3.7.2.2. Magyarország külfölddel kapcsolatos követelései és tartozásai – BPM6 (2014–)*(1/3)

(millió euró)

< >
Megnevezés 2015 2016
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Követelések 126 667 123 965 120 237 139 816 128 264 131 362 126 674 119 677
3.1.k. Közvetlentőke-befektetés 57 217 57 100 56 121 73 964 63 616 65 265 60 803 51 309
3.2.k. Portfólióbefektetés 8 378 8 309 7 936 8 349 8 413 9 028 9 248 9 629
3.3.k. Pénzügyi derivatívák és munkavállalói részvényopciók 5 754 4 620 4 235 4 283 3 699 4 173 3 720 4 907
3.4.k. Egyéb befektetések 18 411 19 175 19 819 22 898 24 986 28 112 29 243 29 449
3.5.k. Tartalékeszközök 36 908 34 761 32 127 30 322 27 551 24 785 23 661 24 384
3.5.1.k. Monetáris arany 109 104 99 96 107 117 117 0
3.5.2.k. SDR 16 16 16 16 15 15 15 15
3.5.3.k. Tartalékpozíció a Nemzetközi Valutaalapnál (RPF) 95 93 92 94 371 376 374 379
3.5.4.k. Készpénz és betét 2 203 3 805 3 181 3 243 5 263 3 343 2 489 5 286
3.5.5.k. Értékpapírok 33 046 30 652 28 393 26 709 21 521 20 567 20 531 18 692
3.5.6.k. Egyéb tartalékeszközök 1 438 90 345 164 274 367 134 12
Tartozások 216 830 210 387 207 642 213 451 203 539 202 752 202 711 197 153
3.1.t. Közvetlentőke-befektetés 110 951 110 103 112 509 119 045 109 671 110 131 111 122 103 890
3.2.t. Portfólióbefektetés 54 034 50 472 48 946 49 325 47 633 46 964 48 188 49 202
3.3.t. Pénzügyi derivatívák és munkavállalói részvényopciók 3 626 2 687 2 308 2 117 1 851 2 112 1 769 1 799
3.4.t. Egyéb befektetések 48 219 47 125 43 879 42 963 44 384 43 546 41 631 42 262
Nettó követelések -90 163 -86 423 -87 404 -73 635 -75 275 -71 390 -76 037 -77 476
A nettó külföldi adósság a közvetlentőke-befektetéseken belüli adósság típusú instrumentumokkal (A–B) 49 396 47 062 43 543 22 002 21 596 20 579 18 919 26 823
A. Nem-rezidensek adósságában megtestesülő követelések 80 155 78 518 75 887 97 337 95 352 96 940 93 015 84 076
B. Rezidensek adósságaként megtestesülő tartozások 129 552 125 580 119 429 119 339 116 948 117 519 111 934 110 900
A nettó külföldi adósság a közvetlentőke-befektetéseken belüli adósság típusú instrumentumok nélkül (C–D) 37 245 33 543 31 165 27 283 26 752 24 877 23 217 21 830
C. Nem-rezidensek adósságában megtestesülő követelések 56 843 55 378 53 568 55 049 54 429 55 198 55 383 56 591
D. Rezidensek adósságaként megtestesülő tartozások 94 087 88 921 84 733 82 332 81 181 80 075 78 600 78 422
*SCV vállalatok nélkül. Forrás: Magyar Nemzeti Bank. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011