 41 559
összesen 68 077 58 546 92 293 101 514 126 578 82 967 89 467
épületek és építmények bruttó állóeszköz-felhalmozása
GFCF gazdasági épületekben (nem lakóépületek) 31 459 28 015 23 322 30 726 31 692 27 822 42 928
GFCF egyéb épületekben és építményekben 12 153 10 900 15 262 21 520 44 989 38 732 26 024
összesen 43 612 38 915 38 584 52 246 76 680 66 553 68 952
egyéb GFCF (nem-pénzügyi nem-termelt eszközök értékének növekedése)
GFCF jelentős földterület-fejlesztésekben 2 415 1 648 1 785 1 943 2 039 2 108 2 154
föld és termelési jogok vásárlásával kapcsolatos költségek 2 491 2 588 3 458 3 680 3 983 4 223 4 708
összesen 4 906 4 236 5 243 5 624 6 021 6 331 6 862
nem-mezőgazdasági termékek bruttó állóeszköz-felhalmozása összesen 116 595 101 697 136 120 159 384 209 280 155 852 165 281
immateriális javak bruttó állóeszköz-felhalmozása .. .. .. .. .. .. ..
bruttó állóeszköz-felhalmozás (visszaigényelhető ÁFA nélkül) mindösszesen 156 617 136 360 177 159 200 137 247 943 194 034 216 313
a2003-ig borral együtt.  bErdő és egyéb nélkül.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011