Közzététel: 2022. május 30.

2022 I. negyedévében 8,7%-kal nőttek a beruházások

2022 I. negyedévében folytatódott a beruházások 2021 II. negyedévében kezdődött bővülése. A fejlesztések volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva 8,7, az előző negyedévhez képest – szezonálisan kiigazítva – 3,2%-kal emelkedett. A beruházások élénkülését a vállalkozások fejlesztései és a háztartások növekvő aktivitása eredményezte, miközben a költségvetés beruházásai csökkentek. A beruházások szezonálisan kiigazított tárgyidőszaki volumene kismértékben meghaladta az eddigi legmagasabb, 2021 III. negyedévében mért szintet.

2022 I. negyedévében szezonálisan kiigazítva:

A nemzetgazdasági beruházások szezonálisan kiigazított volumene az előző negyedévihez képest 3,2%-kal emelkedett. Ezen belül az építési beruházások szezonálisan kiigazított volumene 2,7, a gép- és berendezésberuházásoké 6,0%-kal nőtt.

2022 I. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

A beruházási tevékenység volumene 8,7%-kal emelkedett. Ezen belül a teljesítményérték 58%-át képviselő építési beruházásoké 10, a 41%-ot kitevő gép- és berendezésberuházásoké pedig 7,0%-kal nőtt. A gép- és berendezésberuházások mintegy héttizede importból származott.

A beruházási teljesítmény 54%-át megvalósító, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások körében a fejlesztések volumene csaknem 11%-kal bővült az alacsony bázishoz képest, amiben lényeges szerepet játszottak a külföldi érdekeltségű vállalkozások fejlesztései. Ugyanakkor a beruházások 11%-át realizáló költségvetési szerveknél 13%-kal visszaestek a fejlesztések. A helyi önkormányzatok növelték, a központi közigazgatási szervek erősen csökkentették tárgyieszköz-beszerzéseiket a bázisidőszakihoz képest.

Az egyes nemzetgazdasági ágakban a beruházások alakulását tekintve eltérő folyamatok játszódtak le. A nemzetgazdasági beruházások 29%-át adó, legnagyobb súlyt képviselő feldolgozóipar fejlesztései nagymértékben, közel 20%-kal nőttek. Az alágak eltérően teljesítettek. A három legnagyobb súlyú közül a villamosberendezés-gyártás kiugró teljesítménynövekedése ellensúlyozta a járműgyártás volumenében tapasztalt jelentős visszaesést, miközben az élelmiszeripar fejlesztései 9,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbit.

A második legnagyobb beruházónak számító, a nemzetgazdasági fejlesztések 22%-át megvalósító ingatlanügyletek teljesítménye jelentősen, 11%-kal bővült, elsősorban a meghatározó súlyú lakásépítések kiemelt növekedésének köszönhetően.

szállítás, raktározás ág beruházásaiban az előző évben kezdődött volumennövekedés lassult (2,1%), ebben szerepet játszott az állami infrastrukturális fejlesztések mérséklődése is.

kereskedelem volumenének 2,8%-os csökkenését elsősorban a kiskereskedelmi üzletek 2021-ben regisztrált, kiugróan magas fejlesztéseinek befejeződése magyarázza.

mezőgazdaságban regisztrált 20%-os volumennövekedéshez leginkább a mezőgazdasági épületfejlesztések nagymértékű bővülése járult hozzá.

közigazgatás nemzetgazdasági ág fejlesztéseinek volumene 5,2%-kal csökkent, a központi közigazgatási szervek visszafogott fejlesztéseinek következtében.

A nemzetgazdasági beruházások teljesítményértéke és volumenváltozása

Nemzetgazdasági ág 2022. I. negyedév 2021. I–IV. negyedév
folyó áron, milliárd forint volumenváltozás,
előző év azonos időszakához, %
folyó áron, milliárd forint volumenváltozás,
előző év azonos időszakához, %
Összesen 2 446 8,7 12 511 4,2
Ebből:*
feldolgozóipar697 19,7 3 221 9,5
ingatlanügyletek536 10,7 2 474 –6,1
szállítás, raktározás237 2,1 1 778 13,7
kereskedelem 142 –2,8 721 18,0
mezőgazdaság122 19,7 542 1,7
közigazgatás101 –5,2 579 –21,0

* Az adott negyedévi beruházási teljesítmény alapján a hat legnagyobb súlyú nemzetgazdasági ág adatai.

A nemzetgazdasági beruházások 2022. I. negyedévi, 8,7%-os volumennövekedéséhez leginkább a feldolgozóipar járult hozzá (5,1 százalékponttal). Szintén növelte a beruházási aktivitást az ingatlanügyletek, a mezőgazdaság, valamint a szállítás, raktározás beruházási teljesítménye (2,3, 0,9, illetve 0,2 százalékponttal). Ugyanakkor a közigazgatás, illetve a kereskedelem teljesítménycsökkenése visszafogta a volumenbővülést (mindkettő 0,2 százalékponttal).