Közzététel: 2017. február 28.

2016 IV. negyedévében csökkentek a beruházások

2016 IV. negyedévében a nemzetgazdasági beruházások volumene 24%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól, ezen belül a költségvetési szervek beruházásai szűkültek nagyobb mértékben. A visszaesés az EU költségvetési ciklusainak váltásával van összefüggésben. 2016. év egészében a beruházási teljesítmény 20%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A nemzetgazdasági ágak többségében csökkent a beruházások volumene, de az uniós források által kevésbé érintett területeken növekedés mutatkozott, így a feldolgozóiparban 7,0, a kereskedelem, gépjárműjavításban 10,0%-kal bővültek a beruházások éves szinten.

2016 IV. negyedévében az előző negyedévhez képest:

A szezonálisan kiigazított volumenindexek szerint a beruházások 0,4%-kal növekedtek.

2016 IV. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

A beruházások volumene 24%-kal csökkent. Ez azzal van összefüggésben, hogy míg a bázisidőszakban a 2007–2013-as periódus projektjeinek záró munkálatai miatt kiemelkedő beruházási teljesítmény valósult meg, addig a tárgyidőszakban kifizetett, a 2014–2020-as ciklushoz tartozó, jelentős összértékű projektek többsége még nem realizálódott tárgyi eszköz beruházásokban.

A gép- és berendezés-beruházások volumene 18, az építéseké 30%-kal esett vissza.

A beruházások közel hattizedét megvalósító, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások körében (elsősorban az állami tulajdonú vállalkozások mérséklődő forrásai következtében) 5,9, az egytizedet teljesítő költségvetési szerveknél 71%-kal elmaradt a beruházási teljesítmény volumene az egy évvel korábbitól.

A nemzetgazdasági ágak többségében csökkent a beruházási aktivitás, a legnagyobb mértékben (87%-kal) – a korábbi negyedévekhez hasonlóan – a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, hulladékgazdálkodás ágban, aminek oka az EU-forrásból finanszírozott ivóvízjavító, szennyvíztisztító és hulladékkezelő fejlesztési projektek hiánya.

Az uniós források felhasználásával megvalósított fejlesztések 2015. végi befejeződésével nagymértékben csökkentek a beruházások a humán egészségügyi és szociális ellátásban (86%), a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás ágban (56%), valamint az oktatásban (58%).

szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág beruházásainak volumene 31%-kal visszaesett, amiben szerepet játszottak a városi tömegközlekedéssel és a vasúti szállítással kapcsolatos alacsonyabb fejlesztési források is.

villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás területén a beruházások 24%-kal maradtak el a bázisidőszakitól, elsősorban az áramelosztó hálózatot érintő jelentős fejlesztések korábbi lezárulása következtében.

Az építőiparban tevékenykedő gazdasági szervezetek beruházásai 15%-kal csökkentek. A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat beruházási teljesítménye – elsősorban az egyéni gazdaságok kisebb aktivitásából fakadóan – 5,2%-kal csökkent.

A beruházások általános visszaesése ellenére néhány nemzetgazdasági ágban bővültek a fejlesztések. Közülük a kereskedelem, gépjárműjavítás ágban – a kiskereskedelmi üzletek értékesítési volumenének hosszabb ideje tartó emelkedése mellett – a beruházási teljesítmény 14%-kal növekedett.

A nemzetgazdasági beruházások háromtizedét realizáló feldolgozóipar fejlesztései – annak ellenére, hogy számos kiemelt nagyberuházás ért véget az előző időszakokban – 2,3%-kal meghaladták az egy évvel korábbit. Az alágak több mint felénél nőtt a beruházási aktivitás. Jelentősen bővült az új tárgyi eszközökbe történő invesztíció a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása, az élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása, a fafeldolgozás és a gyógyszergyártás területén.

Az ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágban a beruházási volumen 3,5%-kal emelkedett, ami a lakásépítések és -felújítások nagymértékű növekedésének, valamint az üzleti (például iroda és raktár) ingatlanfejlesztések mérsékelt csökkenésének együttes eredménye.

Nemzetgazdasági beruházások teljesítményértéke

Nemzetgazdasági ág 2016. IV. negyedév 2016. I–IV. negyedév
folyó áron, millió forint volumenindex, előző év azonos időszaka=100,0% folyó áron, millió forint volumenindex, előző év azonos időszaka=100,0%
Összesen 1 775 765 75,94 830 06080,0
Ebből*:
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat79 99294,8265 75192,5
feldolgozóipar532 524102,31 576 117107,0
kereskedelem, gépjárműjavítás113 395114,0323 998110,0
szállítás, raktározás267 26368,9621 17757,9
ingatlanügyletek270 190103,5657 20695,1
közigazgatás, védelem; kötelező
társadalombiztosítás
86 73744,1221 02556,1

*A 2016. évi adatok alapján a hat legnagyobb teljesítményértékű nemzetgazdasági ág adatai.

2016-ban az előző évhez képest:

A nemzetgazdasági beruházások volumene 20%-kal csökkent, ezen belül a gép- és berendezés-beruházások 6,6, az építési beruházások 32%-kal estek vissza.

A beruházások közel hattizedét adó, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások körében 8,9, a költségvetési szervezeteknél 63%-kal zsugorodott a beruházási teljesítmény.

Négy nemzetgazdasági ágban bővültek a beruházások, a legnagyobb mértékben (17%-kal) a – viszonylag kis részarányú – pénzügyi, biztosítási tevékenység területén, ahol új számítástechnikai eszközök beszerzései is növelték a teljesítményt.

Növekedett a beruházási teljesítmény volumene az összérték egyharmadát realizáló feldolgozóiparban (7,0%), valamint a szintén jelentős súlyt képviselő kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban (10,0%).

művészet, szórakoztatás, szabadidő nemzetgazdasági ág beruházásainak bővülését (9,0%) a sporttal kapcsolatos fejlesztések – elsősorban a versenysporttal kapcsolatos nagyberuházások – eredményezték.

Számottevően csökkentek a beruházások a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, hulladékgazdálkodás ágban (81%), a humán-egészségügyi és szociális ellátásban (75%), a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás területén (44%), valamint az oktatásban (40%).

A nagy súlyú nemzetgazdasági ágak közül a szállítás, raktározás beruházási teljesítménye – elsősorban az uniós forrásból finanszírozott útépítések és útfelújítások mérséklődése miatt – ugyancsak visszaesett (42%-kal).

Az év egészét tekintve csökkent a beruházási aktivitás a mezőgazdaság (7,5%), a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (19%), valamint az építőipar (11%) nemzetgazdasági ágakban is.