Utolsó frissítés: 2021. július 28.

Az adatok forrása a munkaerő-felmérés, amely a magánháztartásokban élő népesség demográfiai, iskolá-zottsági, illetve munkaerőpiaci jellemzőiről gyűjt adatokat, negyedévente közel 38 ezer adatszolgáltatásra felkért háztartás megkeresésével.

A munkaerő-felmérés fogalmi rendszere

Foglalkoztatott, aki a kérdezést hetét megelőző héten (az ún. vonatkozási héten) legalább 1 órányi, jövedelmet biztosító munkát végzett, vagy rendelkezett munkával, de abban átmenetileg (pl. betegség, szabadság, ideértve a szü-lési szabadságot is) nem dolgozott.

2021. január 1-jétől a gyed, gyese mellett dolgozókon túl azok a – korábban inaktívnak vagy munkanél-külinek számító – személyek is foglalkoztatottnak minősülnek, akik a gyermekgondozási ellátás igénybe-vétele előtt dolgoztak utoljára, a távollét idején pénzbeli juttatásban részesülnek, és az ellátás igénybe-vételét követően visszatérhetnek a korábbi munkahelyükre. Vagyis a munkájuktól a gyermekgondozási ellátás igénybevétele miatt tartósan távollevők. A módszertani változás eredményeként a nők foglalkoz-tatási mutatói jelentős mértékben módosulnak.

Munkanélküli, aki a vonatkozási héten nem dolgozott, és nincs is olyan munkája, amelytől csak átmenetileg, vagy – a gyermekgondozási ellátás igénybevétele esetén – tartósan volt távol, a kikérdezést megelőző négy hét fo-lyamán aktívan keresett munkát, és két héten belül munkába tudna állni, ha találna megfelelő állást. Az a foglalkoztatottnak nem minősülő személy, aki már talált munkát, amelyben 90 napon belül dolgozni kezd, csak abban az esetben számít munkanélkülinek, ha – adott esetben – két héten belül munkába tudna állni.

Gazdaságilag aktívak a foglalkoztatottak és a munkanélküliek együtt.

Gazdaságilag nem aktívak azok, akik nem sorolhatók sem a foglalkoztatottak, sem a munkanélküliek csoportjába. Idetartoznak többek között a nem dolgozó tanulók, nyugdíjasok, a háztartásbeliek, az idénymunkások (az idényen kívül (három hónapot meghaladó távollét esetén), ha nem kerestek munkát. Sajátos csoportot képeznek ezen belül az ún. passzív munkanélküliek, akik szeretnének ugyan dolgozni, de kedvezőtlennek ítélve esélyeiket, nem keres-nek aktívan munkát.

Munkanélküliségi ráta: a munkanélkülieknek a gazdaságilag aktívakhoz viszonyított aránya.

Foglalkoztatási arány: a foglalkoztatottaknak a népességhez viszonyított aránya.

Aktivitási arány: a gazdaságilag aktívak (foglalkoztatottak és munkanélküliek) népességen belüli aránya.

Elsődleges munkaerőpiac: a foglalkoztatottak létszáma a magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagjai, valamint a közfoglalkoz-tatottak nélkül.

Munkanélküliség átlagos időtartama: az aktív álláskereséssel töltött átlagos időtartam hónapokban kifejezve (azon munkanélküliek figyelembevé-tele nélkül, akik már találtak állást, amelyben 90 napon belül kezdenek).

Kiemelt korcsoportok a munkarő-felmérésben:

15–74 évesek: A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) ajánlása a munkaerőpiac megfigyelésére. (A magyar munkaerő-felmérés megfigyelési köre.)

15–64 évesek: Az Európai Unió ajánlása a munkaerőpiac (foglalkoztatottság) megfigyelésére.

20–64 évesek: Európa 2020 stratégiában meghatározott foglalkoztatási célok alakulásának megfigyelési köre.

15–24 évesek: Az Európai Unió ajánlása a fiatalok munkaerőpiaci helyzetének megfigyelésére.

25–54 évesek: A legjobb munkavállalási korúak munkaerőpiaci helyzetének megfigyelésére használt korcsoport.

55–64 évesek: Az Európai Unió ajánlása az időskorúak munkaerőpiaci helyzetének megfigyelésére.

A munkaerő-felmérés mintája

A munkaerő-felmérés mintája többlépcsős rétegzett, valószínűségi minta. A nagyobb ún. önreprezentáló te-lepüléseken az elsődleges mintavételi egységek a lakások. A kisebb települések esetében viszont az első minta¬vételi lépcsőt a település kiválasztása jelenti. A mintába kijelölt címek száma 1998-tól negyedévente mintegy 38 ezer. Az összeírás folyamatos, a negyedéves minta a három statisztikailag egymástól független havi részminta együttese. A teljeskörűsítés alapjául a megfigyelt időszak – matematikai modell segítségével előre becsült – (magánháztartásokban élő) népességszáma szolgál. Az egyes népességcsoportok létszámát a minta rétegeiben meg¬figyelt értékek megfelelő súllyal történő felszorzásával és összegzésével számítjuk ki. A közölt abszolút számok elektronikusan – egyedi korrekció nélkül – kerekítettek, ezért a részadatok össze-ge nem mindig egyezik meg az összesített adatok kerekített értékeivel.

A kikérdezés 2012 első negyedévig papíralapú kérdőíven történt. Ettől kezdődően folyamatos volt az áttérés a mobileszközös összeírásra, és 2012 novemberétől az összeírás kizárólag így valósul meg. 2020-ban a koronavírus okozta járvány következtében a korábban főként személyes felkereséssel megvalósuló kikérdezé-seket jelentős arányban váltották fel telefonos interjúk, a 2021 januárjától érvényes módszertan pedig új, uniós szinten harmonizált, ún. modellkérdőív bevezetését tette szükségessé. A kikérdezés módjának, illetve eszközének (kérdőív) változása miatt a nem mintavételi hiba a szokásosnál nagyobb lehet.

A foglalkoztatottság és a munkanélküliség főbb mutatószámai, valamint azok mintavételi hibája (s.e.)

95%-os megbízhatósági szinten, 2021. április–2021. június

Megnevezés Foglalkoztatottak Munkanélküliek Foglalkoztatási Munkanélküliségi
száma, ezer fő ráta, %
Korcsoportok
15–74 évesek (súlyozott) adatai4619,2198,062,84,1
Mintavételi hiba (s.e.)±26,4±11,9±0,4±0,2
ebből:férfi (r)2463,8104,468,74,1
(s.e.)±16,5±8,4±0,5±0,3
(r)2155,593,657,14,2
(s.e.)±18,7±7,6±0,5±0,3
15–64 évesek (súlyozott) adatai4524,4195,172,84,1
Mintavételi hiba (s.e.)±24,4±11,8±0,4±0,3
ebből:férfi (r)2409,8103,777,64,1
(s.e.)±15,0±8,3±0,5±0,3
(r)2114,691,468,04,1
(s.e.)±17,5±7,4±0,6±0,3
15–24 évesek (súlyozott) adatai266,841,127,113,3
Mintavételi hiba (s.e.)±9,3±4,6±0,9±1,4
25–54 évesek (súlyozott) adatai3542,0132,586,93,6
Mintavételi hiba (s.e.)±17,1±9,1±0,4±0,2
55–64 évesek (súlyozott) adatai715,521,562,22,9
Mintavételi hiba (s.e.)±14,2±4,5±1,2±0,6
20–64 évesek (súlyozott) adatai4503,1184,978,63,9
Mintavételi hiba (s.e.)±24,4±11,4±0,4±0,2
15–74 éves foglalkoztatottak
a hazai elsődleges munkaerőpiacon
dolgozók (súlyozott) adata
4451,3
Mintavételi hiba (s.e.)±28,9
a magukat közfoglalkoztatottnak
tekintők (súlyozott) adata
86,0
Mintavételi hiba (s.e.)±7,9
a magyarországi háztartások külföldön
dolgozó tagjainak (súlyozott) adata
82,0
Mintavételi hiba (s.e.)±6,8
15–74 éves munkanélküliek
a munkakeresés átlagos időtartama
(súlyozott adat)
8,3 hónap
Mintavételi hiba (s.e.)±0,5 hónap
15–74 évesek régiós adatai
Budapest
(súlyozott) adatai871,327,068,03,0
Mintavételi hiba (s.e.)±15,0±6,5±1,2±0,7
Pest megye
(súlyozott) adatai655,719,666,02,9
Mintavételi hiba (s.e.)±9,7±3,9±1,0±0,6
Közép-Dunántúl
(súlyozott) adatai522,012,964,42,4
Mintavételi hiba (s.e.)±6,5±2,3±0,8±0,4
Nyugat-Dunántúl
(súlyozott) adatai498,212,264,92,4
Mintavételi hiba (s.e.)±6,0±2,0±0,8±0,4
Dél-Dunántúl
(súlyozott) adatai377,517,957,24,5
Mintavételi hiba (s.e.)±7,2±3,7±1,1±0,9
Észak-Magyarország
(súlyozott) adatai478,429,857,45,9
Mintavételi hiba (s.e.)±8,1±4,2±1,0±0,8
Észak-Alföld
(súlyozott) adatai644,551,759,27,4
Mintavételi hiba (s.e.)±10,6±5,7±1,0±0,8
Dél-Alföld
(súlyozott) adatai571,626,961,84,5
Mintavételi hiba (s.e.)±8,5±3,4±0,9±0,6

A foglalkoztatottság és a munkanélküliség főbb mutatószámai, valamint azok mintavételi hibája (s.e.)

95%-os megbízhatósági szinten, 2021. június

Megnevezés Foglalkoztatottak Munkanélküliek Foglalkoztatási Munkanélküliségi
száma, ezer fő ráta, %
Korcsoportok
15–74 évesek (súlyozott) adatai4691,9193,563,84,0
Mintavételi hiba (s.e.)±45,5±20,2±0,6±0,4
ebből:férfi (r)2486,898,769,53,8
(s.e.)±28,3±13,4±0,8±0,5
(r)2205,194,858,44,1
(s.e.)±32,4±14,3±0,9±0,6
15–64 évesek (súlyozott) adatai4596,0191,174,14,0
Mintavételi hiba (s.e.)±41,7±20,1±0,7±0,4
ebből:férfi (r)2431,397,978,53,9
(s.e.)±25,7±13,3±0,8±0,5
(r)2164,793,169,74,1
(s.e.)±30,2±14,1±1,0±0,6