Közzététel: 2018. június 28.

64 ezer fővel dolgoztak többen, mint egy évvel korábban

A 2018. március–májusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 457 ezer fő volt, 64 ezer fővel több, mint egy évvel korábban. A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 69,1%-ra emelkedett. A férfiakat magasabb foglalkoztatási szint jellemezte, mint a nőket, és esetükben a javulás mértéke is nagyobb volt.

2018. március–májusban az egy évvel korábbihoz képest:

A foglalkoztatottak létszáma 1,5%-kal magasabb, 4 millió 457 ezer fő volt. Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 108 ezer fővel nőtt, ugyanakkor a magukat közfoglalkoztatottnak vallók száma 41 ezer fővel csökkent, a külföldi telephelyen dolgozóké pedig mintavételi hibahatáron belül változott.

A 15–74 éves foglalkoztatottak létszámának alakulása, 2018. március–május

Megnevezés Létszám, ezer fő Létszámváltozása)
ezer fő %
A hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozik4 187,5108,22,7
Közfoglalkoztatottnak tekinti magát161,6–41,1–20,3
Külföldi telephelyen dolgozik107,9–2,8–2,5
Összesen4 457,064,31,5

a) Az előző év azonos időszakához képest.

A foglalkoztatottak közül 4 millió 405 ezren tartoztak a 15–64 évesek közé, amely korcsoportban a foglalkoztatási arány 1,4 százalékponttal, 69,1%-ra emelkedett. A 15–64 éves férfiak körében a foglalkoztatottak létszáma 1,7%-kal, 2 millió 406 ezer főre, míg a foglalkoztatási rátájuk 1,7 százalékponttal, 76,0%-ra nőtt. A 15–64 éves nők körében a foglalkoztatottak száma 1,0%-kal, 1 millió 999 ezer főre, foglalkoztatási rátájuk pedig 1,2 százalékponttal, 62,2%-ra nőtt.

A fiatal (15–24 éves) korcsoportban a foglalkoztatottság a mintavételi hibahatáron belül változott, a foglalkoztatottak létszáma 292 ezer, a foglalkoztatási ráta pedig 28,4% volt. Az ún. legjobb munkavállalási korú (25–54 éves), valamint az idősebb (55–64 éves) korosztályba tartozók körében egyaránt emelkedett a foglalkoztatottak száma, foglalkoztatási rátáik is javultak, előbbieké 1,0 százalékponttal, 84,3%-ra, utóbbiaké 2,7 százalékponttal, 53,5%-ra nőtt.

A 20–64 éves korcsoport esetében – amely az Európa 2020 stratégiában meghatározott foglalkoztatási célok alakulásának megfigyelési köre – a foglalkoztatási ráta 1,5 százalékponttal, 74,2%-ra emelkedett. Az Európai Unió 2020-ra 75%-os célértéket tűzött ki, Magyarországon jelenleg a korcsoportra vonatkozó foglalkoztatási ráta a férfiaknál 81,9, a nőknél 66,7%.

A foglalkoztatottság korcsoportok szerinti alakulása a 15–64 évesek körében, 2018. március–május

Korcsoport, éves Létszám Foglalkoztatási ráta
ezer fő változás, ezer főa) % változás, százalékponta)
15–24292,2–5,128,40,1
25–543 423,047,884,31,0
55–64690,015,853,52,7
Összesen4 405,258,469,11,4
Ebből: 20–644 379,858,474,21,5

a) Az előző év azonos időszakához képest.