[!]
Ez a módszertani leírás része a régi STADAT-rendszerünknek, amit 2021. április 6-tól itt már nem frissítünk tovább.
A megújult STADAT-rendszerünkben találhat friss adatokat és módszertani információkat.
Előző oldal Következő oldal Tartalomjegyzék Nyomtatás Bezárás

9.19. Munkabalesetek és munkával kapcsolatos egészségkárosodások

2020. III. negyedévben "Munkabalesetek és munkával kapcsolatos egészségkárosodások" címmel kapcsolódott kiegészítő felvétel a Munkaerő-felmérés adatgyűjtéséhez, mely a 15–74 éves jelenleg dolgozó, illetve korábban rendszeres jövedelmet biztosító munkát végző népességre vonatkozott. A kiegészítő kérdőív a Munkaerő-felmérés mintájába kijelölt háztartásoknál az alapfelvétellel egy időben került lekérdezésre.

A munkaerő-felmérés során 2020. III. negyedévében megkérdezett és az alapfelvételre válaszoló 15–74 éves személyek 1,1%-a nem válaszolt a kiegészítő felvételre.


A 2020. III. negyedévi "Munkabalesetek és munkával kapcsolatos egészségkárosodások" kiegészítő felvétel megvalósulási aránya2021. január 1-jétől a gyed, gyes mellett dolgozókon túl azok a – korábban inaktívnak vagy munkanélkülinek számító – személyek is foglalkoztatottnak minősülnek, akik a gyermekgondozási ellátás igénybevétele előtt dolgoztak utoljára, a távollét idején pénzbeli juttatásban részesülnek, és az ellátás igénybe vételét követően visszatérhetnek korábbi munkahelyükre. Vagyis a munkájuktól gyermekgondozási ellátás igénybe vétele miatt tartósan távol lévők. A módszertani változás miatt az adatok 2009-ig visszavezetésre kerültek. A kiegészítő felvétel foglalkoztatottakra vonatkozó kérdéseire a felvétel idején még inaktívnak vagy munkanélkülinek számító 139,7 ezer gyed-en, gyes-en lévő személy nem válaszolt.<

A megvalósult interjúk 37,0%-a harmadik személy, azaz a család más tagjának megkérdezésével készült. Az ún. proxy-interjúk aránya a férfiak körében magas, 46,4%-os volt, miközben a nők esetében a mutatóérték 27,9%-ot ért el.


A 2020. III. negyedévi "Munkabalesetek és munkával kapcsolatos egészségkárosodások" kiegészítő felvétel proxy-interjúinak arányai

A közölt abszolút számok ugyanazon aggregátumaiban a súlyozásból és összegzésből adódóan néhány fős eltérések lehetnek.

Ha egy ismérvhez (a teljeskörűsítés után) 2500–4999 fő közötti előfordulás tartozik, az adatok valóságtartalma csak fenntartással kezelhető a hozzátartozó magas mintavételi hiba miatt; 2500 főnél kisebb előfordulás esetén az adat nem értékelhető.

A kiegészítő felvételben használt fogalmak

Munkabaleset az a baleset, sérülés, amely a munkavállalót a jövedelmet biztosító munkájának végzése során vagy az?zal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül. A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri. Az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, csak akkor tekinthető munkabalesetnek, ha a baleset a munkáltató saját tulajdonában álló, bérleti vagy más szerződés alapján, továbbá egyéb megállapodás alapján biztosított járművel történt (1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről). Munkabalesetnek tekintendő az ebédidőben, vagy egyéb munkaszüneti időszakban történt baleset, kivéve, ha ezt az időt a munkavállaló a munkahelyen kívül töltötte, például otthon, étteremben. Azokat a baleseteket, kisebb-nagyobb sérüléseket kellett figyelembe venni, amelyek a munkahelyen, vagy a munka végzése során, azzal összefüggésben érte a kikérdezett személyt; minden egyéb, más típusú balesetet fi?gyelmen kívül kellett hagyni.

Munkával összefüggő megbetegedések, egészségi problémák a felvételben azok, amelyek az elmúlt 12 hónapban (a vonatkozási hetet is beleszámítva) bármikor panaszokat okoztak, betegséget idéztek elő, a már meglévő (krónikus) betegségeket súlyosbítottak, illetve az érzékszervek romlását idézték elő. Minden munkát figyelembe kellett venni, azt is, amelyet korábban, esetleg évekkel ezelőtt végzett a megkérdezett, de az elmúlt 12 hónapban szerepet játszhatott valamely betegsége, egészségi problémája kialakulásában, vagy romlásában.

Idetartoztak a hivatalos szervek által jelentett vagy felismert foglalkozási betegségeken túl a megkérdezettek azon panaszai is, amelyek munkájukkal összefüggésben alakultak ki, vagy sú-lyos?bodtak. A fertőző betegségek esetében, mint például a nátha, influenza, nehéz annak eldöntése, hogy a mun?kahelyi környezetben fertőződött-e a megkérdezett, vagy máshol. Ilyen esetben azt lehetett figyelembe venni, hogy a munkahelyi környezet valószínűsítheti-e azt, hogy az ott dolgozók gyakrabban fertőződnek, mint más munkahelyen, vagy a mindennapi környezetben, mert például zsúfolt helyen dolgozik, rendszeresen érintkezhet betegekkel, a klímaberendezés használata okoz légúti fertőzéseket stb.Előző oldal Következő oldal Tartalomjegyzék Nyomtatás Bezárás