Közzététel: 2022. március 1.

2021 IV. negyedévében az előző év azonos időszakihoz képest 0,2%-kal, 2021 egészében 4,2%-kal bővült a beruházások volumene

A beruházások volumene 2021 IV. negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva 0,2%-kal nőtt, az előző negyedévhez képest – szezonálisan kiigazítva – 1,6%-kal mérséklődött. A beruházásokat a költségvetés és a háztartások csökkenő aktivitása mellett a vállalkozások bővülő fejlesztései alakították. 2021-ben összességében 4,2%-kal nőtt a beruházások volumene az egy évvel korábbi, a pandémia miatt alacsony bázishoz képest.

2021 IV. negyedévében szezonálisan kiigazítva:

A nemzetgazdasági beruházások szezonálisan kiigazított volumene az előző negyedévihez mérten 1,6%-kal csökkent. Ezen belül az építési beruházások szezonálisan kiigazított volumene 0,4, a gép- és berendezésberuházásoké 4,9%-kal lett kisebb.

2021 IV. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

A beruházási tevékenység volumene 0,2%-kal nőtt, ezen belül a teljesítményérték 64%-át képviselő építési beruházásoké 3,3%-kal nagyobb, a 35%-át kitevő gép- és berendezésberuházásoké 4,6%-kal kisebb lett. Az utóbbi esetében a visszaesést főleg az importgépekbe történő beruházások csökkenése okozta.

A beruházási teljesítmény több mint felét megvalósító, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások körében a fejlesztések volumene 6,0%-kal emelkedett, amiben meghatározó szerepet játszott, hogy a külföldi érdekeltségű vállalkozások tovább növelték fejlesztéseiket. Ugyanakkor a beruházások 14%-át realizáló költségvetési szerveknél a fejlesztések 16%-kal visszaestek, amiben szerepet játszott a pótlólagos költségvetésitartalék-képzés is az év végén.

Az egyes nemzetgazdasági ágakban eltérő folyamatok játszódtak le a beruházások tárgyidőszaki alakulását tekintve. A nemzetgazdasági beruházások több mint negyedét adó, a legnagyobb súlyt képviselő feldolgozóipar fejlesztései nagymértékben, 17%-kal nőttek. Az alágak többségében emelkedett a teljesítmény, így a három legnagyobb súlyúban, azaz a villamosberendezés-gyártásban, a járműgyártásban és az élelmiszeriparban is.

A második legnagyobb beruházónak számító, a nemzetgazdasági fejlesztések 23%-át megvalósító ingatlanügyletek teljesítménye a IV. negyedévben jelentősen visszaesett (13%-kal), amit elsősorban a lakásépítések nagymértékű csökkenése okozott. A bérbeadást szolgáló üzleti ingatlanfejlesztések (pl. raktárak, irodák) volumene ugyanakkor növekedett.

szállítás, raktározás beruházási volumenében folytatódott az előző negyedévekre is jellemző bővülés (+20%), állami infrastruktúrafejlesztések mellett a személyszállítással foglalkozó vállalkozások is növelték a beruházásaikat.

közigazgatás, kötelező társadalombiztosítás fejlesztései 19%-kal visszaestek, ehhez a központi közigazgatási szervek és a helyi önkormányzatok csökkenő fejlesztései egyaránt hozzájárultak.

kereskedelem, gépjárműjavítás területén mérsékelt, 3,2%-os volumennövekedést mértek. A legnagyobb súlyt képviselő kiskereskedelem fejlesztései enyhén nőttek.

művészet, szabadidő beruházási teljesítményében a korábbi negyedévek bővülésével ellentétben csökkenés (–5,7%) következett be, amihez hozzájárult a sporttal és a kultúrával kapcsolatos állami fejlesztések forrásainak szűkülése is.

A nemzetgazdasági beruházások teljesítményértéke és volumenváltozása

Nemzetgazdasági ág 2021. IV. negyedév 2021. I–IV. negyedév
folyó áron, milliárd forint volumenváltozás,
az előző év azonos időszakához képest, %
folyó áron, milliárd forint volumenváltozás, az előző év azonos időszakához képest, %
Összesen 4 707 0,2 12 511 4,2
Ebből:*
feldolgozóipar1 188 16,73 221 9,5
ingatlanügyletek1 077 –13,22 474 –6,1
szállítás, raktározás615 20,11 778 13,7
közigazgatás264 –18,8579 –21,0
kereskedelem, gépjárműjavítás247 3,2721 18,0
művészet és szabad idő174 –5,7508 25,0

* Az adott negyedévi beruházási teljesítmény alapján a hat legnagyobb súlyú nemzetgazdasági ág adatai.

A nemzetgazdasági beruházások 2021. IV. negyedévi 0,2%-os volumennövekedéséhez leginkább a feldolgozóipar és a szállítás, raktározás járultak hozzá (3,6, illetve 2,2 százalékponttal). Kismértékben emelte a beruházási aktivitást a kereskedelem (0,2 százalékponttal). Ugyanakkor a volumenbővülést számottevően (3,5 százalékponttal) visszafogta az ingatlanügyletek és (1,3 százalékponttal) a közigazgatás teljesítménycsökkenése. A művészet, szabadidő beruházási teljesítménye kismértékben, 0,2 százalékponttal mérsékelte a nemzetgazdasági beruházások volumenváltozását.

2021-ben az előző évhez képest:

A nemzetgazdasági beruházások volumene 4,2, ezen belül az építési beruházásoké 3,7, a gép- és berendezésberuházásoké 5,3%-kal bővült.

A beruházási árak növekedése (+9,8%) az 1998 óta mért legmagasabb szintre emelkedett.

A beruházások 55%-át jelentő, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások körében 8,0%-kal nőtt, a költségvetési szerveknél 7,6%-kal csökkent a beruházási teljesítmény.

Az év egészét tekintve a nemzetgazdasági ágak döntő többségében emelkedtek a beruházások. A legjelentősebb beruházó ágak közül a teljesítményérték több mint negyedét realizáló feldolgozóiparban 9,5, a szállítás, raktározásban 14%-kal bővült a beruházások volumene, ezzel szemben a nemzetgazdasági beruházások közel ötödét jelentő ingatlanügyletek területén 6,1%-kal csökkent. Ebben a három nemzetgazdasági ágban realizálódott a beruházások közel hattizede.

A negyedik legnagyobb beruházó területnek számító kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban nőtt a volumen (+18%), miközben a közigazgatás, védelemben visszaesett (–21%).

Kiugró bővülést regisztráltunk az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység esetében (+28%), ugyanakkor a járványhelyzet miatt előállt magas bázis miatt az egészségügyi szolgáltatások területén nagymértékű (–21%) visszaesés következett be.