3.1.14. A kormányzati szektor főbb adatai (1995–)(24/24)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Soregyezőség Kormányzat Központi kormányzat Tartományi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok
S.13 S.1311 S.1312 S.1313 S.1314
2018
Kibocsátás P1 1=2+3=7+11+12–13+9+14 8 801 261 6 512 369 2 255 571 33 321
piaci kibocsátás és saját végső felhasználási célú kibocsátás P1M 2 146 934 145 893 1 041 0
nem piaci kibocsátás P13 3=4+5 8 654 327 6 366 476 2 254 529 33 321
nem piaci kibocsátásért fizetett összegek P131 4 1 315 716 1 043 016 270 819 1 881
egyéb nem piaci kibocsátás P132 5 7 338 611 5 323 459 1 983 711 31 440
Piaci kibocsátás és saját végső felhasználási célú kibocsátás, nem piaci kibocsátásért fizetett összegek P1O 6=2+4 1 462 650 1 188 909 271 860 1 881
Folyó termelőfelhasználás P2 7 3 005 215 2 296 130 686 673 22 412
Bruttó hozzáadott érték B1G 8=1–7 5 796 046 4 216 238 1 568 898 10 910
Állóeszköz-felhasználás P51C 9 1 350 279 723 212 620 654 6 412
Nettó hozzáadott érték B1N 10=8–9 4 445 767 3 493 026 948 244 4 497
Munkavállalói jövedelem, tartozás D1 11 4 430 647 3 481 729 944 420 4 497
bérek, keresetek D11 11a 3 708 421 2 911 239 793 511 3 671
munkaadók tb-hozzájárulásai D12 11b 722 225 570 490 150 909 826
Egyéb termelési adók, tartozás D29 12 25 749 21 052 4 697 ..
Egyéb termelési támogatások, követelés D39R 13 10 629 9 755 874 0
Nettó működési eredmény B2N 14=10–11–12+13 0 0 0 0
Termelési és importadók, követelés D2 15=16+18 7 714 097 6 701 873 866 817 145 407
Termékadók, követelés D21 16 6 966 751 6 131 800 700 939 134 011
Hozzáadottérték-adó típusú adók, követelés D211 17 4 127 678 4 127 678
Egyéb termelési adók, követelés D29 18 747 346 570 073 165 878 11 396
Tulajdonosi jövedelem, követelésa D4 19=20+21 180 986 164 125 16 861 0
kamat, követelésa D41 20 32 435 16 440 15 995 0
egyéb tulajdonosi jövedelem, követelésa D4N 21 148 552 147 685 866 0
vállalatok jövedelméből kapott osztalék D421 21a 60 322 59 455 866 0
bérleti díjként kapott tulajdonosi jövedelem D45 21b 88 230 88 230 0 0
Támogatások, tartozás D3P 22=23+24 526 952 448 742 78 210 0
terméktámogatások, tartozás D31P 23 349 303 271 093 78 210 0
egyéb termelési támogatások, tartozás D39P 24 177 648 177 648 0
Tulajdonosi jövedelem, tartozása D4 25=30+31 1 066 182 980 090 1 389 84 704
Ebből:
a központi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1311)b D4 26 0 0
a tartományi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1312)b D4 27
a helyi önkormányzat alszektornak fizetendő (S.1313)b D4 28 .. 0
a kötelező társadalombiztosítási alapok alszektornak fizetendő (S.1314)b D4 29 0 0
kamat, tartozása D41 30 1 066 182 980 090 1 389 84 704
egyéb tulajdonosi jövedelem, tartozása D4N 31 0 0 0 0
Elsődleges jövedelmek nettó egyenlege B5N 32=14+15+19–22–25 6 301 949 5 437 167 804 079 60 703
Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók, követelés D5 33 2 901 237 2 857 782 43 455 -1
Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások, követelés D61 34 5 141 152 212 803 3 531 4 924 819
Ebből:
a munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai D611 35 2 603 282 31 2 603 250
a háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai D613 36 2 521 133 199 631 2 321 501
Egyéb folyó jövedelemátutalások, követelésa D7 37 549 910 1 375 446 930 588 714 528
Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók, tartozás D5 38 1 821 1 621 200 0
Pénzbeni társadalmi juttatások, tartozás D62 39 4 891 633 864 598 36 441 3 990 594
Természetbeni társadalmi juttatások – megvásárolt, termelt piaci javak és szolgáltatások, tartozás D632 40 767 779 81 364 700 685 714
Természetbeni társadalmi juttatásokon kívüli társadalmi juttatások és természetbeni társadalmi juttatások – megvásárolt, termelt piaci javak és szolgáltatások, tartozás D6M 41=39+40 5 659 412 945 962 37 142 4 676 308
Egyéb folyó jövedelemátutalások, tartozása D7 42 1 499 230 2 749 245 178 874 1 041 764
Ebből:
a központi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1311)b D7 43 49 557 960 834
a tartományi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1312)b D7 44
a helyi önkormányzat alszektornak fizetendő (S.1313)b D7 45 801 449 60 001
a kötelező társadalombiztosítási alapok alszektornak fizetendő (S.1314)b D7 46 598 812 ..
Nettó rendelkezésre álló jövedelem B6N 47=32+33+34+ 37–38–39–42 8 501 565 6 267 735 1 566 137 667 691
Végső fogyasztási kiadás P3 48=49+50=5+40 8 106 389 5 404 824 1 984 411 717 155
egyéni fogyasztási kiadás P31 49 4 137 728 2 597 244 854 770 685 714
közösségi fogyasztási kiadás P32 50 3 968 661 2 807 580 1 129 641 31 440
Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció D8 51
Bruttó megtakarítás B8G 52=53+9 1 745 454 1 586 123 202 380 -43 052
Nettó megtakarítás B8N 53=47–48–51 395 175 862 911 -418 274 -49 464
Tőketranszferek, követelésa D9 54=55+56 656 183 515 483 389 641 137 503
tőkeadók, követelésa D91 55 18 725 18 455 270 0
egyéb tőketranszferek és beruházási támogatások, követelésc D9N 56 637 458 497 028 389 371 137 503
Tőketranszferek, tartozásc D9 57 871 080 1 184 334 73 173 18
Ebből:
a központi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1311)d D9 58 12 319 1
a tartományi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1312)d D9 59
a helyi önkormányzat alszektornak fizetendő (S.1313)d D9 60 236 604 17
a kötelező társadalombiztosítási alapok alszektornak fizetendő (S.1314)d D9 61 137 503 0
beruházási támogatások, tartozás D92 62 682 290 861 282 69 931 18
Bruttó felhalmozás P5 63=64+65 2 459 820 1 898 628 560 811 381
bruttó állóeszköz-felhalmozás P51G 64 2 439 863 1 878 671 560 811 381
készletváltozás és értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege P5M 65 19 957 19 957 0 0
Nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege NP 66 5 077 4 666 411 0
Bruttó felhalmozás és nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege P5L 67=63+66 2 464 896 1 903 293 561 222 381
Nettó hitelnyújtás (+)/nettó hitelfelvétel (-) B9 68=52+54–57–67=70–69 -934 339 -986 021 -42 373 94 053
Összes kormányzati kiadás OTE 69=7+11+12+22+25+ 38+41+42+51+57+67 19 551 185 14 012 198 2 566 000 5 830 084
Összes kormányzati bevétel OTR 70=6+13+15+19+ 33+34+37+54 18 616 846 13 026 177 2 523 627 5 924 137
Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részére, amelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek mege D995 71
Összes adójóváírás, tartozásf PTC 72
Ebből: az adóalany adókötelezettségét meghaladó mértékű fizetendő adójóváírásf TC 73
aAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján).  bAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján). Ha az alszektorok között jelenős kifizetések szerepelnek a D.4, D.7 vagy D.9 kategóriákon kívüli tételekben és altételekben, ezeket a kifizetéseket a feladói lábjegyzetekben részletezni kell.  cAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján). A D.995 sorban szereplő értéket ki kell vonni a D.99r sorban szereplő értékből. A D.995 sorban szereplő összegeket nem kell feltüntetni a D.9p sorban.  dAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján). A D.995 sorban szereplő értéket ki kell vonni a D.99r sorban szereplő értékből. A D.995 sorban szereplő összegeket nem kell feltüntetni a D.9p sorban. Ha az alszektorok között jelenős kifizetések szerepelnek a D.4, D.7 vagy D.9 kategóriákon kívüli tételekben és altételekben, ezeket a kifizetéseket a feladói lábjegyzetekben részletezni kell.  eAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján). A D.995 sorban szereplő értéket ki kell vonni a D.99r sorban szereplő értékből. A D.995 sorban szereplő összegeket nem kell feltüntetni a D.9p sorban. A fogadó alszektorra vonatkozó bontás megadása nem kötelező.  fAz adójóváírás olyan adókedvezmény, amely közvetlenül a kedvezményezett háztartás vagy vállalat által fizetendő adóból vonható le. A fizetendő adójóváírás olyan adójóváírás, amely esetében az egyébként befizetendő adókötelezettség mértékét meghaladó összeget kifizetik a kedvezményezettnek. A fizetendő adójóváírás teljes összegét kormányzati kiadásként kell feltüntetni (Összes fizetendő adójóváírás), feltüntetve a transzferösszetevő összegét, amely az adójóváírásnak az adóalany adókötelezettségét meghaladó és az adóalanynak kifizetett része. Az alszektorokra vonatkozó adatok továbbítása önkéntes. A 2012 előtti referenciaévek adatainak továbbítása önkéntes. A 2012-vel kezdődő referenciaévek esetében kötelező a továbbítás.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011