Utolsó frissítés: 2022. augusztus 5.

Adatszolgáltatók: gazdasági szervezetek által üzleti céllal üzemeltetett kereskedelmi szálláshelyek (szálloda, panzió, kemping, üdülőháztelep, közösségi szálláshely, nyaralóhajó). A nyaralóhajókra vonatkozó adatokat adatvédelmi okokból nem közöljük.

Szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása.

Működő szálláshelyek: azok az egységek, ahol a vizsgált időszakban volt vendégforgalom. A tárgyidőszaki kapacitásadatok minden esetben az adott hónapban működő szálláshelyekre vonatkoznak.

Szálláshelyi bevételek: azok a bevételek, amelyek a vizsgált időszakban realizálódtak. Típusai: szállásdíj, vendéglátásából származó és egyéb bevételek. A KSH által korábban közölt adatoktól eltérően ezek a bevételek nem tartalmazzák a tárgyidőszakon átnyúló, utólagosan elszámolt tételeket.

Vendéglátásból származó bevételek: azok a bevételek, amelyek csak a szobákhoz kapcsolt, vendéglátóhelyi étel- és italfogyasztásért fizetendő összegeket tartalmazzák. A KSH által korábban közölt adatoktól eltérően nem tartalmazzák a szálláshelyeken külső vendég által történő fogyasztásért elszámolt tételeket. Egyéb bevételek: a vendégek által a gyógy- és wellness szolgáltatásokért fizetendő összegeket, valamint az egyéb (a szállásdíj, vendéglátás és az idegenforgalmi adó kivételével) felmerülő terheléseket foglalják magukba.

Az indexek számításakor az összehasonlíthatóságot biztosítottuk.

A részadatok összegei – a kerekítések miatt – eltérhetnek az összesen adatoktól.

A kereskedelmi szálláshelyek tárgyévre vonatkozó havi adatai előzetesek.

Adatjavítás: az adatok – a hibás adatszolgáltatások visszamenőleges javítása, valamint a késedelmesen szolgáltatott adatok utólagos figyelembevétele miatt – a korábban publikáltaktól eltérhetnek.

A területi (régiós, megyei) adatok vizsgálatánál fennállhat az a jelenség, hogy az egyre részletesebb adatok felé haladva, valamely megfigyelési változó bontásában extrém indexek keletkeznek a beszámolási egységek csökkenése miatt.