Utolsó frissítés: 2018. május 11.

Termelőiár-index és a mezőgazdasági termékek abszolút ára

A termelőiár-index és a mezőgazdasági termékek áradatainak forrása a feldolgozó és a továbbértékesítő vállalatok havi felvásárlási jelentése, valamint a KSH piaci összeírása. Az árindexek a feldolgozott vagy továbbértékesített (felvásárolt), illetve a közvetlenül lakosságnak piacon eladott mezőgazdasági termékekért a termelőknek kifizetett árak változásait foglalják össze, és nem tartalmazzák a mezőgazdasági termelők egymás közti forgalmában termelőfelhasználásra értékesített állati termékek (főleg növendék és tenyészállatok) árváltozásait.

Az indexeket a Laspeyres-formula szerint számítjuk. 2018 tárgyidőszakaitól kezdve a mezőgazdasági árstatisztikában az EU előírásainak megfelelően a súlyozás és az indexszámítás tekintetében a bázisév 2015. Míg az előző év azonos időszaki bázisú indexek tekintetében 2018. január tárgyhónaptól a 2015-es fix bázisú árindexek, addig a korábbi időszakokban a 2000, a 2005 és a 2010-es fix bázisú árindexek képezik a számítások kiindulási alapját. Az aggregátumok súlyarányairól az összefoglaló táblázatot lásd alább.

A termékek elemi havi indexeit a tárgyhavi árnak a bázisév átlagárához való viszonyításával kapjuk, az aggregált index az elemi indexek súlyozott átlaga. Ehhez súlyként a mezőgazdaság által a felvásárlóknak, illetve a fogyasztóknak (piacon) eladott termékek áfa nélküli bázisévi értékeinek arányát használjuk. Azon termékek esetében, amelyeket csak időszakosan értékesítenek (pl. cukorrépa), és azon időszakban, amikor értékesítés nem történik, az áradatokat a legutoljára megfigyelt ár változatlan ismétlésével vezetjük tovább.

Az idényjellegű gyümölcsök és zöldségek termékcsoportjában reprezentáns terméket tartalmazó, 12 havi kosarat állítottunk össze, ennek összetétele hónapról hónapra változik. Egy adott hónap kosarának összetételét a következő bázisévre való áttérésig rögzítettük. A 2015-es bázisra való áttéréstől kezdve ezen termékek éves súlyait az eddigiekhez hasonlóan a mezőgazdasági számlarendszerből (mszr) származtatjuk, de a havi súlyok számításához az egyes termékeknek a 2014 és 2016 közötti (3 év) forgalmi adatai átlagát használjuk fel. A 3 év átlagos forgalmi adataiból való kiindulás mögött az a feltételezés húzódik meg, hogy az adott években a mezőgazdasági termelés sajátosságaiból fakadóan (pl. az időjárás évenkénti különbözősége) az egyes termékek szezoncsúcsai az év más hónapjaira eshetnek. E módszer alkalmazásának következtében e két termékcsoportra vonatkozóan két egymást követő hónap indexeinek változása nem csupán árváltozást, hanem termékösszetétel-változást is tükröz. A valamennyi termékcsoportot tartalmazó, aggregált árindexben a gyümölcsök és a zöldségek fenti módon kiszámított árindexe minden hónapban azonos súllyal (a bázisévi értékkel) szerepel. A „tiszta” árváltozás bemutatása céljából a növénytermesztésre és az összesenre vonatkozó árindexeket e két termékcsoport nélkül is kiszámítottuk és publikáljuk.

Mezőgazdasági ráfordításiár-index

A mezőgazdasági ráfordítási árindexek nem csak az ipari eredetű, hanem a mezőgazdasági eredetű felhasználást (pl. vetőmag, takarmány) is figyelembe veszik. A ráfordítások árindexe tartalmazza mind a folyó termeléshez felhasznált termékek és szolgáltatások, mind a mezőgazdasági beruházási javak árindexeit.

A folyó termeléshez felhasznált termékek és szolgáltatások árindexei közül a KSH a takarmánykeverékek, a növényvédő szerek, illetve állatgyógyászati készítmények értékesítési áráról negyedéves gyakorisággal gyűjt adatokat. 2009-től a KSH-nak az önálló műtrágya adatgyűjtése megszűnt, az FVM műtrágyajelentésével összevonásra került, aminek adatait átvesszük. Az energia, a gépek, épületek fenntartása, illetve az egyéb ráfordítások árindexének számításakor figyelembe vesszük az ipari, az építőipari és a fogyasztói(rész)ár-indexeket.

A beruházási javak árindexét az építőipari (rész) termelőiár-indexek figyelembevételével, illetve gépek esetében az ipari termelői- és a külkereskedelmi- (import-)(rész-) árindexek alapján számítjuk ki.

Az indexeket a Laspeyres-formula szerint számítjuk. A termékek elemi negyedéves indexeit a tárgynegyedévi árnak a bázisév (a 2018-as évtől a 2015. év) átlagárához való viszonyításával kapjuk, az aggregált index pedig az elemi indexek súlyozott átlaga. Súlyként a mezőgazdaság által a kereskedőktől vásárolt termékek és szolgáltatások áfa nélküli bázisévi értékeinek arányát használjuk. Az aggregátumok súlyarányairól az összefoglaló táblázatot lásd alább.

Agrárolló

Az agrárolló számításakor a mezőgazdasági termelőiár-indexet osztjuk a mezőgazdasági ráfordítások árindexével.

Megjegyzés: a közölt adatok nem véglegesek, utólagos javítások nyomán az év folyamán módosul(hat)nak.

Éves súly, %

Megnevezés A 2000-es fix bázisú indexek számításhoz használt súlyok A 2005-ös fix bázisú indexek számításhoz használt súlyok A 2010-es fix bázisú indexek számításhoz használt súlyok A 2015-ös fix bázisú indexek számításhoz használt súlyok
Mezőgazdasági értékesítés
Növényi és kertészeti termékek összesen 50,8 56,0 63,1 63,7
Gabonafélék 24,2 30,1 33,4 30,4
Ipari növények 6,1 5,8 11,4 14,9
Olajnövények (olíva nélkül) 3,1 2,4 10,5 13,9
Friss zöldségfélék 8,3 7,8 8,5 8,8
Virágok 0,3 2,0 1,0 0,6
Burgonya 2,0 1,4 2,0 1,3
Gyümölcsfélék 9,1 5,9 5,4 6,0
Élő állatok és állati termékek összesen 49,2 44,0 36,9 36,3
Élő állat összesen 30,4 30,8 25,6 25,0
Vágómarha 2,4 2,3 1,9 1,7
Vágósertés 15,6 14,6 10,6 9,8
Vágóbaromfi 11,3 12,1 11,9 12,5
Állati termékek összesen 18,7 13,2 11,3 11,3
Tej 14,0 10,0 8,0 8,1
Étkezési tyúktojás 3,8 2,0 2,1 1,7
Mezőgazdasági termékek összesen 100,0 100,0 100,0 100,0
Mezőgazdasági ráfordítások
Folyó termelőfelhasználás 86,1 86,9 85,0 86,7
Vetőmag 5,8 7,2 7,8 8,7
Energia 13,6 16,8 17,5 14,9
Műtrágya 5,8 7,8 9,5 11,4
Növényvédő szerek 5,5 7,5 8,2 8,8
Állatgyógyászati költségek 1,8 2,0 1,9 1,3
Takarmány 29,6 24,6 21,6 22,4
Gépfenntartási költségek 5,1 5,6 5,7 6,1
Épületek fenntartása és javítása 0,9 0,8 0,7 0,7
Mezőgazdasági beruházások 13,9 13,1 15,0 13,3
Gépek 7,2 7,6 8,0 8,3
Épületek 5,3 4,9 6,4 4,2
Mezőgazdasági ráfordítások összesen 100,0 100,0 100,0 100,0