Utolsó frissítés: 2016. január 22.

A fontosabb őszi betakarítású növények 2016. évi terméseredményeit a Központi Statisztikai Hivatal az alábbiak szerint állapította meg:

a gazdasági szervezetek adatszolgáltatási kötelezettségüket teljes körű felvétel keretében teljesítették,

az egyéni gazdaságok esetében az adatok becsléssel kerültek megállapításra. A becslés alapját a „Gazdaságszerkezeti összeírás, 2016” című adatgyűjtés vetésterületi adatai, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium operatív jelentései képezték.

A burgonya szántóföldön megtermelt mennyisége a végleges adatok előállításakor áll csak rendelkezésre, ezért a termésátlaga nem összehasonlítható a korábbi évekével.