3.7.2.2. Magyarország külfölddel kapcsolatos követelései és tartozásai – BPM6 (2014–)*(3/3)

(millió euró)

< >
Megnevezés 2018
I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
Követelések 123 210 128 121 129 184 130 983
3.1.k. Közvetlentőke-befektetés 54 003 56 586 56 022 57 408
3.2.k. Portfólióbefektetés 11 727 11 597 11 463 10 869
3.3.k. Pénzügyi derivatívák és munkavállalói részvényopciók 1 779 2 547 2 706 2 194
3.4.k. Egyéb befektetések 32 642 33 329 35 267 33 109
3.5.k. Tartalékeszközök 23 059 24 061 23 727 27 403
3.5.1.k. Monetáris arany 106 106 101 1 130
3.5.2.k. SDR 9 7 5 3
3.5.3.k. Tartalékpozíció a Nemzetközi Valutaalapnál (RPF) 354 361 361 363
3.5.4.k. Készpénz és betét 5 843 4 408 5 596 6 473
3.5.5.k. Értékpapírok 16 517 18 960 17 310 19 367
3.5.6.k. Egyéb tartalékeszközök 229 220 354 68
Tartozások 195 684 193 670 196 485 200 690
3.1.t. Közvetlentőke-befektetés 104 888 104 561 106 872 109 590
3.2.t. Portfólióbefektetés 47 223 42 962 44 249 46 621
3.3.t. Pénzügyi derivatívák és munkavállalói részvényopciók 1 800 2 640 2 049 1 775
3.4.t. Egyéb befektetések 41 772 43 507 43 315 42 705
Nettó követelések -72 473 -65 549 -67 301 -69 707
A nettó külföldi adósság a közvetlentőke-befektetéseken belüli adósság típusú instrumentumokkal (A–B) 14 606 12 503 11 758 11 789
A. Nem-rezidensek adósságában megtestesülő követelések 90 423 93 713 93 993 94 431
B. Rezidensek adósságaként megtestesülő tartozások 105 029 106 216 105 751 106 220
A nettó külföldi adósság a közvetlentőke-befektetéseken belüli adósság típusú instrumentumok nélkül (C–D) 14 556 12 179 11 360 11 562
C. Nem-rezidensek adósságában megtestesülő követelések 59 636 61 284 62 567 62 894
D. Rezidensek adósságaként megtestesülő tartozások 74 192 73 463 73 928 74 456
*SCV vállalatok nélkül. Forrás: Magyar Nemzeti Bank.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011