Közzététel: 2020. március 27.

4 millió 490 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma

A koronavírus-járvány következtében kialakult gazdasági folyamatok ezt az időszakot még nem érintették, így a hatásai egyelőre nem érezhetők a munkaerőpiaci adatokban. A 2019. december–2020. februári időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 490 ezer fő volt, a 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 70,0%volt. A férfiakat magasabb foglalkoztatási szint jellemezte, mint a nőket, ugyanakkor a nők körében további javulás mutatkozott.

2019. december–2020. februárban az egy évvel korábbihoz képest:

A foglalkoztatottak létszáma 0,2%-kal alacsonyabb, 4 millió 490 ezer fő volt. Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 7,1 ezer, a külföldi telephelyen dolgozóké 5,4 ezer fővel nőtt, a magukat közfoglalkoztatottaknak vallók száma pedig 20 ezerrel csökkent.

A 15–74 éves foglalkoztatottak létszámának alakulása, 2019. december–2020. február

Megnevezés Létszám, ezer fő Létszámváltozása)
ezer fő %
A hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozik4 268,87,1b)0,2 b)
Közfoglalkoztatottnak tekinti magát105,2–20,3–16,2
Külföldi telephelyen dolgozik115,65,4b)4,9 b)
Összesen4 489,6–7,8b)–0,2 b)

a) Az előző év azonos időszakához képest.
b) A változás mintavételi hibahatáron belüli volt.

A 15–64 évesek közül 4 millió 409 ezren minősültek foglalkoztatottnak, és a foglalkoztatási ráta összességében 70,0%-ra nőtt. A 15–64 éves férfiak esetében a foglalkoztatottak létszáma 2 millió 417 ezer fő volt, a foglalkoztatási ráta 76,9%-ra mérséklődött, míg a 15–64 éves nők esetében a foglalkoztatottak létszáma 1 millió 992 ezer fő volt, a foglalkoztatási ráta pedig 63,0%-ra emelkedett.

A fiatal (15–24 éves) korcsoportban a foglalkoztatottak száma 284 ezerre, a foglalkoztatási ráta 28,4%-ra csökkent. Az ún. legjobb munkavállalási korú (25–54 éves) népesség körében is mérséklődés volt tapasztalható: a foglalkoztatottak száma 3 millió 427 ezer főre, a foglalkoztatási ráta 0,6 százalékponttal, 83,7%-ra csökkent. Az idősebb (55–64 éves) korosztályban a foglalkoztatottak létszáma 697 ezer fő volt, a foglalkoztatási ráta azonban – részben demográfiai okból – 2,0 százalékponttal, 57,8%-ra emelkedett.

A 20–64 éves korcsoport esetében – amely az Európa 2020 stratégiában meghatározott foglalkoztatási célok alakulásának megfigyelési köre – a foglalkoztatási ráta 75,3%-ra emelkedett. Az Európai Unió 2020-ra 75%-os célértéket tűzött ki, Magyarországon jelenleg a korcsoportra vonatkozó foglalkoztatási ráta a férfiaknál 82,9, a nőknél 67,8%.

A foglalkoztatottság korcsoportok szerinti alakulása a 15–64 évesek körében, 2019. december–2020. február

Korcsoport, éves Létszám Foglalkoztatási ráta
ezer fő változás, ezer főa) % változás, százalékponta)
15–24284,2–9,0 b)28,4–0,5 b)
25–543 427,2–6,9 b)83,7–0,6
55–64697,3–3,8 b)57,82,0
Összesen4 408,8–19,7 b)70,00,2 b)
Ebből: 20–644 385,8–13,3 b)75,30,3 b)

a) Az előző év azonos időszakához képest.
b) A változás mintavételi hibahatáron belüli volt.