3.7.1.2. Magyarország fizetési mérlege – BPM6 (2001–)*(2/2)

(millió euró)

< >
Megnevezés 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Folyó fizetési mérleg, egyenleg 577 1 597 3 570 1 260 2 648 5 209 2 490 377 -363
1.A. Áruk és szolgáltatások, egyenleg 6 243 6 776 7 123 6 712 8 959 10 084 8 659 6 003 4 573
1.A.a. Áruk, egyenleg 2 853 2 933 3 331 2 125 4 052 3 958 1 712 -1 684 -2 992
Bevétel 71 721 69 961 70 243 73 826 78 477 78 588 85 285 88 662 93 078
Kiadás 68 868 67 028 66 912 71 701 74 425 74 630 83 573 90 346 96 069
1.A.b. Szolgáltatások egyenleg 3 390 3 844 3 792 4 587 4 907 6 126 6 947 7 687 7 565
Bevétel 16 201 16 163 17 041 18 768 20 286 21 878 23 817 25 359 26 928
Kiadás 12 811 12 320 13 249 14 181 15 378 15 753 16 870 17 671 19 363
1.A.b.4. Utazás egyenleg 2 535 2 478 2 605 2 888 3 148 3 166 3 307 3 612 4 063
Bevétel 4 318 3 951 4 041 4 419 4 798 5 120 5 483 5 851 6 515
Kiadás 1 782 1 473 1 437 1 531 1 650 1 954 2 176 2 239 2 452
1.B. Elsődleges jövedelmek, egyenleg -4 941 -4 249 -2 912 -4 625 -5 131 -3 131 -5 063 -4 978 -3 892
1.B.1. Munkavállalói jövedelmek, egyenleg 1 014 1 693 2 290 2 332 2 759 2 823 2 627 2 422 2 572
1.B.2. Befektetések jövedelmei, egyenleg -7 252 -7 230 -6 612 -8 282 -9 180 -7 057 -8 911 -8 600 -7 738
1.B.2.1. A közvetlen tőkebefektetések jövedelmei, egyenleg -4 806 -4 533 -4 056 -5 875 -7 080 -5 299 -7 386 -7 274 -6 529
1.B.2.2 A portfólióbefektetések jövedelmei, egyenleg -1 962 -2 274 -2 387 -2 329 -2 074 -1 706 -1 469 -1 315 -1 248
1.B.2.3. Az egyéb befektetések jövedelmei, egyenleg -1 356 -1 216 -817 -612 -427 -303 -244 -203 -206
1.B.2.4. Tartalékeszközök jövedelmei, egyenleg 872 793 648 533 401 252 187 192 244
1.B.3. Egyéb elsődleges jövedelmek, egyenleg 1 297 1 288 1 410 1 324 1 290 1 103 1 221 1 200 1 274
1.C. Másodlagos jövedelmek, egyenleg -725 -930 -641 -827 -1 180 -1 744 -1 106 -648 -1 044
2. Tőkemérleg, egyenleg 2 394 2 549 3 852 3 908 5 160 -21 1 075 2 988 2 617
3. Pénzügyi mérleg (nettó követelés) 570 4 521 6 360 4 497 6 658 3 549 1 865 1 188 916
3.1. A közvetlentőke-befektetések (nettó követelés) -1 076 -2 183 -1 232 -3 078 -1 438 -2 563 -2 047 -2 734 97
3.1.k. A közvetlentőke-befektetések (követelések) 3 520 2 375 3 892 4 186 5 753 -8 414 5 037 6 202 -197
3.1.1.k Részesedések 359 12 823 1 377 3 088 -14 746 -6 277 215 4 873 878
3.1.t. A közvetlentőke-befektetések (tartozások) 4 596 4 558 5 124 7 264 7 192 -5 851 7 083 8 937 -294
3.1.1.t. Részesedések 4 555 6 007 4 389 4 838 5 258 -827 8 457 6 411 3 522
3.2. A portfólióbefektetések (nettó követelés) -6 514 -1 543 -3 101 3 313 5 657 4 823 3 761 -185 1 539
3.2.k. Követelések -1 652 -786 -378 1 946 391 999 1 916 -140 253
3.2.t. Tartozások 4 862 757 2 723 -1 367 -5 265 -3 823 -1 845 44 -1 286
3.3. Pénzügyi derivatívák és munkavállalói részvényopciók 787 -306 -618 265 -686 53 -1 050 -933 24
3.4. Egyéb befektetések 3 499 11 904 10 102 3 258 8 038 7 335 1 172 1 443 -1 070
3.4.k Követelések -1 757 -1 832 -122 -699 5 471 6 229 1 750 2 436 48
3.4.t Tartozások -5 257 -13 737 -10 224 -3 957 -2 567 -1 107 579 993 1 118
3.5.k. Tartalékeszközök 3 874 -3 351 1 210 740 -4 913 -6 100 28 3 598 325
4. Tévedések és kihagyások egyenlege -2 402 376 -1 061 -671 -1 150 -1 640 -1 700 -2 177 -1 338
Külfölddel szembeni finanszírozási képesség
Felülről számított (folyó és tőkemérleg egyenlege) 2 971 4 146 7 422 5 168 7 808 5 188 3 565 3 365 2 254
Alulról számított (pénzügyi mérleg egyenlege) 570 4 521 6 360 4 497 6 658 3 549 1 865 1 188 916
*SCV vállalatok nélkül. Forrás: Magyar Nemzeti Bank.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011