Utolsó frissítés: 2020. október 29.

Az adatok forrása a munkaerő-felmérés, amely a magánháztartásokban élő 15–74 éves népesség gazdasági aktivitásáról gyűjt adatokat.

2014 decemberétől a munkaerő-felmérés adatainak teljeskörűsítése a 2011. évi népszámlálás bázisán továbbvezetett népességszámon alapszik. Az összehasonlíthatóság biztosításához a korábbi becsléseket az új súlyszámrendszerrel 2006-ig visszamenően módosítottuk.

A munkaerő-felmérés fogalmi rendszere

Foglalkoztatott, aki az adott héten legalább 1 órányi, jövedelmet biztosító munkát végzett, vagy rendelkezett munkával, de abban átmenetileg (pl. betegség, szabadság, ideértve a szülési szabadságot is) nem dolgozott.

Munkanélküli, aki az adott héten nem dolgozott, és nincs is olyan munkája, amelytől csak átmenetileg volt távol, a kikérdezést megelőző négy hét folyamán aktívan keresett munkát, a kikérdezés időpontjában rendelkezésre állt, azaz két héten belül munkába tudna állni, ha megfelelő állás kínálkozna számára, illetve már talált munkát, ahol 90 napon belül dolgozni kezd.

Gazdaságilag aktívak a foglalkoztatottak és a munkanélküliek.

Gazdaságilag nem aktívak azok, akik nem sorolhatók sem a foglalkoztatottak, sem a munkanélküliek csoportjába. Idetartoznak többek között a tanulók, a nem dolgozó nyugdíjasok, a háztartásbeliek, az idénymunkások az idényen kívül, ha nem kerestek munkát, a gyermekgondozási ellátást igénybe vevők. Sajátos csoportot képeznek ezen belül az ún. passzív munkanélküliek, akik szeretnének ugyan munkát találni, de kedvezőtlennek ítélve esélyeiket, nem keresnek aktívan munkát.

Munkanélküliségi ráta: a munkanélkülieknek a gazdaságilag aktívakhoz viszonyított aránya.

Foglalkoztatási arány: a foglalkoztatottaknak a népességhez viszonyított aránya.

Aktivitási arány: a gazdaságilag aktívak (foglalkoztatottak és munkanélküliek) népességen belüli aránya.

Elsődleges munkaerőpiac: a foglalkoztatottak létszáma a magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagjai, valamint a közfoglalkoztatottak nélkül.

Munkanélküliség átlagos időtartama: az aktív álláskereséssel töltött átlagos időtartam hónapokban kifejezve (azon munkanélküliek figyelembe vétele nélkül, akik már találtak állást, amelyben 90 napon belül kezdenek).

Kiemelt korcsoportok a munkarő-felmérésben:

15–74 évesek: A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) ajánlása a munkaerőpiac megfigyelésére. (A magyar munkaerő-felmérés megfigyelési köre.)

15–64 évesek: Az Európai Unió ajánlása a munkaerőpiac (foglalkoztatottság) megfigyelésére.

20–64 évesek: Európa 2020 stratégiában meghatározott foglalkoztatási célok alakulásának megfigyelési köre.

15–24 évesek: Az Európai Unió ajánlása a fiatalok munkaerőpiaci helyzetének megfigyelésére.

25–54 évesek: A legjobb munkavállalási korúak munkaerőpiaci helyzetének megfigyelésére használt korcsoport.

55–64 évesek: Az Európai Unió ajánlása az időskorúak munkaerőpiaci helyzetének megfigyelésére.

A munkaerő-felmérés mintája

A munkaerő-felmérés mintája többlépcsős rétegzett, valószínűségi minta. A nagyobb ún. önreprezentáló településeken az elsődleges mintavételi egységek a lakások. A kisebb települések esetében viszont az első mintavételi lépcsőt a település kiválasztása jelenti. A mintába kijelölt címek száma 1998-tól negyedévente mintegy 38 ezer. Az összeírás folyamatos, a negyedéves minta a három statisztikailag egymástól független havi részminta együttese. A teljeskörűsítés alapjául a megfigyelt időszak – matematikai modell segítségével előre becsült – (magánháztartásokban élő) népességszáma szolgál. Az egyes népességcsoportok létszámát a minta rétegeiben megfigyelt értékek megfelelő súllyal történő felszorzásával és összegzésével számítjuk ki. A közölt abszolút számok elektronikusan – egyedi korrekció nélkül – kerekítettek, ezért a részadatok összege nem mindig egyezik meg az összesített adatok kerekített értékeivel.

A kikérdezés 2012 első negyedévig papíralapú kérdőíven történt. Ettől kezdődően indult a folyamatos áttérés a mobileszközös összeírásra. 2012 novemberétől az összeírás laptoppal történik. A kikérdezés módjának változása miatt a nem mintavételi hiba a szokásosnál nagyobb lehet.

A foglalkoztatottság és a munkanélküliség főbb mutatószámai, valamint azok mintavételi hibája (s.e.)

95%-os megbízhatósági szinten, 2020. július–2020. szeptember

Megnevezés Foglalkoztatottak Munkanélküliek Foglalkoztatási Munkanélküliségi
száma, ezer fő ráta, %
Korcsoportok
15–74 évesek (súlyozott) adatai4 485,5208,360,54,4
Mintavételi hiba (s.e.)±28,3±12,3±0,4±0,3
ebből:férfi (r)2 476,9110,268,64,3
(s.e.)±18,1±8,3±0,5±0,3
(r)2 008,798,152,94,7
(s.e.)±19,4±8,0±0,5±0,4
15–64 évesek (súlyozott) adatai4 403,1206,470,24,5
Mintavételi hiba (s.e.)±26,4±12,2±0,4±0,3
ebből:férfi (r)2 430,5108,777,64,3
(s.e.)±16,8±8,1±0,5±0,3
(r)1 972,697,762,84,7
(s.e.)±18,1±8,0±0,6±0,4
15–24 évesek (súlyozott) adatai279,543,328,113,4
Mintavételi hiba (s.e.)±10,2±4,7±1,0±1,4
25–54 évesek (súlyozott) adatai3 411,8139,283,23,9
Mintavételi hiba (s.e.)±18,6±9,5±0,5±0,3
55–64 évesek (súlyozott) adatai711,824,060,33,3
Mintavételi hiba (s.e.)±14,7±4,5±1,2±0,6
20–64 évesek (súlyozott) adatai4 374,7197,675,54,3
Mintavételi hiba (s.e.)±26,1±11,9±0,4±0,3
15–74 éves foglalkoztatottak
a hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozók (súlyozott) adata4 296,6
Mintavételi hiba (s.e.)±31,3
a magukat közfoglalkoztatottnak tekintők (súlyozott) adata91,8
Mintavételi hiba (s.e.)±9,9
a magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagjainak (súlyozott) adata97,2
Mintavételi hiba (s.e.)±8,2
15–74 éves munkanélküliek
a munkakeresés átlagos időtartama (súlyozott adat)10,8 hónap
Mintavételi hiba (s.e.)±1,0 hónap

A foglalkoztatottság és a munkanélküliség főbb mutatószámai, valamint azok mintavételi hibája (s.e.)

95%-os megbízhatósági szinten, 2020. szeptember

Megnevezés Foglalkoztatottak Munkanélküliek Foglalkoztatási Munkanélküliségi
száma, ezer fő ráta, %
Korcsoportok
15–74 évesek (súlyozott) adatai4 482,1221,960,54,7
Mintavételi hiba (s.e.)±46,0±19,9±0,6±0,4
ebből:férfi (r)2 463,0124,768,24,8
(s.e.)±29,4±14,0±0,8±0,5
(r)2 019,097,253,24,6
(s.e.)±32,6±13,3±0,9±0,6
15–64 évesek (súlyozott) adatai4 406,9219,570,34,7
Mintavételi hiba (s.e.)±43,6±19,6±0,7±0,4
ebből:férfi (r)2 423,5122,477,44,8
(s.e.)±27,6±13,6±0,9±0,5
(r)1 983,497,163,24,7
(s.e.)±30,9±13,3±1,0±0,6