3.7.1.2. Magyarország fizetési mérlege – BPM6 (2014–)*(3/3)

(millió euró)

< >
Megnevezés 2018
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
1. Folyó fizetési mérleg, egyenleg 640 592 -243 -349
1.A. Áruk és szolgáltatások, egyenleg 1 849 2 261 966 1 165
1.A.a. Áruk, egyenleg 231 152 -1 267 -516
Bevétel 21 987 22 987 21 001 23 178
Kiadás 21 755 22 835 22 268 23 694
1.A.b. Szolgáltatások egyenleg 1 618 2 108 2 233 1 681
Bevétel 5 576 6 452 6 900 6 068
Kiadás 3 958 4 344 4 667 4 387
1.A.b.4. Utazás egyenleg 627 884 1 228 878
Bevétel 1 067 1 432 2 015 1 341
Kiadás 441 548 787 463
1.B. Elsődleges jövedelmek, egyenleg -976 -1 619 -1 267 -1 198
1.B.1. Munkavállalói jövedelmek, egyenleg 569 629 603 642
1.B.2. Befektetések jövedelmei, egyenleg -1 959 -2 482 -2 103 -2 272
1.B.2.1. A közvetlen tőkebefektetések jövedelmei, egyenleg -1 680 -1 880 -1 844 -2 006
1.B.2.2. A portfólióbefektetések jövedelmei, egyenleg -253 -577 -235 -252
1.B.2.3. Az egyéb befektetések jövedelmei, egyenleg -71 -70 -72 -70
1.B.2.4. Tartalékeszközök jövedelmei, egyenleg 44 45 47 56
1.B.3. Egyéb elsődleges jövedelmek, egyenleg 414 234 234 432
1.C. Másodlagos jövedelmek, egyenleg -233 -50 58 -315
2. Tőkemérleg, egyenleg 698 768 405 449
3. Pénzügyi mérleg (nettó követelés) 645 1 109 -601 -1 023
3.1. A közvetlentőke-befektetések (nettó követelés) -360 -218 -2 055 -1 069
3.1.k. A közvetlentőke-befektetések (követelések) -18 1 753 -487 1 017
3.1.1.k Részesedések 157 203 577 1 036
3.1.t. A közvetlentőke-befektetések (tartozások) 343 1 971 1 567 2 086
3.1.1.t. Részesedések -297 50 2 578 2 297
3.2. A portfólióbefektetések (nettó követelés) -218 1 594 -500 -1 102
3.2.k. Követelések 147 -102 -165 -16
3.2.t. Tartozások 365 -1 696 335 1 086
3.3. Pénzügyi derivatívák és munkavállalói részvényopciók -159 110 -124 -759
3.4. Egyéb befektetések 1 673 -1 110 2 236 -1 407
3.4.k Követelések 1 791 486 1 897 -2 277
3.4.t Tartozások 118 1 596 -339 -869
3.5.k. Tartalékeszközök -290 733 -159 3 314
4. Tévedések és kihagyások egyenlege -693 -251 -764 -1 124
Külfölddel szembeni finanszírozási képesség
Felülről számított (folyó és tőkemérleg egyenlege) 1 338 1 360 162 100
Alulról számított (pénzügyi mérleg egyenlege) 645 1 109 -601 -1 023
*SCV vállalatok nélkül. Forrás: Magyar Nemzeti Bank.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011