2.1.45. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók rendszeres bruttó átlagkeresete nemzetgazdasági áganként*(2/4)

< >
Időszak, negyedév Ebből:
kereskedelem, gépjárműjavítás szállítás, raktározás szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás információ, kommunikáció pénzügyi, biztosítási tevékenység ingatlanügyletek szakmai, tudományos, műszaki tevékenység adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység
G H I J K L M N
Rendszeres bruttó átlagkereset, forint
2015. I. 210 999 221 449 149 903 406 529 416 823 202 218 330 986 182 189
I–II. 212 335 223 321 151 503 410 995 422 945 205 433 334 210 185 524
I–III. 212 773 224 158 151 780 411 989 425 278 206 437 334 918 186 911
I–IV. 213 903 226 881 152 338 415 327 427 327 208 157 336 642 188 107
2016. I. 220 310 229 344 158 025 431 573 435 044 220 070 353 817 199 392
I–II. 222 957 230 920 158 844 432 200 441 240 220 273 357 110 201 927
I–III. 224 498 232 725 159 196 431 738 444 375 220 783 357 832 202 537
I–IV. 226 133 235 053 159 963 433 301 447 020 222 494 359 475 203 296
2017. I. 248 011 252 979 179 975 454 793 464 011 248 170 382 311 222 808
I–II. 250 966 260 762 182 778 459 808 471 657 253 589 388 810 228 528
I–III. 252 587 262 208 182 928 461 370 476 163 257 190 391 608 230 672
I–IV. 254 959 265 930 183 804 467 671 480 453 261 160 394 669 232 816
2018. I. 273 087 288 668 198 986 501 591 499 642 280 308 412 282 249 096
I–II. 277 608 290 416 201 898 507 180 508 433 284 997 418 804 254 791
I–III. 280 327 291 401 203 545 510 185 513 103 287 490 422 109 257 590
I–IV. 282 690 294 891 205 051 514 210 517 159 290 864 426 125 260 544
2019. I. 308 445 315 452 226 590 550 784 554 644 285 930 451 419 276 171
I–II. 311 473 319 994 229 498 558 751 560 824 287 588 456 999 282 062
I–III. 314 000 321 928 229 826 563 864 567 058 288 651 459 359 283 967
I–IV. 315 968 326 214 231 129 569 345 571 796 290 481 464 026 286 931
Az előző év azonos időszaka = 100,0%
2015. I. 102,1 105,6 102,4 101,8 100,3 103,8 105,5 105,8
I–II. 102,1 104,4 102,5 102,7 101,0 104,4 105,8 107,0
I–III. 102,1 104,3 102,6 102,5 101,1 104,3 105,8 108,2
I–IV. 102,1 104,6 103,0 102,8 101,2 103,4 105,9 108,5
2016. I. 104,4 103,6 105,4 106,2 104,4 108,8 106,9 109,4
I–II. 105,0 103,4 104,8 105,2 104,3 107,2 106,9 108,8
I–III. 105,5 103,8 104,9 104,8 104,5 106,9 106,8 108,4
I–IV. 105,7 103,6 105,0 104,3 104,6 106,9 106,8 108,1
2017. I. 112,6 110,3 113,9 105,4 106,7 112,8 108,1 111,7
I–II. 112,6 112,9 115,1 106,4 106,9 115,1 108,9 113,2
I–III. 112,5 112,7 114,9 106,9 107,2 116,5 109,4 113,9
I–IV. 112,7 113,1 114,9 107,9 107,5 117,4 109,8 114,5
2018. I. 110,8 114,2 110,9 109,6 107,4 116,2 108,4 112,9
I–II. 111,3 111,4 111,0 109,7 107,5 115,0 108,2 112,5
I–III. 111,7 111,3 111,9 109,9 107,5 114,6 108,2 112,7
I–IV. 111,6 111,0 112,2 109,3 107,4 114,4 108,5 112,9
2019. I. 112,2 107,9 111,1 110,1 110,8 108,7 112,3 111,4
I–II. 111,9 108,9 111,4 110,1 108,3 109,2 111,7 111,1
I–III. 111,9 109,0 111,2 110,1 108,4 108,3 111,4 110,8
I–IV. 111,8 109,1 111,1 110,1 108,2 108,2 111,7 111,1
*A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, a teljes körű költségvetés, valamint a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek adatai. Az adatok forrása: Intézményi munkaügy-statisztikai előállító rendszer.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011