Közzététel: 2020. február 28.

2019 IV. negyedévében 5,9%-kal nőttek a beruházások

2019 IV. negyedévében a nemzetgazdasági beruházások 5,9%-kal bővültek. A növekedési ütem mérséklődését elsősorban a nagysúlyú feldolgozóipar – azon belül részben a járműgyártás – beruházásainak visszaesése okozta. A szolgáltatási ágak többségében a beruházások a nemzetgazdasági átlag felett nőttek. 2019-ben a beruházások volumene 14%-kal, az eddig mért legmagasabb szintre emelkedett.

2019 IV. negyedévében szezonálisan kiigazítva:

A beruházások szezonálisan kiigazított volumene az előző negyedévit 0,3, 2015 negyedéveinek átlagát pedig 56%-kal haladta meg.

2019 IV. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

A beruházási tevékenység volumene 5,9, ezen belül a teljesítményérték több mint hattizedét képviselő építési beruházásoké 8,9, a közel négytizedét kitevő gép- és berendezésberuházásoké pedig 1,6%-kal bővült. Mind az építési, mind a gépberuházások növekedési üteme jelentősen elmaradt a korábbi időszakokétól.

A beruházási teljesítmény 56%-át megvalósító, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások körében a fejlesztések volumene a korábbi időszakok átlagához képest jóval kisebb ütemben, 5,6%-kal nőtt. Ugyanakkor a beruházások 16%-át realizáló költségvetési szerveknél a megelőző negyedévi stagnálást követően 9,9%-kal bővült a volumen.

A nemzetgazdasági beruházások több mint negyedét kitevő, a legnagyobb súlyt képviselő feldolgozóipar fejlesztései a tárgynegyedévben 5,5%-kal visszaestek. A fejlesztések volumene kiemelkedő mértékben mérséklődött a járműgyártás területén, de csökkenést regisztráltunk az alágak többségében, köztük az élelmiszeriparban. Ugyanakkor a hosszabb ideje folyamatban lévő, nagy értékű projektek révén kiemelkedő volt az expanzió a villamos berendezés, illetve a gép, gépi berendezés gyártása területén.

A nemzetgazdasági ágak döntő többségében emelkedett a beruházási aktivitás. A nemzetgazdasági beruházások közel ötödét képviselő, második legnagyobb beruházónak számító ingatlanügyletek beruházási teljesítménye 16%-kal emelkedett, ezen belül a lakásépítések számottevő bővülése mellett a bérbeadást szolgáló üzleti létesítményekbe (pl. bevásárlóközpontok, logisztikai csarnokok) történő beruházások is kiugróan növekedtek.

A harmadik legnagyobb súlyú terület, a szállítás, raktározás beruházásainak volumene a korábbi időszakoknál visszafogottabb mértékben, 7,4%-kal nőtt, elsősorban a folytatódó infrastrukturális beruházások (út-, autópálya-, kerékpárút- és vasútépítések) következtében, de többek között a közúti fuvarozással foglalkozó vállalkozások is növelték beruházásaikat.

közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás területén – a központi közigazgatási szervek fejlesztései nyomán – 18, a művészet, szórakoztatás, szabadidő területén – a sporttal és a kultúrával kapcsolatos projektek következtében – 14%-kal nőttek a beruházások. A víz- és hulladékgazdálkodás ágban a részben uniós forrásból finanszírozott hulladékkezelő projektek, valamint a regionális közműszolgáltatók fejlesztései révén szintén bővültek a beruházások (7,2%). Az oktatásban 1,2, a humán egészségügyi, szociális ellátásban 4,3%-kal emelkedett a beruházások volumene.

Több kisebb súlyú nemzetgazdasági ágban szintén jelentősen nőttek a fejlesztések. Az energiaipari fejlesztések bővülésében (22%) ismét szerepet játszottak az atomenergiával kapcsolatos nagyberuházások, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás esetében (14%) pedig a folytatódó szállodaépítések és -felújítások. Az adminisztratív szolgáltatás területén megvalósult, átlag feletti emelkedést (27%) a lízingtársaságok élénk gép- és járműbeszerzései okozták.

A hatodik legnagyobb súlyú területnek számító kereskedelem, gépjárműjavításban a korábbi negyedéveket jellemző folyamatos beruházásnövekedés a tárgyidőszakban csökkenésbe fordult (–5,9%), elsősorban az élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozó nemzetközi üzletláncoknak a magas bázishoz képest alacsony volumenű beruházásai miatt.

A nemzetgazdasági beruházások teljesítményértéke

Nemzetgazdasági ág 2019. IV. negyedév 2019. I–IV. negyedév
folyó áron, millió forint volumenindex, előző év azonos időszaka=100,0% folyó áron, millió forint volumenindex, előző év azonos időszaka=100,0%
Összesen 3 752 222 105,9 10 555 710 113,9
Ebből:*
feldolgozóipar947 87394,52 831 310116,1
ingatlanügyletek 730 922115,61 841 465116,9
szállítás, raktározás602 573107,41 720 074115,1
közigazgatás, védelem; kötelező
társadalombiztosítás
269 627118,3670 314104,6
kereskedelem, gépjárműjavítás159 84894,1498 697101,9
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat118 75893,2419 819108,5

* Az egész évi beruházási teljesítmény alapján a hat legnagyobb súlyú nemzetgazdasági ág adatai.

2019-ben az előző évhez képest:

A nemzetgazdasági beruházások volumene 14, ezen belül az építési beruházásoké 16, a gép- és berendezésberuházásoké 11%-kal nőtt.

A beruházások közel hattizedét jelentő, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások körében 20, a költségvetési szerveknél 11%-kal emelkedett a beruházási teljesítmény.

A legjelentősebb beruházó ágak közül a teljesítményérték több mint negyedét realizáló feldolgozóiparban 16, az ingatlanügyletek területén 17, a szállítás, raktározásban 15%-kal növekedett a beruházások volumene. Ez a három nemzetgazdasági ág a beruházások hattizedét tette ki.

A fejlesztések a legnagyobb mértékben a kis súlyú víz- és hulladékgazdálkodásban nőttek (39%), de kiugró növekedést regisztráltunk a művészet, szórakoztatás, szabadidő nemzetgazdasági ágban (33%), valamint a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén is (32%).

Mindössze az információ, kommunikáció és az oktatás területén realizálódott az egy évvel korábbinál alacsonyabb teljesítmény.