3.7.7. Az agrárgazdaság hitelállománya(1/3)

(millió forint)

< >
Megnevezés 2015a 2016
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Mezőgazdasági hitel
Lejárati idő szerint
éven túli hitel
beruházási hitel 45 785 48 257 52 145 54 024 183 218 184 360 205 315 292 403
hosszú lejáratú forgóeszköz hitel 17 508 28 345 33 812 32 771 121 979 131 732 140 200 125 459
összesen 63 293 76 602 85 957 86 795 305 197 316 092 345 515 417 863
éven belüli hitel 13 081 16 638 20 682 19 533 94 390 97 095 111 749 86 393
ebből:
forint folyószámlahitel 8 562 11 103 11 162 11 841 35 701 41 474 47 681 45 718
egyéb hitel 6 592 8 630 6 673 6 925 41 648 45 143 51 509 58 994
A hitel pénzneme szerint
forinthitel 80 218 99 359 109 865 109 083 409 871 428 995 474 602 525 589
devizahitel 2 747 2 511 3 447 4 170 31 364 29 335 34 172 37 661
A kedvezményezett szervezeti formája szerint
egyéni gazdaság 82 965 101 870 113 312 113 253 108 687 122 266 159 079 252 637
gazdasági szervezet 332 549 336 064 349 695 310 613
Mezőgazdasági hitelállomány összesen 82 965 101 870 113 312 113 253 441 235 458 330 508 773 563 250
ebből:
piaci hitel .. .. .. .. 198 468 219 305 240 247 216 550
Élelmiszeripari hitel
Lejárati idő szerint
éven túli hitel
beruházási hitel 939 1 710 1 692 1 716 107 573 118 367 122 591 135 020
hosszú lejáratú forgóeszköz hitel 1 717 1 877 1 615 1 541 78 314 80 625 79 565 83 695
összesen 2 656 3 587 3 307 3 257 185 887 198 992 202 157 218 716
éven belüli hitel 1 806 2 774 2 804 4 113 129 608 122 796 145 812 148 582
ebből:
forint folyószámlahitel 622 930 1 016 854 40 519 41 057 49 288 48 516
egyéb hitel 231 222 165 139 68 326 68 086 67 953 54 967
A hitel pénzneme szerint
forinthitel 2 741 3 845 3 929 3 774 247 387 245 558 262 224 268 063
devizahitel 1 952 2 738 2 347 3 735 136 434 144 317 153 698 154 201
A kedvezményezett szervezeti formája szerint
egyéni gazdaság 4 693 6 583 6 276 7 509 2 785 2 978 3 136 3 611
gazdasági szervezet 381 036 386 896 412 786 418 653
Élelmiszeripari hitelállomány összesen 4 693 6 583 6 276 7 509 383 821 389 874 415 922 422 264
ebből:
piaci hitel .. .. .. .. 216 629 218 460 243 676 223 663
Agrárgazdasági hitelállomány összesen 87 658 108 453 119 588 120 762 825 056 848 205 924 695 985 514
ebből:
piaci hitel .. .. .. .. 415 098 437 765 483 922 440 213
a2015. I–IV. negyedév nem tartalmazza a gazdasági szervezetek adatait. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011