Közzététel: 2021. november 26.

2021 III. negyedévében 12,4%-kal nőttek a beruházások

2021 III. negyedévében folytatódott a beruházások 2020 IV. negyedévében kezdődött bővülése, a Covid19-járvány által súlyosan érintett 2020. III. negyedévhez képest 12,4%-kal nőtt a volumen. Ehhez leginkább a feldolgozóipar járult hozzá. A fejlesztések folytatódó felfutása a vállalkozásoknak volt köszönhető, esetükben 22%-kal nőtt a volumen az előző év azonos időszakához képest. A szezonálisan kiigazított beruházási teljesítmény az előző negyedévhez viszonyítva 1,8%-kal bővült.

2021 III. negyedévében szezonálisan kiigazítva:

A nemzetgazdasági beruházások szezonálisan kiigazított volumene az előző negyedévihez mérten 1,8%-kal nőtt, a korábbi időszakhoz képest a bővülés üteme mérséklődött. Ezen belül az építési beruházások szezonálisan kiigazított volumene 3,6%-kal rekordmagas szintre emelkedett, míg a gép- és berendezésberuházásoké 1,7%-kal elmaradt az előző negyedévitől.

2021 III. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

A beruházási tevékenység volumene 12,4%-kal gyarapodott. Ezen belül a teljesítményérték hat tizedét képviselő építési beruházásoké nagyobb mértékben, 14%-kal nőtt, a közel négy tizedét kitevő gép- és berendezésberuházásoké pedig kisebb mértékben, 10%-kal. A gépberuházások mintegy harmadát kitevő belföldi gyártású gépek volumene jelentősebben bővült.

A beruházási teljesítmény 57%-át megvalósító, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások körében a fejlesztések volumene – folytatva az előző negyedévben megkezdődött bővülést – számottevően gyarapodott (22%-kal). A növekedésben szerepet játszottak a Covid19-járvány tavalyi mélypontja után kezdődött új vállalati fejlesztések is. Ugyanakkor a beruházások 13%-át realizáló költségvetési szerveknél a fejlesztések lényegesen visszaestek (–12%). Mind a helyi önkormányzatok, mind a központi szervek csökkentették beruházásaikat a bázisidőszakhoz képest.

A beruházások tárgyidőszaki bővülése a nemzetgazdasági ágak túlnyomó többségét érintette. A nemzetgazdasági beruházások negyedét adó, a legnagyobb súlyt képviselő feldolgozóipar fejlesztései 25%-kal nőttek. Az alágak túlnyomó többségében emelkedett a teljesítmény, köztük a három legnagyobb súlyú villamosberendezés-gyártásban, járműgyártásban és az élelmiszeriparban is.

A második legnagyobb beruházónak számító, a nemzetgazdasági fejlesztések 17 százalékát megvalósító ingatlanügyletek teljesítményének volumene 5,7%-kal nőtt, melyet a lakásépítések mérsékeltek, a bérbeadást szolgáló üzleti ingatlanfejlesztések (pl. irodák, üzlethelyiségek) pedig növeltek.

szállítás, raktározás beruházási volumenében folytatódott az előző negyedévben elkezdődött bővülés (+21%), ahol az állami infrastruktúra-fejlesztések mellett a logisztikával, fuvarozással foglalkozó vállalkozások is növelték a beruházásaikat.

kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban regisztrált 21%-os volumennövekedést elsősorban a legnagyobb súlyt képviselő élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem kiugróan bővülő fejlesztései okozták.

mezőgazdaság beruházási teljesítménye a korábbi negyedévek visszaesése után jelentősen nőtt (+37%). Ehhez hozzájárultak az erdőgazdálkodással foglalkozó vállalkozások fejlesztései is.

közigazgatás, kötelező társadalombiztosítás nemzetgazdasági ág fejlesztései közel harmadával visszaestek, miután az általános közigazgatással, az árvízvédelemmel és az igazságüggyel kapcsolatos fejlesztések csökkentek.

A nemzetgazdasági beruházások teljesítményértéke

Nemzetgazdasági ág 2021. III. negyedév 2021. I.-III. negyedév
folyó áron, millió forint volumenváltozás
az előző év azonos időszakához képest, %
folyó áron, millió forint volumenváltozás
az előző év azonos időszakához képest, %
Összesen 3 065 024 12,4 7 804 583 8,5
Ebből:*
feldolgozóipar 778 40024,92 032 7858,3
ingatlanügyletek526 4255,71 397 0606,0
szállítás, raktározás511 56720,81 163 0018,7
kereskedelem, gépjárműjavítás175 31621,5474 35830,5
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat168 07137,0376 1602,5
közigazgatás, kötelező társadalombiztosítás126 961–31,5314 253–22,9

* Az adott negyedévi beruházási teljesítmény alapján a hat legnagyobb súlyú nemzetgazdasági ág adatai.

A nemzetgazdasági beruházások 2021. III. negyedévi 12,4%-os volumennövekedéséhez leginkább a feldolgozóipar járult hozzá (5,7 százalékponttal). Szintén jelentősen emelte a beruházási aktivitást a szállítás, raktározás, a mezőgazdaság, a kereskedelem, valamint az ingatlanügyletek beruházási teljesítménye (3,2, 1,7, 1,1, illetve 1,0 százalékponttal). Ugyanakkor a volumenbővülést számottevően (2,1 százalékponttal) visszafogta a közigazgatás teljesítménycsökkenése.