3.7.7. Az agrárgazdaság hitelállománya(2/3)

(millió forint)

< >
Megnevezés 2017 2018
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Mezőgazdasági hitel
Lejárati idő szerint
éven túli hitel
beruházási hitel 319 028 330 064 336 813 324 162 310 380 316 592 319 324 305 050
hosszú lejáratú forgóeszköz hitel 128 585 127 870 131 806 114 667 105 166 104 388 110 916 108 542
összesen 447 612 457 934 468 619 438 829 415 546 420 981 430 240 413 593
éven belüli hitel 99 441 99 567 122 843 119 441 97 182 103 874 121 755 134 413
ebből:
forint folyószámlahitel 55 494 61 666 62 501 58 279 50 141 53 009 57 728 64 840
egyéb hitel 57 987 64 980 53 262 52 389 67 640 77 080 73 328 74 965
A hitel pénzneme szerint
forinthitel 563 900 580 484 597 955 564 750 533 599 553 608 574 405 570 402
devizahitel 41 140 41 996 46 770 45 909 46 769 48 327 50 918 52 569
A kedvezményezett szervezeti formája szerint
egyéni gazdaság 292 254 314 296 329 297 305 031 296 198 306 407 312 434 309 406
gazdasági szervezet 312 786 308 184 315 427 305 628 284 170 295 528 312 889 313 565
Mezőgazdasági hitelállomány összesen 605 040 622 480 644 725 610 659 580 368 601 935 625 323 622 971
ebből:
piaci hitel 225 619 236 231 254 872 236 283 224 541 239 805 264 769 279 749
Élelmiszeripari hitel
Lejárati idő szerint
éven túli hitel
beruházási hitel 136 417 143 792 160 194 171 755 158 617 169 649 183 997 179 976
hosszú lejáratú forgóeszköz hitel 80 838 76 409 75 669 72 860 75 357 91 285 91 955 91 024
összesen 217 255 220 201 235 863 244 616 233 974 260 934 275 953 271 000
éven belüli hitel 120 610 110 234 144 658 163 790 147 496 124 738 154 310 176 599
ebből:
forint folyószámlahitel 42 553 43 598 50 396 55 618 51 659 55 087 64 755 70 864
egyéb hitel 54 885 53 070 47 991 51 560 68 921 76 420 62 987 54 379
A hitel pénzneme szerint
forinthitel 242 255 227 271 243 403 268 735 257 737 255 886 282 620 297 869
devizahitel 150 495 156 233 185 110 191 230 192 655 206 205 210 630 204 109
A kedvezményezett szervezeti formája szerint
egyéni gazdaság 3 956 4 866 6 492 4 127 8 278 3 788 3 821 7 429
gazdasági szervezet 388 794 378 639 422 021 455 839 442 114 458 303 489 429 494 550
Élelmiszeripari hitelállomány összesen 392 750 383 505 428 513 459 965 450 392 462 091 493 250 501 979
ebből:
piaci hitel 192 395 185 698 224 828 244 026 234 585 253 926 288 916 302 654
Agrárgazdasági hitelállomány összesen 997 790 1 005 985 1 073 238 1 070 624 1 030 760 1 064 026 1 118 573 1 124 949
ebből:
piaci hitel 418 014 421 929 479 700 480 309 459 126 493 731 553 685 582 403

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011