Utolsó frissítés: 2015. május 5.

Az adatszolgáltatás az önkormányzatok építésügyi nyilvántartása alapján teljes körű, az elemi adatok feldolgozása településenkénti, megyénkénti és országos összesítéssel készül. Az új lakások fogalmi előírásai megfelelnek az Országos Településrendezési és Építési Követelményekben foglaltaknak. A területi adatokat az adott év január 1-jei közigazgatási beosztásának megfelelően közöljük.

Épített lakás, üdülő: az adott évben használatbavételi engedélyt kapott új lakás, illetve új üdülő.

Megszűnt lakás: a települési önkormányzat lakásmegszűnési nyilvántartása alapján az adott évben elemi csapás, megsemmisülés, bontás, átépítés miatt megszűnt lakás.

Kiadott új építési engedély: az adott év folyamán – a kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok által – építés céljára kiadott engedélyek alapján létesítendő (lakó-, üdülő-, nem lakó-) épületek száma, azok hasznos alapterülete, a bennük létesítendő lakások száma.

Épület: olyan szerkezetileg önálló építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot, és ezzel az állandó vagy az időszakos tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja.

Lakóépület: kizárólag vagy túlnyomó részben (a beépített szintek nettó területének 50%-át meghaladó mértékben) lakást tartalmazó épület.

Nem lakóépület: hivatali és adminisztratív célra használt épület, kereskedelmi, szálloda-, szálláshely-szolgáltató, vendéglátó épület, oktatási, egészségügyi ellátást szolgáló, valamint szórakoztatásra, sport céljára használt épület, közlekedési és távközlési, ipari és mezőgazdasági épület és minden egyéb, nem lakójellegű épület.

Lakás: a lakó- és mellékhelyiségek, valamint egyéb helyiségek együttese, amelyek lehetővé teszik az otthoni életvitelt, a főzést és az étkezést, a tisztálkodást, a mosást, az il­lemhelyhasználatot, valamint a szükséges anyagok és tárgyak tárolását. Az új lakásnak rendelkeznie kell legalább egy 17 m²-t meghaladó alapterületű lakószobával, amely fűthető.

Üdülőegység: az üdülőépületben létesített, üdülésre, nyaralásra, pihenésre szolgáló lakó- és mellékhelyiségek, valamint egyéb helyiségek együttese.

Építtető: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, aki/amely az új lakás- vagy üdülő megterveztetését, kivitelezését megrendeli, és rendelkezik a kivitelezés megkezdéséhez szükséges engedélyekkel.

Kivitelező: lakás-, üdülőépítési tevékenységet végző természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.