3.7.1.2. Magyarország fizetési mérlege – BPM6 (2014–)*(3/3)

(millió euró)

< >
Megnevezés 2019
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
1. Folyó fizetési mérleg, egyenleg 329
1.A. Áruk és szolgáltatások, egyenleg 1 764
1.A.a. Áruk, egyenleg 153
Bevétel 23 792
Kiadás 23 639
1.A.b. Szolgáltatások egyenleg 1 612
Bevétel 5 707
Kiadás 4 095
1.A.b.4. Utazás egyenleg 716
Bevétel 1 181
Kiadás 465
1.B. Elsődleges jövedelmek, egyenleg -1 034
1.B.1. Munkavállalói jövedelmek, egyenleg 632
1.B.2. Befektetések jövedelmei, egyenleg -1 945
1.B.2.1. A közvetlen tőkebefektetések jövedelmei, egyenleg -1 729
1.B.2.2. A portfólióbefektetések jövedelmei, egyenleg -228
1.B.2.3. Az egyéb befektetések jövedelmei, egyenleg -47
1.B.2.4. Tartalékeszközök jövedelmei, egyenleg 60
1.B.3. Egyéb elsődleges jövedelmek, egyenleg 279
1.C. Másodlagos jövedelmek, egyenleg -401
2. Tőkemérleg, egyenleg 887
3. Pénzügyi mérleg (nettó követelés) -871
3.1. A közvetlentőke-befektetések (nettó követelés) -1 470
3.1.k. A közvetlentőke-befektetések (követelések) 1 371
3.1.1.k Részesedések 344
3.1.t. A közvetlentőke-befektetések (tartozások) 2 841
3.1.1.t. Részesedések 2 104
3.2. A portfólióbefektetések (nettó követelés) 1 255
3.2.k. Követelések 358
3.2.t. Tartozások -897
3.3. Pénzügyi derivatívák és munkavállalói részvényopciók -208
3.4. Egyéb befektetések -135
3.4.k Követelések 1 504
3.4.t Tartozások 1 640
3.5.k. Tartalékeszközök -312
4. Tévedések és kihagyások egyenlege -2 086
Külfölddel szembeni finanszírozási képesség
Felülről számított (folyó és tőkemérleg egyenlege) 1 216
Alulról számított (pénzügyi mérleg egyenlege) -871
*SCV vállalatok nélkül. Forrás: Magyar Nemzeti Bank. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011