Utolsó frissítés: 2021. december 1.

A felmérés a 184/2005/EK, az 555/2012/EU és a 707/2009/EK rendeletek (a fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról) alapján történik.


Adatok forrása:

Turizmus: az OSAP 1943 sz. A külföldiek magyarországi turisztikai kiadásai és az OSAP 2007 sz. A lakosság utazásai külföldön adatgyűjtések.

Szállítási, üzleti, javítási és kormányzati szolgáltatások: gazdasági, költségvetési, valamint nonprofit szervezetek jelentései az OSAP 1470 negyedéves adatgyűjtés keretében.

Bérmunka-szolgáltatás: külkereskedelmi termékforgalmi adatgyűjtés.

Hiányzó adatok pótlása és teljeskörűsítése: adminisztratív adatok felhasználásával történik.


Szolgáltatások külkereskedelmének minősül minden olyan magánjogi szerződésen alapuló ügylet, amelynek során egy ország rezidense nem rezidens részére szolgáltatást nyújt (export), illetve nem rezidenstől szolgáltatást vesz igénybe (import).

Külkereskedelmi szolgáltatásforgalom értéke: a szolgáltatásoknak a számlán feltüntetett, forgalmi adó nélküli értéke. Amennyiben az ügylet devizában valósul meg, a forintra való átszámítás a teljesítés időpontjában érvényes hivatalos MNB-devizaárfolyam alapján történik. A szolgáltatások teljesítése a rezidens és nem rezidens közötti szolgáltatás tranzakció lebonyolításának tényleges időpontja, azaz amikor a szolgáltatást nyújtották, illetve igénybe vették. Ez eltérhet a pénzügyi teljesítéstől.


A szolgáltatásokat az alábbi tevékenység és partnerország szerinti csoportosításban figyeljük meg és publikáljuk:


Turizmus: külföldiek magyarországi kiadásai; magyarok külföldi költései. (A nemzetközi előírásokkal összhangban a Szolgáltatások külkereskedelmi forgalma c. kiadvány turizmusadatai nem tartalmazzák a nemzetközi közlekedéssel és biztosításokkal kapcsolatos bevételi és kiadási tételeket, amelyek azonban szerepelnek a Nemzetközi utazások c. kiadvány adatai között. Tartalmazzák ezzel szemben az illegális szolgáltatásokkal kapcsolatos tételeket.)


Szállítási szolgáltatások módozatonként:

Tengeri szállítás: tengeri személyszállítás; tengeri áruszállítás; tengeri szállítást kiegészítő szolgáltatások (szállítmányozás, egyéb).

Légi szállítás: légi személyszállítás; légi áruszállítás; légi szállítást kiegészítő szolgáltatások (szállítmányozás, egyéb).

Vasúti szállítás: vasúti személyszállítás; vasúti áruszállítás; vasúti szállítást kiegészítő szolgáltatások (szállítmányozás, egyéb).

Közúti szállítás: közúti személyszállítás; közúti áruszállítás; közúti szállítást kiegészítő szolgáltatások (szállítmányozás, egyéb).

Belvízi szállítás: belvízi személyszállítás; belvízi áruszállítás; belvízi szállítást kiegészítő szolgáltatások (szállítmányozás, egyéb).

Csővezetékes szállítás és villamosenergia-átvitel

Egyéb kiegészítő szállítási szolgáltatások (szállítmányozás, raktározás)

Postai és futárszolgálat


Üzleti szolgáltatások az alábbi csoportok szerint:

Távközlési szolgáltatások

Építési-szerelési szolgáltatások: külföldön, illetve belföldön teljesített építési-szerelési szolgáltatások.

Biztosítási szolgáltatások: életbiztosítások; nyugdíjalapok; standardizált garanciavállalás; szállítmánybiztosítás; egyéb közvetlen biztosítás; viszontbiztosítási szolgáltatás (import) = bruttó viszontbiztosításba átadott díjak – bruttó kapott kártérítések, jutalékok, nyereségrészesedés és a függő károk tartalékváltozása; viszontbiztosítási szolgáltatás (export) = bruttó viszontbiztosítási díjbevétel – bruttó fizetett kártérítések, jutalékok, nyereségrészesedés és a függő károk tartalékváltozása; biztosítási tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások.

Pénzügyi szolgáltatások: pénzügyi szolgáltatások; FISIM (Financial Intermediation Services Indirectly Measured).

Számítástechnikai és információs szolgáltatások: számítástechnikai szolgáltatások; számítástechnikai szoftverek és alkalmazások eredeti példányainak és tulajdonjogának adásvétele; hírügynökségi szolgáltatások, adatbázis-szolgáltatás; online kiadás.

Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak

Egyéb üzleti szolgáltatások: egyéb, kereskedelemhez kapcsolódó szolgáltatások (ügynöki díjak); operatív lízing; jogi szolgáltatások; számviteli, könyvelési, könyvvizsgálati és adótanácsadói szolgáltatások; üzletviteli tanácsadás és PR-szolgáltatások; hirdetés, piackutatás és közvélemény-kutatás; hulladékkezelés, szennyeződésmentesítés; mezőgazdasági, bányászati szolgáltatások; kutatás-fejlesztési szolgáltatások; építészeti szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások; tudományos és egyéb műszaki szolgáltatások; egyéb (máshová nem sorolt) üzleti, szakmai és műszaki szolgáltatások.

Személyes, kulturális és szórakoztatási szolgáltatások: audiovizuális és kapcsolódó szolgáltatások; audiovizuális termékekhez kapcsolódó tulajdonjogok adásvétele; oktatási szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; egyéb személyes szolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel és kulturális örökséggel kapcsolatos szolgáltatások.


Kormányzati szolgáltatások: nagykövetségek és konzulátusok; katonai egységek és ügynökségek; egyéb, máshová nem sorolt kormányzati szolgáltatások.

Partnerország: : a turizmusban az utazót küldő ország, a külföldre utazó magyar állampolgárok esetében a célország. Szállítási szolgáltatásoknál exportban a számlát fizető, importban a számlát kiállító honossága szerinti ország. Üzleti szolgáltatások esetén az az ország, ahol a szolgáltatás-külkereskedelmi ügyletben részt vevő külföldi gazdasági szervezetet bejegyezték.


Az egyes országcsoportok tartalma.* EU-14: Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország; új EU-tagok: Bulgária, Ciprus, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Románia, Szlovákia, Szlovénia; EU27_2020: a két előző csoport együttesen.

EU-n kívüli európai országok: EFTA-országok: Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc; illetve Albánia, Andorra, Bosznia-Hercegovina, Fehéroroszország, Koszovó, Macedónia, Moldova, Montenegró, Oroszország, San Marino, Szerbia, Törökország, Ukrajna, Vatikán, Egyesült Királyság, továbbá az Egyesült Királysághoz tartozó európai off-shore központok.

Egyéb országok: Afrika, Ausztrália és Óceánia országai és egyéb (pl. egyes nemzetközi szervezetek).