[!]
Ez a módszertani leírás része a régi STADAT-rendszerünknek, amit 2021. április 6-tól itt már nem frissítünk tovább.
A megújult STADAT-rendszerünkben találhat friss adatokat és módszertani információkat.
Előző oldal Következő oldal Tartalomjegyzék Nyomtatás Bezárás

2.8. IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

Járásbíróság: 2013. január 1. előtt a városi és a kerületi bíróságok.

Regisztrált bűncselekmény: A nyomozó hatóság, illetve az ügyészség meghatározott büntetőeljárási döntését követően rögzített, és a rögzítés időpontjára elszámolt cselekmény. Regisztrált a bűncselekmény, ha
– a bűncselekménynek nem volt megállapítható az elkövetője, és az a korábbi büntetőeljárási döntés szerint korábban nem került regisztrálásra, de a büntetőeljárási döntés szerint regisztrált; – a bűncselekménynek legalább egy elkövetője, akik közül egyik elkövető részéről sem minősül a cselekmény a korábbi büntetőjárási döntés szerint regisztráltnak, de legalább az egyik elkövetőre rögzített büntetőeljárási döntés szerint regisztrált.
Minden más esetben nem regisztrált bűncselekményről beszélünk.

Regisztrált bűnelkövető: az a büntető-jogilag felelősségre vonható gyanúsított, akivel szemben a nyomozás azt állapította meg, hogy legalább egy bűncselekményt elkövetett. A bűncselekményeket az elkövetés helye, a bűnelkövetőket pedig lakóhelyük szerint tartja nyilván a statisztika.

Jogerősen elítélt: az a személy, akit a bíróság jogerős határozatával – főbüntetésként – szabadságvesztésre, közérdekű munkára, pénzbüntetésre, foglalkozástól eltiltásra, járművezetéstől eltiltásra, kiutasításra (katonai büntetésként lefokozásra, szolgálati viszony megszüntetésére) ítélt; akivel szemben önállóan alkalmazott mellékbüntetést (foglalkozástól eltiltást, járművezetéstől eltiltást, kitiltást, kiutasítást), intézkedést (megrovást, próbára bocsátást, kényszergyógykezelést, elkobzást, vagyonelkobzást, fiatalkorúaknál javítóintézeti nevelést) alkalmazott, illetve akinél a bűnösséget megállapította, de a büntetés kiszabását mellőzte.

A büntetés-végrehajtási intézetekben lévők száma állapotadat, az adott év utolsó napjának létszámát tükrözi.

A százezer lakosra jutó viszonyszámok mindenütt az évközepi népesség alapján számított tisztított mutatók, azaz kiszámításuk a megfelelő korú vagy a 14 éven felüli népességszám figyelembevételével történt.

Adatforrások: Belügyminisztérium, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, Legfőbb Ügyészség, Országos Bírósági Hivatal.


Előző oldal Következő oldal Tartalomjegyzék Nyomtatás Bezárás