Utolsó frissítés: 2021. március 4.

Változás a kiskereskedelem-statisztikai adatgyűjtési rendszer módszertanában és az adatok közzétételében.

A kiskereskedelmi forgalom adatainak közzététele

A kiskereskedelem- és vendéglátás-forgalmi adatok közzététele 2019. március 5-től megújul: az aktuális adatokat az adminisztratív adatforrással kiegészített módszerrel végzett adatgyűjtés eredményei alapján tesszük közzé. Az új módszertan alapján az érintett adatokat a korábbi gyakorlathoz képest teljesebb sokasági adatok alapján tudjuk előállítani, ami a mintavételi hiba csökkenésével járt. Az onlinepénztárgép-adatok felhasználására való felkészülés során a KSH megvizsgálta az új adatforrás gazdaság fehéredésére gyakorolt hatását. Részleteket lásd: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/opg.pdf. Mindezek alapján az onlinepénztárgép-adatok felhasználására épülő új módszertan eredményeként az adatok még megbízhatóbb képet közölnek a kiskereskedelem és vendéglátás forgalmáról, mint a korábbi, nagyobb mértékben mintavételes megfigyelésre alapozott gyakorlat.

Az adatok a KSH honlapján található STADAT táblák között a 4.4. Belkereskedelem címszó alatt, valamint a Tájékoztatási adatbázis Kiskereskedelmi forgalom üzlettípusonként pontjában érhetők el. Az időbeli összehasonlíthatóság biztosítása érdekében a forgalmi adatokat 2015. januárig, a volumenindexeket 2016. januárig visszavezettük, amelyek a táblázatokban és az adatbázisban is hozzáférhetők. A közölt táblázatok struktúrája a korábbiakhoz képest nem változott, a megszokott havi és negyedéves bontású információkat tartalmazzák.

A 2019-et megelőzően alkalmazott módszertan alapján gyűjtött adatok továbbra is elérhetőek maradnak a felhasználók számára, a www.ksh.hu/stadat_evkozi_4_4_r linkre kattintva. A táblázatok 2018. decemberig tartalmazzák az adatokat, azonban felhívjuk felhasználóink szíves figyelmét, hogy az itt szereplő értékek az új módszertan alapján számított adatokkal korlátozottan összehasonlíthatók.

Az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről, valamint annak végrehajtásáról szóló 2019/2152/EU és 2020/1197/EU rendeletek alapján 2021-től a kiskereskedelmi forgalomnak tartalmaznia kell a nem élelmiszer csoporton belül az piaci kiskereskedelmet1 (TEÁOR?08 47.8) és az egyéb, nem bolti, piaci kiskereskedelmet (47.99) is. Az összehasonlíthatóság érdekében a piaci és egyéb, nem bolti kiskereskedelem folyóáras forgalmak 2019-től elérhetők, míg a volumenindex-adatok 2020-tól. A rendelet okozta változás a folyóáras forgalmat 0,6-0,8%-kal növeli, míg a volumenindexre nincs érdemi hatással2.

A megújult módszertanról részletes információkat a továbbiakban olvashat:

A kiskereskedelmi üzletek adatainak becslése az új módszertan szerint

A kiskereskedelmi és vendéglátó üzletek forgalmának és a forgalom változásának a megfigyelése elektronikus kérdőívvel történik – kiegészülve adminisztratív adatátvételekkel –, amelynél az adatszolgáltató a vállalkozás, míg a megfigyelési egység az üzlet. Az alapsokaságot a KSH kereskedelmi regisztere (KERREG) biztosítja, amely az önkormányzatoktól félévi rendszerességgel átvett üzletnyilvántartásokból frissül. Az alapsokaságot teljeskörűen, illetve mintavételes eljárással megfigyelt részsokaságokra bontjuk.

A 48/2013. NGM rendelet (továbbiakban rendelet) alapján kiskereskedelemben bevezetett online pénztárgépek (OPG) adatainak felhasználásával a KSH úgy növelte az adatszolgáltatói lefedettséget, hogy közben az adatszolgáltatói terheket megközelítőleg 80%-kal csökkentette.

A megfigyelt sokaság egy része így egyszerűsített kérdőívet, kisebb része teljes kérdőívet kap:

Egyszerűsített kérdőívet kapnak azok a vállalkozások, amelyek összes üzletére vonatkozik a rendelet, és egyéb tevékenységet (pl.: nagykereskedelem, szolgáltatás) nem folytatnak az üzletükben. A vállalkozásnak csak az üzletdarabszámot, a kiskereskedelem, a vendéglátás és a csomagküldő, internetes forgalmukat kell összesítve jelenteni.

Teljes kérdőívet kapnak azok a vállalkozások, amelyek a fenti feltételeknek nem felelnek meg, így ezek a vállalkozások továbbra is az összes üzletükre jelentik a forgalmukat.

A kérdőíves adatgyűjtést azért szükséges továbbra is fenntartani, mert

nem esik mindenki a rendelet hatálya alá, vannak az OPG-rendszeren kívül működő vállalkozások/üzletek,

az internetes és csomagküldő kereskedelemről nincs egyéb adatforrás,

esetenként (operációs rendszerhiba, egyéb tevékenység, stb. miatt) nagy lehet az eltérés a két adatforrás között.

Az adatok becslése a következő módon történik:

A reprezentatív rész forgalmát a rendelet hatálya alá tartozó vállalkozások esetében teljes mértékben az OPG-adatokból határozzuk meg, havi korrekciót alkalmazva a technikai hibából eredő késői adatbeérkezés kiküszöbölésére.

A teljeskörűen megfigyelt azon vállalkozások esetén, amelyek egyszerűsített kérdőívet töltenek ki, a tárgyhavi forgalmat a kérdőíven jelentett tárgyhavi bolti kiskereskedelemből és vendéglátásból származó forgalmi adat, valamint az OPG tárgyhavi összforgalom hányadosával súlyozva állítjuk elő.

Az új módszertan szerint változatlan a dohány főtevékenységű üzletek és a csomagküldők forgalmára, valamint a rendelet hatálya alá nem tartozó, továbbra is mintavétellel megfigyelt üzletekre vonatkozó becslés előállítása.

Az OPG-adatok esetében a kiugróan nagy tételeket a következő módon kezeljük: a NAV által havi rendszerességgel küldött, meghatározott küszöb feletti tételeket tartalmazó állományt a feldolgozáskor pénztárgépekre összesítjük. A teljeskörűen megfigyelendő vállalkozások esetében megtartjuk (elfogadjuk) az összesített adatállományban szereplő értékeket, az összes többi üzlet esetén viszont automatikusan töröljük (levonjuk) az összforgalomból a küszöb feletti összesített tételeket.

A hiányzó adminisztratív (OPG) adatokat egyedi szinten nem pótoljuk. A teljeskörűen megfigyelt vállalkozások esetében a hiányzó adatokat a vállalkozás előző évi azonos időszaki adatával pótoljuk, amennyiben ez az adat rendelkezésre áll. Ha nincs ilyen adatunk, de van előző időszaki adat, akkor ennek az adatnak az átlagos dinamikával vett szorzatával pótolunk. Ugyanígy az előző időszaki adat átlagos dinamikával vett szorzatával pótolunk a mintavétellel megfigyelt üzletek esetében. Amennyiben nem áll rendelkezésre előző időszaki adat, korrigált rétegátlaggal pótolunk.

A módszertani változás hatása az árucsoportos kiskereskedelmi adatokra

Az árucsoportos adatok előállításához a kiskereskedelmi üzletek új módszertan szerint számított, összesített forgalmi adatát is felhasználjuk. Az adatok összhangjának és időbeli összehasonlíthatóságának a biztosítása érdekében emiatt az árucsoportos forgalmi adatokat is visszavezettük 2015 elejéig. Ugyanezen okból, 2019. januártól az adatok a piaci és egyéb, nem bolti kiskereskedelmet is tartalmazzák.

Az árucsoportos kiskereskedelmi adatok becslésének módszertana egyéb tekintetben változatlan marad, továbbra is mintavételes adatgyűjtésen, illetve a dohányáruk árucsoport esetében a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt-től átvett teljes körű adminisztratív dohányforgalmi adatokon alapul. Az egyes árucsoportok forgalmának becsléséhez a kiskereskedelmi és a gépjármű-kiskereskedelmi üzletek összesített forgalmát osztjuk fel a mintavételes adatgyűjtés alapján előállított százalékos megoszlás szerint. A dohányáruk árucsoport esetében az átvett összesített adminisztratív adatokat változatlan formában publikáljuk.