Közzététel: 2019. február 28.

2018 IV. negyedévében 17%-kal nőttek a beruházások

2018 IV. negyedévében folytatódott a nemzetgazdasági beruházások 2017 elejétől tartó dinamikus bővülése: a fejlesztések volumene 17%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A nagymértékű növekedés elsősorban a lakóépületekhez és az infrastrukturális fejlesztésekhez köthető építési beruházásoknak, valamint a feldolgozóipari kapacitásbővítéseknek köszönhető. 2018-ban a beruházások volumene szintén 17%-kal, az eddig mért legmagasabb szintre emelkedett.

2018 IV. negyedévében szezonálisan kiigazítva:

A beruházások szezonálisan kiigazított volumene az előző negyedévit 3,8, 2015 negyedéveinek átlagát pedig 37%-kal haladta meg.

2018 IV. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

A beruházási tevékenység volumene 17, ezen belül a teljesítményérték közel hattizedét képviselő építési beruházásoké 24, a több mint négytizedét kitevő gép- és berendezésberuházásoké pedig 8,9%-kal növekedett.

A beruházási teljesítmény több mint felét megvalósító, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások körében a fejlesztések volumene 10%-kal nőtt. Ugyanakkor a beruházások 15%-át realizáló költségvetési szerveknél a korábbi negyedévekénél mérsékeltebben, 15%-kal bővült.

A nemzetgazdasági ágak döntő többségében emelkedett a beruházási aktivitás. A legnagyobb súlyú területek közül leginkább a szállítás, raktározás beruházásainak volumene nőtt (44%-kal), elsősorban a közútfelújítások, valamint a folytatódó út-, autópálya-, kerékpárút- és vasútépítések következtében, de a városi és elővárosi személyszállítással foglalkozó vállalkozások is növelték beruházásaikat.

A teljesítményérték 17%-át képviselő ingatlanügyletek beruházási teljesítménye ugyancsak erőteljesen nőtt (21%-kal), és a lakásépítések folytatódó bővülése mellett a bérbeadást szolgáló üzleti létesítményekbe (pl. irodaházak, logisztikai csarnokok) történő beruházások is kiugróan növekedtek.

A nemzetgazdasági beruházások több mint negyedét jelentő feldolgozóipar fejlesztései az előző negyedévekét lényegesen meghaladó mértékben bővültek (18%-kal), négy alágat leszámítva mindenhol emelkedtek a beruházások. A fejlesztések volumene a legnagyobb mértékben az elektronikai iparban, valamint a villamos berendezések gyártása területén nőtt.

A kisebb súlyú nemzetgazdasági ágak közül a legcsekélyebb részesedésű bányászatban a kőolaj- és földgázkitermeléshez köthető kutatási tevékenységnek köszönhetően emelkedett nagymértékben (55%-kal) a beruházások volumene. Az energiaipari fejlesztések bővülésében (18%) az alternatív energiaforrásokra alapozó erőművek létesítései, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátáséban (17%) pedig a szállodaépítések és -felújítások játszottak ismét közre.

Az államháztartás a korábbi időszakoknál mérsékeltebb szerepet játszott a nemzetgazdaság egészére jellemző beruházásnövekedésben. Néhány, nagyrészt költségvetési finanszírozású területen – az uniós forrásból történő fejlesztések mérséklődése miatt – csökkenő, vagy a nemzetgazdasági átlagtól elmaradó ütemben növekvő beruházások történtek. A közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosításban – a rend- és honvédelemhez kapcsolódó nagymértékű fejlesztések ellenére – 3,1, a művészet, szórakoztatás, szabadidő területén – a sporttal és a kultúrával kapcsolatos nagyprojektek egy évvel korábbinál kisebb teljesítménye következtében – 19%-kal csökkentek a beruházások. Az oktatásban – néhány nagy értékű, a felsőoktatásban megvalósult projekt eredményeképpen – 6,9, a humán egészségügyi, szociális ellátásban főként a fekvőbeteg-ellátáshoz kötődő fejlesztések miatt 46%-kal meghaladta a beruházások volumene az egy évvel korábbit.

kereskedelem, gépjárműjavításban 2015 végétől mért folyamatos beruházásnövekedés a tárgyidőszakban megtört (–9,5%), elsősorban az élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásoknak a magas bázishoz képest alacsony volumenű beruházásai miatt.

A nemzetgazdasági beruházások teljesítményértéke

Nemzetgazdasági ág 2018. IV. negyedév 2018. I–IV. negyedév
folyó áron, millió forint volumenindex, előző év azonos időszaka=100,0% folyó áron, millió forint volumenindex, előző év azonos időszaka=100,0%
Összesen 3 173 666 116,98 495 037117,0
Ebből:*
feldolgozóipar844 182118,52 233 079106,3
szállítás, raktározás594 925144,01 429 407133,5
ingatlanügyletek536 938121,01 407 346117,3
közigazgatás, védelem; kötelező
társadalombiztosítás
200 02496,9559 967134,7
kereskedelem, gépjárműjavítás135 81990,5444 788102,6
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat105 234110,8347 651108,3

* Az egész évi beruházási teljesítmény alapján a hat legnagyobb súlyú nemzetgazdasági ág adatai.

2018-ban az előző évhez képest:

A nemzetgazdasági beruházások volumene 17, ezen belül az építési beruházásoké 22, a gép- és berendezésberuházásoké 11%-kal nőtt.

A beruházások több mint felét adó, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások körében 8,8, a költségvetési szerveknél 31%-kal emelkedett a beruházási teljesítmény.

Az év egészét tekintve az összes nemzetgazdasági ágban bővültek a beruházások. A legjelentősebb beruházó ágak közül a teljesítményérték több mint negyedét realizáló feldolgozóiparban 6,3, a szállítás, raktározásban 33, az ingatlanügyletek területén 17%-kal növekedett a beruházások volumene.

A jellemzően költségvetési finanszírozású területek közül a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás területén 35, a humán egészségügyi és szociális ellátásban 31, a víz- és hulladékgazdálkodásban 17%-kal nőtt a fejlesztések volumene. Mérsékelt növekedés valósult meg az oktatásban (14%) és a művészet, szórakoztatás, szabadidő nemzetgazdasági ágban (8,9%).