Közzététel: 2018. augusztus 30.

2018 II. negyedévében 15%-kal nőttek a beruházások

2018 II. negyedévében folytatódott a nemzetgazdasági beruházások bővülése, a volumen 15%-kal haladta meg az előző év azonos időszaki, magas bázist. A beruházások növekedése szinte a teljes magyar gazdaságot jellemezte. 2018 I. félévében a beruházások volumene 13%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

2018 II. negyedévében szezonálisan kiigazítva:

A beruházások szezonálisan kiigazított volumene az előző negyedévit 4,2%-kal haladta meg, a 2015 negyedéveinek átlagát pedig 24%-kal.

2018 II. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

A beruházási tevékenység volumene 15, ezen belül a teljesítményérték 54%-át képviselő építési beruházásoké ugyancsak 15, a 45%-át kitevő gép- és berendezésberuházásoké pedig 16%-kal növekedett.

A beruházási teljesítmény több mint felét megvalósító, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások körében 10, a 15%-át teljesítő költségvetési szerveknél 44%-kal bővült a fejlesztések volumene.

A gazdaság legtöbb területén emelkedett a beruházási aktivitás. A nagyobb súlyú nemzetgazdasági ágak közül a leginkább a szállítás, raktározás beruházásainak volumene nőtt (22%-kal), elsősorban a folytatódó út-, autópálya-, vasútépítések és -felújítások következtében, emellett a szállítással foglalkozó vállalkozások is növelték beruházásaikat.

A teljesítményérték mintegy 16%-át képviselő ingatlanügyletek beruházási volumene 7,9%-kal emelkedett, ezen belül a lakásépítések és -felújítások folytatódó bővülése mellett a bérbeadást szolgáló létesítményekbe (pl. irodaházak, raktárak stb.) történő invesztíciók is növekedtek.

A nemzetgazdasági beruházások negyedét realizáló feldolgozóipar fejlesztései 3,2%-kal nőttek. Az alágak mintegy felében regisztráltunk bővülést, a legnagyobb mértékűt a villamos berendezések gyártásában. Kiemelkedő volt a volumennövekedés a gumi-, műanyag- és építőanyag-iparban, valamint a gép, gépi berendezés gyártása területén is. Ugyanakkor a járműgyártás beruházásai – amelyek a feldolgozóipar tárgyidőszaki fejlesztéseinek több mint ötödét tették ki – csökkentek.

kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban folytatódott a beruházási teljesítmény növekedése (9,7%), a kiskereskedelmi üzletek mellett pedig a nagykereskedelmi hálózatok és a gépjármű-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások is növelték beruházásaikat.

A nagyrészt közösségi finanszírozású területek közül – elsősorban az uniós forrásból történő fejlesztések következtében – a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosításban a rend- és honvédelemhez kapcsolódó, illetve a központi közigazgatás területén is megvalósult beruházásoknak köszönhetően 75, az oktatásban – főként a felsőoktatáshoz kötődő fejlesztések miatt 23%-kal haladta meg a beruházások volumene az egy évvel korábbit. Ugyanakkor a humán-egészségügyi, szociális ellátásban – elsősorban a fekvőbeteg-ellátáshoz kötődő, alacsonyabb volumenű invesztíciók miatt – 1,5%-kal mérséklődtek a fejlesztések. (Előbbi három terület részesedése a nemzetgazdasági beruházásokból több mint egytized volt.) A művészet, szórakoztatás, szabadidő nemzetgazdasági ág beruházásainak emelkedését (21%) továbbra is a versenysporttal és a kultúrával kapcsolatos nagyprojektek okozták.

Néhány kisebb súlyú ágban a beruházások volumene ugyancsak a nemzetgazdasági átlag feletti mértékben nőtt. A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén a szállodaépítések és -felújítások – a korábbi időszakokhoz hasonlóan – ismét hozzájárultak a beruházási teljesítmény (21%-os) növekedéséhez. Az építőipari gazdasági szervezetek a gazdasági konjunktúra hatására 29%-kal növelték tárgyieszköz-fejlesztéseiket. A pénzügyi, biztosítási tevékenység beruházásainak jelentős bővülésében (66%) informatikai eszközök beszerzése, az energiaipari növekedésben (67%) naperőművek telepítése is szerepet játszott.

Nemzetgazdasági beruházások teljesítményértéke

Nemzetgazdasági ág 2018. II. negyedév 2018. I. félév
folyó áron, millió forint volumenindex, előző év azonos időszaka=100,0% folyó áron, millió forint volumenindex, előző év azonos időszaka=100,0%
Összesen 1 851 942 115,3 3 113 195 113,4
Ebből*:
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat90 28798,5156 49698,7
feldolgozóipar461 602103,2837 52699,9
kereskedelem, gépjárműjavítás109 477109,7192 795107,5
szállítás, raktározás301 779121,9421 209116,1
ingatlanügyletek287 963107,9514 193110,8
közigazgatás, védelem; kötelező
társadalombiztosítás
136 196175,5213 917176,4

* A hat legnagyobb beruházási teljesítményű nemzetgazdasági ág adatai.