Közzététel: 2021. augusztus 31.

2021 II. negyedévében 10,8%-kal nőttek a beruházások

2021 II. negyedévében a fejlesztések volumene az egy évvel korábbi, a Covid19-járvány által leginkább érintett időszakhoz képest 10,8%-kal bővült. Elsősorban a feldolgozóiparban és a szolgáltatásban tevékenykedő vállalkozások gépberuházásai növelték a teljesítményt. A beruházások szezonálisan kiigazított tárgyidőszaki volumene az előző negyedévhez viszonyítva 3,6%-kal emelkedett, kismértékben meghaladta a 2019. III. negyedévben mért eddigi legmagasabb szintjét.

2021 II. negyedévében szezonálisan kiigazítva:

A nemzetgazdasági beruházások szezonálisan kiigazított volumene az előző negyedévihez mérten 3,6%-kal nőtt. Ezen belül az építési beruházások szezonálisan kiigazított volumene kisebb mértékben (2,3%-kal), a gép- és berendezésberuházásoké kiugróan (7,1%-kal) bővült. A gép- és berendezésberuházások számottevő emelkedésének köszönhetően a beruházások szezonálisan kiigazított volumene meghaladta korábbi legmagasabb, 2019. III. negyedévi szintjét is.

2021 II. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

A beruházási tevékenység volumene 10,8%-kal gyarapodott. Ezen belül a teljesítményérték 57%-át képviselő építési beruházásoké 3,2, a több mint négytizedét kitevő gép- és berendezésberuházásoké nagymértékben, 24%-kal nőtt. A gépberuházásokon belül a belföldi gyártású és az importált gépek volumene egyaránt jelentősen emelkedett.

A beruházási teljesítmény 57%-át megvalósító, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások körében a fejlesztések volumene – a 2020 II. negyedévétől kezdődött visszaesés óta először – számottevően gyarapodott (13%-kal), ebben többek között szerepet játszott a járvány miatt ideiglenesen leállított projektek újbóli elindítása is. Ugyanakkor a beruházások 13%-át realizáló költségvetési szerveknél a fejlesztések lényegében stagnáltak (+0,2%). A központi szervek növelték, a helyi önkormányzatok csökkentették beruházásaikat a bázisidőszakhoz képest.

A beruházások volumene a legtöbb nemzetgazdasági ágban bővült. A nemzetgazdasági beruházások 26%-át adó, a legnagyobb súlyt képviselő feldolgozóipar fejlesztései a II. negyedévben 11%-kal nőttek, így ez a terület a legnagyobb mértékben, 2,8 százalékponttal járult hozzá a beruházások volumennövekedéséhez. Szinte mindegyik alágban emelkedett a teljesítmény, köztük a nagy súlyú járműgyártásban és az élelmiszeriparban is, viszont a legnagyobb súlyú villamos berendezés gyártása területén csökkenést mértünk.

A második legnagyobb beruházónak számító, a nemzetgazdasági fejlesztések 17%-át megvalósító ingatlanügyletek teljesítménye a II. negyedévben mérsékelten, 4,3%-kal nőtt, 0,8 százalékponttal emelte a nemzetgazdasági beruházások volumenváltozását. Miközben a lakásépítések csökkentették, az üzleti ingatlanfejlesztések (pl. raktárak, irodák) növelték a volumenváltozást.

szállítás, raktározás beruházási volumene az előző negyedévekben tapasztalt csökkenés után ismét nőtt (14%-kal), a kedvező teljesítmény mögött főleg közúttal és vasúttal kapcsolatos állami fejlesztések álltak. Ennek eredményeképpen a terület 2,2 százalékponttal emelte a beruházások tárgyidőszaki volumenbővülését.

Szintén jelentős mértékben, 2,3 százalékponttal növelte a nemzetgazdaság beruházásiteljesítmény-változását a kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban regisztrált 49%-os volumennövekedés. Itt kiugróan bővültek a kiskereskedelem (azon belül elsősorban az élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem) tárgyidőszaki fejlesztései.

művészet, szórakoztatás, szabad idő nemzetgazdasági ág jelentősen, 2,2 százalékponttal növelte a beruházások volumenváltozását, mivel fejlesztései mintegy 2/3-dal bővültek. A tornaterem- és tanuszoda-építések mellett gyógyfürdőkkel kapcsolatos fejlesztések is támogatták a teljesítményt.

mezőgazdaság beruházási teljesítménye ismét jelentősen, 7,5%-kal elmaradt a bázistól, ez a terület kismértékben, 0,4 százalékponttal visszafogta a nemzetgazdasági beruházások volumenváltozását. A visszaeséshez hozzájárultak az állattenyésztéssel foglalkozó nagyvállalatok mérsékelt fejlesztései is.

A nemzetgazdasági beruházások teljesítményértéke és volumenváltozása

Nemzetgazdasági ág 2021. II. negyedév 2021. I. félév
folyó áron, millió forint volumenváltozás,
előző év azonos időszakához képest, %
folyó áron, millió forint volumenváltozás,
előző év azonos időszakához képest, %
Összesen 2 760 112 10,8 4 739 559 6,1
Ebből:*
feldolgozóipar710 34210,71 254 3850,1
ingatlanügyletek472 6844,3870 6356,2
szállítás, raktározás447 68614,1651 4340,8
kereskedelem, gépjárműjavítás170 31749,3299 04236,5
művészet, szórakoztatás, szabad idő135 89567,0216 62363,9
mezőgazdaság117 437-7,5208 089-14,8

* Az adott negyedévi beruházási teljesítmény alapján a hat legnagyobb súlyú nemzetgazdasági ág adatai.