[!]
Ez a módszertani leírás része a régi STADAT-rendszerünknek, amit 2021. április 6-tól itt már nem frissítünk tovább.
A megújult STADAT-rendszerünkben találhat friss adatokat és módszertani információkat.
Előző oldal Következő oldal Tartalomjegyzék Nyomtatás Bezárás

JELMAGYARÁZAT

=a megfigyelt statisztikai jelenség nem fordult elő
..=az adat nem ismeretes
=adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat
0=a mutató értéke olyan kicsi, hogy kerekítve zérust ad
__=a vonallal elválasztott adatok összehasonlíthatósága korlátozott
x=a mutató nem értelmezhető
kék színű szám =éves előzetes adat
zöld színű szám=revideált adat

MEGJEGYZÉSEK

A százalék- és viszonyszámok kiszámítása kerekítés nélküli, előzetes adatok alapján történt.

A részadatok összegei – a kerekítés miatt – eltér(het)nek az összesen adatoktól.

A tárgyévi évközi (havi, illetve negyedéves) adatok nem tekinthetők véglegesnek, azok az év folyamán – az általában negyedévenkénti korrekciók miatt – módosul(hat)nak. Ezeket eltérő színnel nem jelöljük.

Az állapotadatok, ahol más megjegyzés nincs, az időszak végére vonatkoznak.

A munkanappal történő kiigazítás során a Munkanapok száma, 1990–2019 c. táblázatban foglalt munkanapokat vesszük figyelembe.


Előző oldal Következő oldal Tartalomjegyzék Nyomtatás Bezárás