Közzététel: 2021. május 31.

2021 I. negyedévében 2,5%-kal nőttek a beruházások

2021 I. negyedévében folytatódott az előző negyedévben elkezdődött növekedés, a fejlesztések volumene 2,5%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához, illetve – szezonálisan kiigazítva – 0,5%-kal az előző negyedévhez képest. Az élénkülést az előző negyedévhez hasonlóan ismét a költségvetés és a háztartások növekvő aktivitása okozta, miközben a vállalkozások fejlesztései továbbra is csökkentek. A meghatározó súlyú feldolgozóipari és az infrastrukturális fejlesztések visszafogták, az ingatlanügyletek és a kereskedelmi beruházások növelték a nemzetgazdasági teljesítményt.

2021 I. negyedévében szezonálisan kiigazítva:

A nemzetgazdasági beruházások szezonálisan kiigazított volumene az előző negyedévihez mérten 0,5%-kal emelkedett. Ezen belül az építési beruházások szezonálisan kiigazított volumene 0,9%-kal csökkent, a gép- és berendezésberuházásoké 1,5%-kal nőtt. A nemzetgazdasági beruházások szezonálisan kiigazított volumene meghaladta a Covid19-járvány kitörését megelőző, 2019. IV. negyedévi szintet is.

2021 I. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

A beruházási tevékenység volumene 2,5%-kal emelkedett. Ezen belül a teljesítményérték 53%-át képviselő építési beruházásoké 1,0%-kal csökkent, a 46%-ot kitevő gép- és berendezésberuházásoké 7,0%-kal nőtt. A gép- és berendezésberuházások mintegy héttizede importból származott ebben az időszakban.

A beruházási teljesítmény 53%-át megvalósító, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások körében a fejlesztések volumene az előző negyedévek átlagos ütemével lényegében megegyezően, 6,3%-kal mérséklődött, amiben kiugró szerepet játszottak a külföldi érdekeltségű vállalkozások visszafogott fejlesztései. Ugyanakkor a beruházások 13%-át realizáló költségvetési szerveknél a fejlesztések 31%-kal emelkedtek. Miközben az önkormányzatok fejlesztései visszaestek, a központi közigazgatási szervek tárgyieszköz-beszerzései közel megduplázódtak.

A legtöbb nemzetgazdasági ágban a beruházások bővültek a tárgyidőszakban. A második legnagyobb beruházónak számító, a nemzetgazdasági fejlesztések ötödét megvalósító ingatlanügyletek teljesítménye támogatta leginkább (2,2 százalékponttal) a nemzetgazdasági beruházások I. negyedévi volumennövekedését. A terület beruházási teljesítménye jelentősen, 12%-kal bővült, köszönhetően elsősorban a meghatározó súlyú lakásépítések kiemelkedő növekedésének.

Szintén jelentős mértékben (0,9 százalékponttal) emelte a nemzetgazdasági beruházások volumenváltozását a kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban regisztrált 16%-os volumennövekedés. Itt számottevően bővültek a kiskereskedelmi üzletek tárgyidőszaki fejlesztései.

közigazgatás, védelem nemzetgazdasági ág jelentősen (1,2 százalékponttal) növelte a beruházások volumenét, mivel a terület fejlesztései közel harmadával bővültek, amiben kiemelt szerepet játszottak az árvízvédelemmel kapcsolatos invesztíciók is.

Ugyanakkor több nemzetgazdasági ág jelentősen mérsékelte a beruházások volumenbővülését. A nemzetgazdasági beruházások 27%-át adó, a legnagyobb súlyt képviselő feldolgozóipar fejlesztései az I. negyedévben 10%-kal mérséklődtek a magas bázishoz képest, így ez a terület (3,2 százalékponttal) visszafogta a beruházások volumennövekedését. A legtöbb alágban csökkent a teljesítmény, így a nagy súlyú villamosberendezés-gyártásban és a gumiiparban is.

szállítás, raktározás beruházási volumene az előző negyedévinél nagyobb ütemben, 16%-kal csökkent, a kedvezőtlen teljesítmény mögött továbbra is elsősorban az állami infrastrukturális fejlesztések mérséklődése állt. Ez a terület 2,0 százalékponttal csökkentette a beruházások volumenbővülését.

mezőgazdaság beruházási teljesítménye jelentősen, 26%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, amiben szerepet játszott az is, hogy a gazdálkodók kevesebb tenyészállatot vettek. A mezőgazdaság így 1,7 százalékponttal fogta vissza a nemzetgazdasági beruházások volumenének növekedését.

A nemzetgazdasági beruházások teljesítményértéke és volumenváltozása

Nemzetgazdasági ág 2021. I. negyedév 2020. I–IV. negyedév
folyó áron, millió forint volumenváltozás,
előző év azonos időszakához képest, %
folyó áron, millió forint volumenváltozás,
előző év azonos időszakához képest, %
Összesen 1 9792,510 692–3,8
Ebből:*
feldolgozóipar544–10,12 716–8,1
ingatlanügyletek39811,82 17316,1
szállítás, raktározás204–15,71 463–9,5
kereskedelem, gépjárműjavítás 12916,4553–9,3
közigazgatás, kötelező társadalombiztosítás9332,6663–0,2
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat91–26,3464–6,9

* Az adott negyedévi beruházási teljesítmény alapján a hat legnagyobb súlyú nemzetgazdasági ág adatai.