Közzététel: 2022. november 28.

2022 III. negyedévében 7,7%-kal nőttek a beruházások

A fejlesztések volumene 2022 III. negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva 7,7, az előző negyedévhez képest – szezonálisan kiigazítva – 1,9%-kal emelkedett. Az élénkülést a háztartások, illetve a vállalkozások dinamikus aktivitása eredményezte, miközben a költségvetés fejlesztései csökkentek. A meghatározó súlyú feldolgozóipari, valamint az energiaipari és lakásberuházások növelték, a szállítás, raktározáshoz, továbbá a mezőgazdasághoz kötődő fejlesztések visszafogták a nemzetgazdasági beruházásokat.

2022 III. negyedévében szezonálisan kiigazítva:

A nemzetgazdasági beruházások szezonálisan kiigazított volumene az előző negyedévihez képest 1,9%-kal emelkedett. Ezen belül az építési beruházások szezonálisan kiigazított volumene 4,5%-kal nőtt, míg a gép- és berendezésberuházásoké 2,0%-kal csökkent.

2022 III. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

A beruházási tevékenység volumene 7,7%-kal gyarapodott. Ezen belül a teljesítményérték csaknem kétharmadát képviselő építési beruházásoké 10, a több mint harmadát kitevő gép- és berendezésberuházásoké 3,3%-kal nőtt. A gépberuházásokon belül az importált gépek volumene bővült, míg a belföldi gyártásúaké csökkent.

A beruházási teljesítmény 56%-át megvalósító, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások körében a fejlesztések volumene – számottevően – 10%-kal gyarapodott, amiben jelentős szerepet játszottak a külföldi érdekeltségű vállalkozások fejlesztései. Ugyanakkor a beruházások 11%-át realizáló költségvetési szerveknél a teljesítmény mintegy tizedével esett vissza. Miközben a központi közigazgatási szervek beruházásai jelentősen csökkentek, az önkormányzatok enyhén növelték tárgyieszköz-beszerzéseiket. Az egyéb (50 fő alatti vállalkozások, egyéni vállalkozások, nonprofit vállalatok, valamint a háztartások) kategóriába tartozók beruházási volumene 9,5%-kal emelkedett.

A beruházások volumenváltozása az egyes nemzetgazdasági ágakban eltérően alakult. A nemzetgazdasági beruházások legnagyobb részét (30%) képviselő feldolgozóipar fejlesztései a III. negyedévben nagymértékben (31%-kal) nőttek, így ez a terület jelentősen segítette a beruházások volumennövekedését. Ez elsősorban a legnagyobb részarányú villamosberendezés-gyártás területén a korábbi időszakokban elkezdett nagyszabású projekteknek köszönhető, de a növekedésben szerepet játszott a járműgyártás beruházásainak újbóli élénkülése is. A harmadik meghatározó súlyú alág, az élelmiszeripar fejlesztései is jelentősen meghaladták az egy évvel korábbit, ezzel szemben a fémfeldolgozási termékgyártás beruházásai csökkentek.

A második legnagyobb beruházónak számító, a nemzetgazdaság fejlesztéseinek ötödét megvalósító ingatlanügyletek beruházási teljesítménye jelentősen, 17%-kal bővült, köszönhetően elsősorban az együttesen kiemelkedő súlyú lakásépítések, illetve ingatlanfelújítások nagyarányú növekedésének.

szállítás, raktározás beruházási volumenében folytatódott az előző negyedévre is jellemző csökkenés (-7,2%), a kedvezőtlen teljesítmény mögött elsősorban az állami infrastrukturális fejlesztések mérséklődése állt.

kereskedelem nemzetgazdasági ágban regisztrált 3,7%-os volumennövekedés oka többek között a nagykereskedelemben tevékenykedő vállalkozások beruházási aktivitásának élénkülése.

mezőgazdaság beruházási teljesítménye az elmúlt negyedévek jelentős bővülése után 5,7%-kal csökkent az egyébként magas bázishoz képest, amiben szerepet játszott az is, hogy az állattenyésztéssel vagy növénytermesztéssel foglalkozó, nagyobb létszámú vállalatok mérsékelték fejlesztési ráfordításaikat.

A hatodik legnagyobb súlyú energiaipar nemzetgazdasági ágban jelentősen, mintegy 45%-kal emelkedett a beruházási teljesítmény, elsődlegesen az állami invesztíciók magasabb tárgyidőszaki ráfordításai miatt.

A nemzetgazdasági beruházások teljesítményértéke és volumenváltozása*

Nemzetgazdasági ág 2022. III. negyedév 2022. I–III. negyedév
folyó áron, milliárd forint volumenváltozás az előző év azonos időszakához, % folyó áron, milliárd forint volumenváltozás az előző év azonos időszakához, %
Összesen4 0137,79 9787,9
Ebből:*
feldolgozóipar1 20730,62 88126,6
ingatlanügyletek81416,92 04814,5
szállítás, raktározás552-7,21 269-7,6
kereskedelem2143,7550-1,8
mezőgazdaság186-5,747910,2
energiaipar14144,830719,0

* Az adott negyedévi beruházási teljesítmény alapján a 6 legnagyobb súlyú nemzetgazdasági ág adatai.

A nemzetgazdasági beruházások 2022. III. negyedévi, 7,7%-os volumennövekedéséhez leginkább a feldolgozóipar járult hozzá (7,6 százalékponttal). Szintén növelte a beruházási aktivitást az ingatlanügyletek, az energiaipar, valamint a kereskedelem beruházási teljesítménye (3,2, 1,2, illetve 0,2 százalékponttal). Ugyanakkor a szállítás, raktározás és a mezőgazdaság teljesítménycsökkenése visszafogta a volumenbővülést (1,1, illetve 0,3 százalékponttal).