Utolsó frissítés: 2017. június 6.

Az Európai Unió tagországainak havi kiskereskedelmi forgalmának volumenváltozására – mint fontos konjunktúramutatóra – a rövid távú statisztikákra vonatkozó EU-rendelet (Council Regulation No 1165/98 of 19 May concerning short-term statistics) és az ehhez kapcsolódó módszertani kézikönyv (Methodology of short-term statistics, Eurostat) egységes adatszolgáltatást ír elő.

Az adatok forrása:

a kormány által elrendelt Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) 1045. számú Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról című kötelező adatszolgáltatása

az áfaadatok a csomagküldő és internetes kereskedelmi forgalom becsléséhez

valamint 2014. július 1-től a Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. havi adatai a dohányszaküzletek forgalmának megállapításához.

Az adatszolgáltatók köre: az üzleteket üzemeltető vállalkozások (főtevékenységüktől és gazdálkodási formájuktól függetlenül).

Az adatgyűjtés az önkormányzatok által kiadott működési engedélyek és a hivatalosan bejelentett tevékenységek KSH-ban összesített nyilvántartásán (Kereskedelmi Regiszter) alapul. Az adatgyűjtés adatszolgáltatói köre két részből tevődik össze. Az ún. teljes körű részbe kerülnek a legalább 50 főt foglalkoztató és legalább 6 üzletet működtető vállalkozások; létszám-kategóriától függetlenül a legalább 7 egységet működtető vállalkozások; az adott tevékenységi körben jelentős alapterületű üzlettel rendelkező vállalkozások. Az összes többi üzlet adatszolgáltatásra való kijelölése reprezentatív mintaválasztás alapján történik. A reprezentatív mintába kiválasztott üzletek körében évente 25–30%-os cserét hajtunk végre. Félévente kisebb mintakiigazítással, a megszűnő üzletek helyett újak kijelölésével biztosítjuk a minta megfelelő szinten tartását.

Megfigyelési egység: az üzlet, ami döntően a lakosság részére kiskereskedelmi termékek értékesítésére szolgáló egység.

Adatok pótlása: a be nem érkezett adatokat – elsősorban az előző időszaki saját adat továbbvezetésével, ennek hiányában a környezeti átlaggal, illetve a kiemelt adatszolgáltatóknál más adatforrásból levezetve – pótoljuk.

Adatjavítás, revíziók: az adatok – a hibás adatszolgáltatások visszamenőleges javítása, valamint a késedelmesen szolgáltatott adatok utólagos figyelembevétele miatt – a korábban publikáltaktól eltérhetnek.

Kiskereskedelmi forgalom: a kiskereskedelmi hálózatban történő árueladás értéke folyó áron.

A kiskereskedelmi üzletek forgalmi adatai és a Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel (HKÉF) keretében mért lakossági fogyasztási adatok módszertani okokból eltérhetnek egymástól. Míg a mikroszintű lakossági kiadás önkéntes adatgyűjtésből származik, a megfigyelt háztartások saját bevallásán alapul, és csak a háztartások szintjén értelmezhető termékekre és szolgáltatásokra terjed ki, addig a kiskereskedelem forgalmi adatai csak termékértékesítésként értelmezhetőek, amelynek a lakossági fogyasztáson túl – többek között – részét képezi még a külföldi turisták, valamint a határmentén élők vásárlása is. A lakosság lakóhelye és vásárlásainak helye is különbözhet egymástól, ami a fogyasztás területi mutatószámainak tekintetében további eltérésekhez vezethet.

Kiigazítatlan (nyers) volumenindex: a folyóáras kiskereskedelmi eladási forgalom alakulását mutatja az árváltozások hatásának kiszűrésével. A forgalom volumenének megállapításához szükséges kiskereskedelmi árindexet a fogyasztóiár-megfigyelés reprezentánsai és a kiskereskedelmi forgalmi súlyok alapján számítjuk.

Szezonális kiigazítás: a volumenindex idősorok szezonális és naptárhatástól való megtisztítása. A kiigazítás JDemetra+ szoftverrel történik; a módszer jellegéből fakadóan az idősor bővülésével a kiigazított adatok visszamenőlegesen módosulhatnak.

Naptárhatástól megtisztított volumenindex: a kiskereskedelmi forgalom volumenének munkanap-, ünnepnap-, húsvét- és szökőnaphatással kiigazított értéke. Az idősorok bővülésével a naptárhatástól megtisztított adatok visszamenőlegesen módosulhatnak.

A forgalom naptárhatástól megtisztított volumenváltozásához való hozzájárulás megmutatja, hogy az egyes üzlettípusok milyen mértékben magyarázzák az országos kiskereskedelmi forgalom volumenének alakulását. A mutatót az egyes összetevők, előző év azonos időszakához viszonyított volumenindexének és a tárgyhavi naptárhatástól megtisztított forgalom összesúlyozásával képezzük.

Adataink közzététele:

első becslés (a tárgyhót követő 35. nap): a kiskereskedelmi forgalom élelmiszer, nem élelmiszer és üzemanyag bontású adatai;

második becslés (a tárgyhót követő 50–55. nap): a kiskereskedelmi forgalom részletesebb bontású adatai;

végleges, felülvizsgált adatok (a tárgyhót követő 1 év).

2013. július 1-jétől átalakult a dohánytermékek kiskereskedelmének szerkezete. Egyidejűleg a kiskereskedelmi adatok forrásában is változás következett be: 2013 júliusától rendelkezésre állnak a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. teljes körű adatállományai. A KSH az élelmiszer-kiskereskedelem forgalmán belül a dohányáru-szaküzletek forgalmának megállapításához a korábbi mintavételes adatgyűjtésen alapuló becslés helyett a teljes körű dohányforgalmi adatokat használja. Ezért a 2013. júliustól 2014. júniusig tartó időszak kiskereskedelmi adatai nem összehasonlíthatóak az előző év azonos időszakának adataival. Az összehasonlíthatóság érdekében erre az időszakra vonatkozóan a korábbi mintavételes adatgyűjtés szerinti becslést is közöljük. A 2013. júliustól 2014. júniusig tartó időszakra vonatkozó, párhuzamosan közölt adatok itt érhetőek el.