3.7.7. Az agrárgazdaság hitelállománya(2/3)

(millió forint)

< >
Megnevezés 2017 2018
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Mezőgazdasági hitel
Lejárati idő szerint
éven túli hitel
beruházási hitel 319 028 330 064 336 813 324 162 349 121 359 335 361 384 305 908
hosszú lejáratú forgóeszköz hitel 128 585 127 870 131 806 114 667 105 166 104 389 110 918 109 023
összesen 447 612 457 934 468 619 438 829 454 287 463 724 472 302 414 931
éven belüli hitel 99 441 99 567 122 843 119 441 97 194 103 904 121 774 134 513
ebből:
forint folyószámlahitel 55 494 61 666 62 501 58 279 50 141 53 009 57 728 64 840
egyéb hitel 57 987 64 980 53 262 52 389 67 640 77 080 73 328 75 005
A hitel pénzneme szerint
forinthitel 563 900 580 484 597 955 564 750 571 979 595 982 616 108 571 880
devizahitel 41 140 41 996 46 770 45 909 47 142 48 726 51 296 52 569
A kedvezményezett szervezeti formája szerint
egyéni gazdaság 292 254 314 296 329 297 305 031 317 654 330 403 336 233 309 922
gazdasági szervezet 312 786 308 184 315 427 305 628 301 467 314 305 331 171 314 527
Mezőgazdasági hitelállomány összesen 605 040 622 480 644 725 610 659 619 121 644 708 667 404 624 449
ebből:
piaci hitel 225 619 236 231 254 872 236 283 241 679 262 012 289 356 280 082
Élelmiszeripari hitel
Lejárati idő szerint
éven túli hitel
beruházási hitel 136 417 143 792 160 194 171 755 161 648 172 740 186 710 181 505
hosszú lejáratú forgóeszköz hitel 80 838 76 409 75 669 72 860 75 357 91 286 91 955 91 882
összesen 217 255 220 201 235 863 244 616 237 005 264 026 278 665 273 387
éven belüli hitel 120 610 110 234 144 658 163 790 147 496 124 739 154 319 176 599
ebből:
forint folyószámlahitel 42 553 43 598 50 396 55 618 51 658 55 085 64 755 70 864
egyéb hitel 54 885 53 070 47 991 51 560 68 921 76 420 62 987 55 156
A hitel pénzneme szerint
forinthitel 242 255 227 271 243 403 268 735 260 597 258 796 285 264 301 034
devizahitel 150 495 156 233 185 110 191 230 192 825 206 389 210 707 204 108
A kedvezményezett szervezeti formája szerint
egyéni gazdaság 3 956 4 866 6 492 4 127 8 522 4 037 4 079 7 429
gazdasági szervezet 388 794 378 639 422 021 455 839 444 900 461 148 491 892 497 713
Élelmiszeripari hitelállomány összesen 392 750 383 505 428 513 459 965 453 422 465 185 495 971 505 142
ebből:
piaci hitel 192 395 185 698 224 828 244 026 236 197 255 742 290 919 303 027
Agrárgazdasági hitelállomány összesen 997 790 1 005 985 1 073 238 1 070 624 1 072 545 1 109 893 1 163 375 1 129 591
ebből:
piaci hitel 418 014 421 929 479 700 480 309 477 876 517 753 580 275 583 109
Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011